Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Θεματική στρατηγική σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Θεματική στρατηγική σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) λαμβάνει σειρά μέτρων για τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγεται για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου η χρήση των φυτοφαρμάκων και, γενικότερα, με στόχο να επιτύχει τη βιωσιμότερη χρησιμοποίηση των φυτοφαρμάκων και την ουσιαστική μείωση όλων των αντίστοιχων κινδύνων καθώς και της χρήσης τους, δίχως απώλειες ως προς την απόδοση για τους επαγγελματίες χρήστες. Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν πρωτίστως την ενίσχυση της εποπτείας και της έρευνας για τα φυτοφάρμακα, την επιμόρφωση και την ενημέρωση των χρηστών καθώς και ειδικά μέτρα για τη χρήση των εν λόγω ουσιών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2006 με τίτλο: «Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων» [COM(2006) 372 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου δράσης με στόχο την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

ΣΥΝΟΨΗ

Η θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων * προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων των εν λόγω ουσιών στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον εξασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία προστασία των καλλιεργειών.

Στο παρόν στάδιο, η εν λόγω στρατηγική αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φυτοφαρμακευτικά προϊόντα *. Θα μπορούσε ενδεχομένως να διευρυνθεί ώστε εν συνεχεία να καλύψει και τα βιοκτόνα προϊόντα * όταν θα έχουν συγκεντρωθεί επαρκείς γνώσεις και πείρα στον συγκεκριμένο τομέα και εφόσον απαιτείται η λήψη ανάλογων μέτρων.

Με την εν λόγω στρατηγική επιδιώκεται η πραγμάτωση των εξής στόχων:

 • ελαχιστοποίηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας των φυτοφαρμάκων για την υγεία και το περιβάλλον·
 • ενίσχυση των ελέγχων που αφορούν τη χρήση και τη διανομή των φυτοφαρμάκων·
 • μείωση του επιπέδου των ενεργών και επιβλαβών ουσιών, πρωτίστως με την αντικατάσταση των πλέον επικίνδυνων από άλλες εναλλακτικές λύσεις·
 • ενθάρρυνση της στροφής προς τις μορφές γεωργίας που χρησιμοποιούν περιορισμένες ή μηδενικές ποσότητες φυτοφαρμάκων·
 • συγκρότηση διαφανούς συστήματος κοινοποιήσεων και παρακολούθησης των συντελούμενων προόδων.

Η στρατηγική περιλαμβάνει αφενός μέτρα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή μέσω των ήδη υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων και των εφαρμοζόμενων πολιτικών και αφετέρου μέτρα που δεν ενσωματώνονται στις ήδη υφιστάμενες πράξεις και ως επί το πλείστον αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πρότασης οδηγίας.

Μέτρα που μπορούν να ενσωματωθούν στο ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο

Επιβάλλεται να βελτιωθεί ο έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τη διανομή και τη χρήση των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων, πρωτίστως με την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (es de en fr) σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι κοινοτικές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη χορήγηση αδειών για φυτοφάρμακα καλούνται πλέον να τα αξιολογούν συγκριτικά πριν από την έκδοση αδειών και υποχρεούνται να εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την αντικατάστασή τους από πιο αβλαβείς ουσίες.

Τα ετήσια προγράμματα παρακολούθησης των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εκπονήθηκαν βάσει του κανονισμού 2005 (βλ. εν συνεχεία το τμήμα «Συναφείς πράξεις») θα πρέπει να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν με επιδημιολογικές μελέτες.

Επείγει να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όντως εκ μέρους των καταναλωτών οι περιορισμοί και οι οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες τους καθώς και η αξιοπιστία των προβλέψεων που διατυπώθηκαν κατά την αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων.

Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η έρευνα στον τομέα των φυτοφαρμάκων, πρωτίστως στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα έργα που εστιάζονται στη διαμόρφωση εναλλακτικών μεθόδων ως προς τις υφιστάμενες χημικές, για την καταπολέμηση των παρασίτων καθώς και στη μελέτη των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί η φορολογία των φυτοφαρμάκων εκ μέρους των κρατών μελών: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τους συνήθεις συντελεστές ΦΠΑ στα φυτοφάρμακα ώστε να μην είναι πλέον ελκυστικές οι άνευ εγκρίσεων διασυνοριακές συναλλαγές για ανάλογα προϊόντα λόγω διαφοράς τιμών.

Σε διεθνές επίπεδο, χρειάζεται να συνεχιστεί η εφαρμογή των συμβάσεων τύπου Ρότερνταμ και Στοκχόλμης καθώς και η προαγωγή της αειφόρου χρήσης των φυτοφαρμάκων.

Μέτρα για τα οποία απαιτείται συμπληρωματικό νομοθετικό πλαίσιο: πρόταση οδηγίας

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαμορφώσουν εθνικά προγράμματα δράσης τα οποία να περιλαμβάνουν στόχους, μέτρα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων και της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα. Τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκπόνηση και την εφαρμογή τους.

