Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 ΣΕΚ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 ΣΕΚ)

Η Επιτροπή ορίζει τα κριτήρια για την αξιολόγηση βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ)) με στόχο την απαλλαγή συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένης πρακτικής, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 1 ΣΕΚ).

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης [Επίσημη Εφημερίδα C 101 της 27.4.2004].

ΣΥΝΟΨΗ

Το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ)) απαγορεύει όλες τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και τις εναρμονισμένες πρακτικές που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού. Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, το άρθρο 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 ΣΕΚ) προβλέπει ότι η απαγόρευση που περιέχεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ μπορεί να κηρυχθεί ανεφάρμοστη σε περίπτωση συμφωνιών που συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, και οι οποίες δεν επιβάλλουν περιορισμούς που δεν είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων αυτών και δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα των σχετικών προϊόντων.

Η αξιολόγηση με βάση το άρθρο 101 ΣΛΕΕ γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο αξιολογείται κατά πόσον μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων είναι σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ χωρών της ΕΕ, έχει αντιανταγωνιστικό αντικείμενο ή πραγματικά ή δυνητικά αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα. Το άρθρο 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ εξετάζεται μόνον όταν μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων περιορίζει τον ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση μη περιοριστικών συμφωνιών δεν είναι ανάγκη να εξετασθούν τα τυχόν οφέλη που προκύπτουν από τη συμφωνία. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους κάθετους περιορισμούς, για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας και για τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνογνωσίας περιέχουν σημαντικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ σε διάφορα είδη συμφωνιών.

Κατά το δεύτερο στάδιο, που υφίσταται μόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι μια συμφωνία περιορίζει τον ανταγωνισμό, εξετάζεται αν από τη συμφωνία προκύπτουν ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα και κατά πόσον αυτά υπερισχύουν έναντι των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων. Αυτή η στάθμιση των υπέρ και των κατά του ανταγωνισμού αποτελεσμάτων διεξάγεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν τις τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ:

  • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·
  • το δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές·
  • τον απαραίτητο χαρακτήρα των περιορισμών·
  • τη μη κατάργηση του ανταγωνισμού.

Δεδομένου ότι οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται μια από αυτές, είναι περιττό να εξετασθούν οι υπόλοιπες τρεις. Επομένως, σε ορισμένες υποθέσεις μπορεί να είναι σκόπιμη η εξέταση των τεσσάρων προϋποθέσεων με διαφορετική σειρά. Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών, κρίνεται σκόπιμο να αντιστραφεί η σειρά της δεύτερης και της τρίτης προϋπόθεσης ώστε το θέμα του απαραίτητου χαρακτήρα των περιορισμών να εξετασθεί πριν από το ζήτημα της εξασφάλισης οφέλους για τους καταναλωτές. Η ανάλυση του τελευταίου αυτού ζητήματος απαιτεί στάθμιση των αρνητικών και των θετικών επιπτώσεων της συμφωνίας για τους καταναλωτές. Η ανάλυση αυτή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα περιορισμών, οι οποίοι έχει ήδη κριθεί ότι δεν πληρούν το κριτήριο όσον αφορά τον απαραίτητο χαρακτήρα τους και για το λόγο αυτό απαγορεύονται από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ δεν αποκλείει a priori ορισμένα είδη συμφωνιών από το πεδίο εφαρμογής του. Κατ' αρχήν καλύπτονται από την απαλλαγή όλες οι περιοριστικές συμφωνίες που πληρούν τις τέσσερις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, οι σοβαροί περιορισμοί του ανταγωνισμού δεν ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Τέτοιοι περιορισμοί συνήθως απαγορεύονται (μαύρη λίστα) στους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία ή χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμοί στις κατευθυντήριες γραμμές και ανακοινώσεις που εκδίδει η Επιτροπή. Οι συμφωνίες του είδους αυτού, κατά κανόνα δεν πληρούν (τουλάχιστον) τις δύο πρώτες προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Δεν δημιουργούν αντικειμενικά οικονομικά πλεονεκτήματα ούτε προσπορίζουν οφέλη στους καταναλωτές.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές και δεν επηρεάζουν την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 101 παράγραφος 1 και 3 ΣΛΕΕ, ούτε προδικάζει την ερμηνεία των διατάξεων αυτών από τα Κοινοτικά Δικαστήρια στο μέλλον.

Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι συμφωνίες που υπάγονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 απαγορεύονται. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι συμφωνίες που υπάγονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ δεν απαγορεύονται, χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη έκδοση σχετικής απόφασης. Οι εν λόγω συμφωνίες είναι έγκυρες και εκτελεστές, αφ' ης στιγμής πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.02.2011

Top