Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων

Η σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων επιδιώκει την προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τον καθορισμό κυρώσεων για τα αδικήματα στον τομέα αυτόν. Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη σύμβαση.

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

  • Εγκρίνει την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας στη σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων.
  • Η σύμβαση επιδιώκει:
    • να προστατεύει το πυρηνικό υλικό και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις,
    • να καθορίσει κανονές για τις κυρώσεις όσον αφορά αδικήματα στον εν λόγω τομέα,
    • να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των υπογραφόντων κρατών.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νέα σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων έχει στόχο την αποτελεσματική φυσική προστασία κατά τη χρήση, την αποθήκευση ή τη μεταφορά υλικού χρησιμοποιούμενου για ειρηνικούς σκοπούς, καθώς και στην πρόληψη και στην καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων συνδεόμενων με τα εν λόγω υλικά και εγκαταστάσεις. Βασίζεται στη σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού (ΣΦΠΠΥ). Συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού (ΣΦΠΠΥ) αποτελούν όλες τις χώρες της ΕΕ.

Κάθε κράτος μέρος της σύμβασης πρέπει να καθορίζει και να θέτει σε εφαρμογή μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας, ώστε να προλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κλοπή ή η εξαφάνιση πυρηνικού υλικού για το οποίο το κράτος αυτό φέρει την ευθύνη, καθώς και οι δολιοφθορές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επικράτειά του. Η συνθήκη Ευρατόμ είναι ευρύτερη, διότι αναφέρει ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να προλαμβάνουν κάθε υπεξαίρεση πυρηνικού υλικού για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους προορίζονται.

Κατά την εφαρμογή της σύμβασης, τα κράτη μέρη πρέπει να τηρούν ορισμένες βασικές αρχές, μεταξύ των οποίων τις αρχές της ευθύνης του κράτους και των κατόχων αδειών, της ανάπτυξης πνεύματος προστασίας, της ασφάλειας, αλλά και της εμπιστευτικότητας.

Τα κράτη μέρη πρέπει να βεβαιώνονται ότι το πυρηνικό υλικό που εισάγουν, εξάγουν ή δέχονται για διαμετακόμιση στην επικράτειά τους προστατεύεται σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που ισχύει γι' αυτό.

Tα κράτη μέρη πρέπει να ορίζουν αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με την εφαρμογή της σύμβασης καθώς και σημείο επαφών, που γνωστοποιούν στις υπόλοιπες υπογράφουσες χώρες απευθείας ή μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εξάλλου πρέπει να συνεργάζονται σε περίπτωση κλοπής, δολιοφθοράς ή κινδύνου κλοπής ή δολιοφθοράς. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία αυτή λαμβάνει τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών, με τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών έναντι τρίτων.

Για ορισμένες παραβάσεις, τα κράτη μέρη πρέπει να επιβάλλουν ποινές κατάλληλες και ανάλογες προς τη βαρύτητα των παραβάσεων. Ειδικότερα, τιμωρούνται η δράση χωρίς εξουσιοδότηση, κατά τρόπο που προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, η κλοπή πυρηνικού υλικού, η δολιοφθορά σε πυρηνική εγκατάσταση, η απειλή χρήσης του πυρηνικού υλικού για την πρόκληση του θανάτου ή σοβαρών τραυματισμών σε τρίτους ή για σημαντική υποβάθμιση αγαθών, καθώς επίσης και η απόπειρα διάπραξης κάποιων από αυτές τις πράξεις, η συμμετοχή σε κάποια από αυτές τις πράξεις ή ακόμη και η οργάνωσή τους.

Κάθε κράτος μέρος είναι αρμόδιο να γνωρίζει σχετικά με τη διάπραξη παραβάσεων στην επικράτειά του ή σε πλοίο ή σε αεροσκάφος νηολογημένο στο κράτος αυτό, καθώς και για περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φερόμενος ως αυτουργός της παράβασης είναι υπήκοός του. Πέραν τούτου, οι υπόψη παραβάσεις δικαιολογούν περιπτώσεις εκδόσεως μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, για παραβάσεις του είδους αυτού, τα κράτη μέρη πρέπει να παρέχουν αμοιβαίως την ευρύτερη δυνατή νομική συνδρομή. Τα πολιτικά κίνητρα της παράβασης δεν αποτελούν λόγο άρνησης της έκδοσης ή της αμοιβαίας νομικής συνδρομής.

Η σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού (ΣΦΠΠΥ) εγκρίθηκε το 1979 και άρχισε να ισχύει το 1987. Το 2005 τροποποιήθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης για ενίσχυση των διατάξεών της. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος και την τροποποίηση που συμφωνήθηκε το έτος 2005, πρέπει να διοργανωθεί διάσκεψη για την αναθεώρηση της τροποποιημένης σύμβασης.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιουλίου 2007.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού (ΣΦΠΠΥ) και τροποποιήσεις της

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 2007/513/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας στην τροποποιηθείσα σύμβαση για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού και των πυρηνικών εγκαταστάσεων — Δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 18 παράγραφος 4 και 17 παράγραφος 3 της ΣΦΠΠΥ (ΕΕ L 190, 21.7.2007, σ. 12–14)

τελευταία ενημέρωση 13.12.2015

Top