Η πρόταση εκφράζεται επίσης υπέρ της δημιουργίας συστήματος επιμόρφωσης για επαγγελματίες χρήστες και διανομείς με παράλληλη ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης. Η επιτυχής συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να αποδεικνύεται με ειδικά πιστοποιητικά και να καλύπτει μεταξύ άλλων τα εξής θέματα: ισχύουσα νομοθεσία, κίνδυνοι από τα φυτοφάρμακα, διαθέσιμα μέσα ανίχνευσης και αντιμετώπισής τους, διαδικασίες προπαρασκευής των υλικών πριν από τη χρήση τους και διαδικασίες χρήσης και συντήρησής τους, έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για τα φυτοφάρμακα θα πρέπει να αποτελεί, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντικείμενο επιθεωρήσεων εκ μέρους των προς τούτο εξουσιοδοτημένων οργανισμών από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις πρέπει να αφορούν τα εξής είδη εξοπλισμού: στοιχεία διαβίβασης, αντλίες, διατάξεις αναμόχλευσης, δοχεία, συστήματα μετρήσεων, ελέγχου και ρυθμίσεων, σωληνώσεις και αγωγοί, ηθμοί (φίλτρα) κ.λπ. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις, όταν οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα, συνοδεύονται από έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Επιβάλλεται να εκπονηθούν εναρμονισμένα πρότυπα σε ό,τι αφορά τα είδη του εξοπλισμού και τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται για τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην πράξη. Κατά τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις, τα είδη εξοπλισμού και τα συμπληρωματικά εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στα εν λόγω πρότυπα θεωρείται ότι πληρούν τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις καθώς και τις απαιτήσεις περί ασφάλειας που προβλέπουν τα εν λόγω πρότυπα.

Βάσει της πρότασης απαγορεύονται οι εναέριοι ψεκασμοί φυτοφαρμάκων. Εντούτοις προβλέπονται δυνατότητες παρεκκλίσεων εφόσον δεν υφίσταται άλλη δυνατότητα ή ο εναέριος ψεκασμός έχει πλεονεκτήματα από την άποψη της υγείας ή του περιβάλλοντος σε σχέση με την επίγεια χρήση του προϊόντος. Σε περίπτωση έκδοσης άδειας, επιβάλλεται να λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα πληροφόρησης και προστασίας.

Προβλέπονται επίσης ειδικά μέτρα προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος. Εν προκειμένω επιδιώκεται η προώθηση των αβλαβέστερων προϊόντων και των πλέον αποτελεσματικών τεχνικών και αντίστοιχων ειδών εξοπλισμού, ώστε να περιορίζεται η διάχυση των εν λόγω προϊόντων, ενώ παράλληλα επιβάλλεται η διαμόρφωση ρυθμιστικών ζωνών κατά μήκος των υδάτινων ρευμάτων. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η λήψη και όλων των άλλων απαραίτητων μέτρων, με στόχο ιδίως να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η χρήση των φυτοφαρμάκων σε περιοχές που ενδεχομένως διευκολύνουν την επαφή τους με αποθέματα νερού, όπως οι ιδιαίτερα διαπερατές ή, αντίθετα, οι αδιάβροχες επιφάνειες που μπορεί να ευνοήσουν την παροχέτευσή τους στα επιφανειακά ή στα υπόγεια ύδατα.

Εξάλλου, σε ορισμένες ευπαθείς περιοχές, η χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται ή είναι αυστηρά περιορισμένη. Αυτό ισχύει για τις περιοχές που καλύπτουν οι οδηγίες για τα «άγρια πτηνά» και τα «φυσικά ενδιαιτήματα», καθώς και για τις περιοχές στις οποίες συχνάζει το ευρύτερο κοινό ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και τουλάχιστον για τα πάρκα, τους δημόσιους κήπους, τις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, τους εξωτερικούς χώρους αναψυχής και τα γήπεδα αθλοπαιδιών.

Επιπλέον, η διαχείριση και η αποθήκευση φυτοφαρμάκων, καθώς και οι συσκευασίες και τα υπολείμματα των εν λόγω προϊόντων επιβάλλεται να αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών μέτρων ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Η πρόταση της οδηγίας προβλέπει επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις πλέον ακίνδυνες λύσεις για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον κατά την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών (παρασίτων-ζιζανίων). Τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την τήρηση των αρχών της ολοκληρωμένης καταπολέμησής τους ώστε να καταστούν υποχρεωτικές το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση των κινδύνων, η Επιτροπή οφείλει να διαμορφώσει εναρμονισμένους δείκτες συναρτήσει των στατιστικών δεδομένων που συγκεντρώνουν τα κράτη μέλη.

Μέτρα για τα οποία απαιτείται συμπληρωματικό νομοθετικό πλαίσιο: μελλοντικές προτάσεις

Μέχρι τα τέλη του 2006, η Επιτροπή καλείται να εκδώσει πρόταση κανονισμού για τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η πρόταση αυτή πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση και την εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων σχετικά με την εμπορική διακίνηση και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάθε κράτος μέλος. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα στον υπολογισμό των προαναφερόμενων δεικτών κινδύνου.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην πράξη θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις πριν από τη διοχέτευσή τους στην αγορά. Η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει μέχρι το 2008, ενδεχομένως στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, πρόταση οδηγίας η οποία να ορίζει τις βασικές απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος που πρέπει να ισχύουν για τον βασικό και συμπληρωματικό εξοπλισμό χρήσης των νέων φυτοφαρμάκων που διοχετεύονται στην αγορά.

