Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Η εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Η εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη

Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών χάρη στην εφοδιαστική. Προωθεί επίσης ως μέσο τη διατροπικότητα προκειμένου να καταστεί η μεταφορά εμπορευμάτων φιλικότερη προς το περιβάλλον, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη από ενεργειακή άποψη. Έπειτα από την ανακοίνωση αυτή θα ακολουθήσει πρόγραμμα δράσης για το 2007.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη - Κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα [COM(2006) 336 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παγκοσμιοποίηση και η διεύρυνση προς τα ανατολικά έθεσαν την Ευρώπη των μεταφορών ενώπιον νέων προκλήσεων. Η ταχεία ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών συμβάλλει μεν στην οικονομία, ταυτόχρονα όμως αποτελεί επίσης πηγή συμφόρησης, θορύβων, ρύπανσης και ατυχημάτων. Συγχρόνως, οι μεταφορές άρχισαν να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Στην παρούσα ανακοίνωση η Επιτροπή αναφέρει ότι χωρίς κατάλληλα μέτρα η κατάσταση θα εξακολουθήσει να επιδεινώνεται και να υπονομεύει ολοένα και περισσότερο την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή συνιστά επομένως εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και των συνδυασμών τους. Εκφράζει ιδίως την ευχή να επιτευχθεί η μεταστροφή σε φιλικότερους προς το περιβάλλον, ασφαλέστερους και αποδοτικότερους από ενεργειακή άποψη τρόπους μεταφοράς. Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι το 2007 θα υποβάλει σχέδιο δράσης στον τομέα αυτό.

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς εφοδιαστικής

Ο κλάδος της εφοδιαστικής υπολογίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο σε περίπου 5,4 τρισ. ευρώ ή 13,8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κατά μέσο όρο, το κόστος της εφοδιαστικής αντιπροσωπεύει το 10-15 % του τελικού κόστους του τελικού προϊόντος. Παρότι η εφοδιαστική καθίσταται ολοένα και περισσότερο σημαντική, δεν αποτελεί ακόμη το αντικείμενο αξιόπιστων στατιστικών μελετών. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές εναλλακτικές των οδικών.

Στενότερη σύνδεση της εφοδιαστικής και της πολιτικής μεταφορών

Η Επιτροπή επαναβεβαιώνει στην παρούσα ανακοίνωση την ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της απαίτησης ασφαλείας (βλ. [COM(2006) 79]) και της ροής των μεταφορών. Έτσι επιθυμεί να εισαγάγει τη διάσταση της εφοδιαστικής στην πολιτική μεταφορών, στο πλαίσιο της οποίας η εφοδιαστική πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο, κατά τρόπο εγκάρσιο.

Η Επιτροπή επιθυμεί να παρέμβει στους ακόλουθους τομείς:

  • εντοπισμός των σημείων συμφόρησης: η Επιτροπή επιθυμεί να εντοπίσει τα υπάρχοντα σημεία συμφόρησης προκειμένου να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που αντιπροσωπεύουν για τη λογιστική και τη ροή των μεταφορών·
  • αξιοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών: η Επιτροπή επιθυμεί να συμπεριλάβει συστήματα όπως το GALILEO στην εφοδιαστική για την ανίχνευση και παρακολούθηση των φορτίων. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή με χαμηλό κόστος. Η εφοδιαστική πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα ·
  • καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής πιστοποίησης: στην Ευρώπη η εκπαίδευση και η επιμόρφωση στον τομέα των μεταφορών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Η Επιτροπή εξετάζει την προώθηση της πιστοποίησης για τους ειδικούς εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών. Στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci έχουν ήδη αναληφθεί εργασίες στον τομέα αυτό για την επαγγελματική κατάρτιση·
  • εκπόνηση στατιστικών δεικτών: η Επιτροπή επιθυμεί να δημιουργήσει αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης των επιδόσεων της ευρωπαϊκής αγοράς μεταφορών στον τομέα της εφοδιαστικής. Προς το σκοπό αυτό, προτίθεται να αναλάβει εργασίες για την εκπόνηση κατάλληλων μεθοδολογιών και δεικτών·
  • καλύτερη χρήση των υποδομών: ορισμένες καταστάσεις δημιουργούν σημεία συμφόρησης και παρεμποδίζουν τη ροή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, η κατασκευή νέων υποδομών δεν αποτελεί τη μοναδική λύση στην επίλυση του προβλήματος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θαλάσσιοι λιμένες και οι αερολιμένες, πρέπει να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, όπως η προηγμένη πληροφορική. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει συνεπώς να παρέχουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο προς το σκοπό αυτό·
  • καθιέρωση σήματος ποιότητας: ο κλάδος των μεταφορών χρησιμοποιεί ήδη ορισμένους δείκτες επιδόσεων ή τιμές αναφοράς για να αξιολογεί και να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών του (ιδίως στις αεροπορικές μεταφορές). Έτσι θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να επεκταθεί ένα σήμα ποιότητας για τους άλλους τρόπους μεταφοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας·
  • απλοποίηση των πολυτροπικών αλυσίδων: οι διαδικασίες θα μπορούσαν να απλουστευθούν και να διευκολυνθούν από τα ενιαία διοικητικά κέντρα εξυπηρέτησης, όπου όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις διεξάγονται με συντονισμένο τρόπο·
  • προώθηση πολυτροπικής κανονιστικής δομής σε παγκόσμιο επίπεδο: η ευθύνη στον τομέα των διεθνών μεταφορών απορρέει από συμβάσεις. Συχνά, οι εν λόγω συμβάσεις προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες για τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, γεγονός που παρεμποδίζει τη συνδυασμένη χρήση τους. Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει τη δημιουργία μιας κανονιστικής δομής σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κατακερματισμός των καθεστώτων ευθύνης θα μπορούσε εξάλλου να μετριαστεί με τη χρήση ενός συγκεντρωτικού εγγράφου μεταφορών·
  • κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων φόρτωσης: οι κανόνες για τις διαστάσεις των οχημάτων και των μονάδων φόρτωσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της προηγμένης εφοδιαστικής και της βιώσιμης κινητικότητας. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για τις διατροπικές μονάδες φόρτωσης. Υπάρχει πράγματι πληθώρα διαφορετικών διατάξεων, η οποία αυξάνει το κόστος των ενδοκοινοτικών μεταφορών.

Πλαίσιο

Το 1997, η Επιτροπή είχε δημοσιεύσει ανακοίνωση για τη διατροπικότητα, στην οποία τόνιζε τη σημασία της διατροπικότητας προκειμένου να καταστούν οι ευρωπαϊκές μεταφορές εμπορευμάτων αποτελεσματικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον. Στο κείμενο επισημαίνονταν διάφορες στρατηγικές για την προώθηση της «βιώσιμης κινητικότητας», μεταξύ των οποίων ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εφοδιαστικής. Ανακοίνωσε επίσης την αντικατάσταση του προγράμματος PACT από το Marco Polo. Το 2001, στην ενδιάμεση αξιολόγηση της Λευκής Βίβλου [COM(2006) 314 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα] τονίστηκε η σημασία της εφοδιαστικής, η οποία στην παρούσα ανακοίνωση αποτελεί το κλειδί της έννοιας «βιώσιμη κινητικότητα».

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 368 της 17.12.1992].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.04.2008

Top