Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση

Οι κρατικές ενισχύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την προώθηση της πρόσληψης μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός αφορά δύο κατηγορίες ενισχύσεων για την απασχόληση· τις ενισχύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τις ενισχύσεις για την προώθηση της πρόσληψης μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία. Κάθε άλλο είδος ενισχύσεων για την απασχόληση δεν απαγορεύεται υπό την προϋπόθεση ότι κοινοποιείται προηγουμένως στην Επιτροπή.

Τηρουμένου του άρθρου 87, παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ, οι εξαιρούμενες από τον παρόντα κανονισμό ενισχύσεις πρέπει να έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την προώθηση της απασχόλησης, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι συναλλαγές. Παρόλα αυτά, οι ενισχύσεις κατά την εξαγωγή δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχείρηση μεμονωμένα, καθώς και ενισχύσεις που δεν συνεπάγονται πραγματική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων (όπως π.χ. ενισχύσεις για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου), εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση της προηγούμενης κοινοποίησης. Οι επιχειρήσεις που τυγχάνουν ενισχύσεων για αναδιάρθρωση και διάσωση εξακολουθούν να υπόκεινται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές αναφοράς.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς με εξαίρεση τη βιομηχανία άνθρακα (κανονισμός 1407/2002 του Συμβουλίου) τη ναυπηγική (κανονισμός 1540/98 του Συμβουλίου) και τις μεταφορές, που εξακολουθούν να υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις αναφοράς.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για την απασχόληση που προορίζονται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ο παρών κανονισμός καθορίζει τα ακόλουθα ανώτατα όρια :

  • για τις περιφέρειες και τους τομείς που δεν δικαιούνται ενισχύσεων περιφερειακού σκοπού, η ακαθάριστη ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του 15 και 7,5 % για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιστοίχως·
  • για τις περιφέρειες και τους τομείς που δικαιούνται ενισχύσεων περιφερειακού σκοπού, τα ανώτατα όρια αντιστοιχούν με εκείνα που αναφέρονται στους χάρτες ενισχύσεων περιφερειακού σκοπού, καθώς και στην πολυτομεακή πλαισίωση των ενισχύσεων περιφερειακού σκοπού, Στην περίπτωση των ΜΜΕ, το ανώτατο όριο προσαυξάνεται κατά 10 ή 15 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με το αν οι περιφέρειες καλύπτονται από το στοιχείο γ) ή από το στοιχείο α) του άρθρου 87, παράγραφος 3, Για τις μειονεκτούσες ζώνες, ισχύουν τα ανώτατα αυτά όρια ή κατά περίπτωση, τα ανώτερα όρια που προβλέπονται από τον κανονισμό 1257/1999.

Η χορήγηση της ενίσχυσης προβλέπει μέγιστη διάρκεια δύο ετών υπό τον όρο ότι οι δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης:

  • αντιστοιχούν σε καθαρή αύξηση του αριθμού μισθωτών,
  • διατηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη ή για δύο έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ,
  • ευνοούν τους εργαζόμενους που δεν έχουν ποτέ εργαστεί ή είναι άνεργοι.

Για να τύχει αυτού του είδους ενίσχυσης ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση στο κράτος μέλος.

Πρόσληψη μειονεκτούντων εργαζομένων και εργαζομένων με αναπηρία

Ο παρών κανονισμός παρέχει ορισμούς «μειονεκτούντος ατόμου» και «ατόμου με αναπηρία» αρκετά ευρείς ώστε να περιλαμβάνουν στον ορισμό του «μειονεκτούντος ατόμου», π.χ., κάθε άτομο που ανήκει σε εθνική μειονότητα, είναι μετανάστης, άνεργος ή τον ορισμό του «ατόμου με αναπηρία», κάθε άτομο προσβληθέν από σωματική, διανοητική ή ψυχική αναπηρία.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις που έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν στις επιχειρήσεις ενίσχυση μέχρι 50 % (για τα μειονεκτούντα άτομα) και 60 % (για τα άτομα με αναπηρία) επί του μισθολογικού κόστους και των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών ενός έτους. Η ενίσχυση μπορεί εξάλλου να χορηγηθεί ως αντιστάθμιση για τη μειωμένη παραγωγικότητα των ατόμων αυτών καθώς και για την προσαρμογή των χώρων εργασίας και την παροχή ειδικής συνδρομής.

Σώρευση

Τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν οι πόροι είναι εθνικοί ή κοινοτικοί. Αντίθετα, μπορούν να σωρευθούν μόνο οι ενισχύσεις για μειονεκτούντες εργαζόμενους ή εργαζόμενους με αναπηρία με άλλες κρατικές ενισχύσεις ή με άλλα μέτρα κοινοτικής στήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι η σώρευση δεν έχει ως αποτέλεσμα ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης που υπερβαίνει το 100 % των μισθολογικών επιβαρύνσεων.

Διαφάνεια και έλεγχος

Για να εξασφαλιστεί κατάλληλος έλεγχος και επαρκής διαφάνεια, η Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη :

  • να της κοινοποιούν εντός προθεσμίας 20 ημερών μέσω ενός πρότυπου εντύπου (παράρτημα Ι) την εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης που εξαιρείται βάσει του παρόντος κανονισμού,
  • να τηρούν λεπτομερείς φακέλους για τα καθεστώτα ενίσχυσης που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού,
  • να συντάσσουν ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (παράρτημα ΙΙ).

Κατά τη λήξη της διάρκειας ισχύος του παρόντος κανονισμού, στα καθεστώτα ενισχύσεων που εξαιρούνται παρέχεται εξάμηνη περίοδος προσαρμογής.

Η ισχύς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, που αρχικά θα έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, παρατάθηκε πρώτη φορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006 και για δεύτερη φορά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006.

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο του κανονισμού 994/98 που παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρέσει ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την εξαίρεση των ενισχύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και των ενισχύσεων για την προώθηση της πρόσληψης μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία ώστε να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες.

Βάσει της κτηθείσας πείρας κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις ενισχύσεις για την απασχόληση, με τον παρόντα κανονισμό εξαιρούνται οι ενισχύσεις για την απασχόληση λόγω του ότι οι ενισχύσεις αυτές προορίζονται για περιφέρειες που δικαιούνται ενισχύσεων περιφερειακού σκοπού ή ενισχύσεων μάλλον σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρά σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, στον παρόντα κανονισμό λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις που ορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού σκοπού και ο κανονισμός 70/2001 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2204/2002

2.1.2003-30.6.2008

-

ΕΕ L 337 της 13.12.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1040/2006

28.7.2006

-

ΕΕ L 187 της 8.7.2006

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1976/2006

24.12.2006

-

ΕΕ L 368 της 23.12.2006

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.03.2007

Top