Πιθανά μεταγενέστερα μέτρα

Στην ανακοίνωση εξετάζεται το ενδεχόμενο λήψης δύο ειδών συμπληρωματικών μέτρων τα οποία, μολονότι δεν θα προταθούν κατά το παρόν στάδιο στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής, ενδέχεται να ληφθούν μελλοντικά, εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα βάσει της πείρας που θα συγκεντρωθεί από την εν λόγω στρατηγική. Πρόκειται για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σχετικά με τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και για τη δημιουργία φορολογικού συστήματος ειδικά για τα φυτοφάρμακα.

Πλαίσιο

Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή για τη ρύθμιση της ανάπτυξης της βλάστησης σε μη γεωργικές εκτάσεις (φυτοφαρμακευτικά προϊόντα) ή για άλλους λόγους (ως επί το πλείστον βιοκτόνα προϊόντα) και είναι σε θέση να θανατώνουν ή να καταπολεμούν τους επιβλαβείς οργανισμούς. Ως εκ τούτου η αξιοποίησή τους συνεπάγεται σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Εντούτοις, η άμεση ή έμμεση έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στις εν λόγω ουσίες ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Μπορεί να πρόκειται για χρόνια ή μακροπρόθεσμα προβλήματα, τα οποία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους που εκτίθενται τακτικά σε αυτά, ενώ παράλληλα ίσως να οδηγούν σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της μόλυνσης του ύδατος, του αέρα και του εδάφους.

Η παρούσα στρατηγική είναι μία από τις επτά θεματικές στρατηγικές που προβλέπει το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον του 2002. Βασίζεται σε αναλυτική μελέτη και ευρεία διαβούλευση με το κοινό και τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης

 • προστασία των φυτών ή των φυτικών προϊόντων από τους επιβλαβείς οργανισμούς ή για την προληπτική αντιμετώπιση της δράσης τους, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα εν λόγω προϊόντα παράγονται για να χρησιμοποιηθούν μάλλον για λόγους υγιεινής παρά για λόγους προστασίας των φυτών ή των φυτικών προϊόντων·
 • επίδραση στις ζωτικής σημασίας διεργασίες των φυτών, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για ουσίες, εκτός των θρεπτικών, που επενεργούν στην αύξησή τους·
 • εξασφάλιση της διατήρησης των φυτικών προϊόντων, στο μέτρο που οι εν λόγω ουσίες ή προϊόντα δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών κοινοτικών διατάξεων για τα συντηρητικά·
 • καταστροφή ανεπιθύμητων φυτών ή τμημάτων φυτών, εξαιρουμένων των φυκών·
 • ανάσχεση ή πρόληψη του ανεπιθύμητου πολλαπλασιασμού φυτικών ειδών εξαιρουμένων των φυκών.

Παραπομπες και διαδικασια

Πρόταση

Επίσημη Εφημερίδα

Διαδικασία

COM(2006) 373

-

COD/2006/0132

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Ο κανονισμός συγκεντρώνει σε ένα μόνο κείμενο και εναρμονίζει τα όρια που ισχύουν για τα επιμέρους προϊόντα ζωικής και ανθρώπινης διατροφής. Επιπλέον καθορίζει μέγιστο όριο το οποίο ισχύει εξ ορισμού. Όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για ζωική ή ανθρώπινη κατανάλωση στην ΕΕ διέπονται πλέον από ένα μέγιστο όριο για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων στη σύστασή τους ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2004 «Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας» [COM(2004) 416 τελικό (es de en fr) - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, είναι απαραίτητο να είναι επακριβώς γνωστές οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων στην υγεία του ανθρώπου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης έχει ως στόχο να παρασχεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αξιόπιστες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες επιπτώσεις και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των παραγόντων που παρεμβαίνουν στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της έρευνας.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2003 με τίτλο «Προς μια θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων» [COM(2002) 349 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Η Επιτροπή θέτει τις βάσεις της θεματικής στρατηγικής για τη μείωση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον με στόχο γενικότερα να επιτευχθεί η βιωσιμότερη αξιοποίηση τους καθώς και η συνολική και ουσιαστική μείωση των κινδύνων και των αντίστοιχων χρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία προστασία των γεωργικών καλλιεργειών.

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ (es de en fr) του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων [Επίσημη Εφημερίδα L 230 της 19.8.1991]

Η συγκεκριμένη οδηγία εναρμονίζει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες σχετικά με τη χορήγηση αδειών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των ουσιών για τις οποίες έχουν χορηγηθεί άδειες και σταδιακό πρόγραμμα αξιολόγησης των ήδη διακινούμενων ουσιών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.11.2007

Top