Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διαδικασίες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων προέλευσης άλλου κράτους μέλους

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Διαδικασίες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων προέλευσης άλλου κράτους μέλους

Η Επιτροπή δίνει στα κράτη μέλη και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία γενική άποψη των κοινοτικών κανόνων που εφαρμόζονται όσον αφορά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων προέλευσης άλλου κράτους μέλους. Ενημερώνει τους πολίτες για τα διάφορα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προς διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής – Ερμηνευτική ανακοίνωση της 14ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τις διαδικασίες ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος [SEC(2007) 169 τελικό – Επίσημη Εφημερίδα C 68 της 24.3.2007].

ΣΥΝΟΨΗ

Παρότι η αγορά ή η μεταφορά οχημάτων από το ένα κράτος στο άλλο καθίσταται όλο και πιο εύκολη, πολλοί πολίτες και επιχειρήσεις φοβούνται ακόμα να αντιμετωπίσουν τις διοικητικές διατυπώσεις, τις επιπλέον δαπάνες, καθώς και τις υποχρεωτικές διαδικασίες. Έχει ωστόσο καταστεί πιο εύκολη η αγορά ενός οχήματος σε άλλο κράτος μέλος χάρη:

Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας ώθησης για τις συναλλαγές εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Καταγράφει τη νομοθεσία σχετικά με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων προέλευσης άλλου κράτους μέλους και τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών. Προβλέπει επίσης τη δέσμευση εκπόνησης ενός επεξηγηματικού οδηγού με σκοπό τη συνδρομή των εθνικών αρχών για την ορθότερη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η έκδοση άδειας αποτελεί τη φυσική έκβαση της άσκησης της φορολογικής αρμοδιότητας όσον αφορά τα οχήματα. Κάθε ιδιώτης πρέπει να ζητήσει την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματός του στο κράτος μέλος όπου κανονικά κατοικεί, δηλαδή στον τόπο όπου βρίσκεται το σταθερό κέντρο των ενδιαφερόντων του.

 • Επικύρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος

Η επικύρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οχήματος σημαίνει είτε την έγκριση τύπου ΕΚ είτε την εθνική έγκριση.

Η έγκριση τύπου ΕΚ, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη, αποτελεί διαδικασία με την οποία το κράτος μέλος βεβαιώνει ότι ένας τύπος οχήματος ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Υπόκεινται στη διαδικασία αυτή τα οχήματα που έχουν εγκριθεί από το 1996 και μετά όσον αφορά τα αυτοκίνητα, από τον Μάιο 2003 όσον αφορά τις μοτοσικλέτες και από το 2005 όσον αφορά τους ελκυστήρες.

Ο κατασκευαστής αυτοκινήτων αφού λάβει την έγκριση τύπου ΕΚ εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ. Το πιστοποιητικό αυτό αναφέρει ότι το όχημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος και πρέπει να συνοδεύει κάθε καινουργές όχημα πριν αυτό υποβληθεί προς έγκριση τύπου ΕΚ.

Τα οχήματα που δεν υπόκεινται σε έγκριση ΕΚ μπορούν να υποβληθούν σε εθνική έγκριση στο κράτος μέλος υποδοχής πριν εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους. Η εθνική αυτή έγκριση μπορεί να είναι είτε ατομική (ιδίως για τα οχήματα που εισάγονται ατομικά από τρίτες χώρες) είτε ανά τύπο (για μία κατηγορία οχημάτων).

Οι διαδικασίες εθνικής έγκρισης ανά τύπο και ατομικής έγκρισης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Αντίθετα, οι διαδικασίες εθνικής έγκρισης για τα μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν ήδη λάβει εθνική έγκριση σε άλλο κράτος μέλος και για εκείνα για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να είναι σύμφωνα προς τους κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει:

 • να λαμβάνουν υπόψη τις δοκιμές και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδώσει οι ομόλογοί τους και ο κατασκευαστής,
 • να αρνούνται να εγκρίνουν όχημα που παρουσιάζει πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
 • να πραγματοποιούν δοκιμές, αν αυτές παρέχουν τη δυνατότητα λήψης νέων πληροφοριών,
 • να καθορίζουν το κατά πόσο το όχημα δεν συμφωνεί με τις απαιτήσεις,
 • να εφαρμόζουν ανάλογα τεχνικά εθνικά κριτήρια.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός οχήματος που έχει προηγουμένως εγκριθεί και για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος αξιολογούνται σε συνάρτηση προς τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής, λαμβανομένων υπόψη των κανόνων που ίσχυαν κατά τη στιγμή της έγκρισης στο κράτος μέλος προέλευσης.

 • Τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων οχημάτων

Ο τεχνικός έλεγχος έχει ως στόχο την εξακρίβωση ότι το όχημα είναι κατάλληλο για την οδική κυκλοφορία. Το είδος αυτό ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι γνωστά εκ των προτέρων, εάν δεν αποτελεί επανάληψη των ελέγχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και εάν υπάρχει εύκολη πρόσβαση και πραγματοποιείται εντός λογικών χρονικών ορίων.

 • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος

Εκδίδοντας άδεια κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος, το κράτος μέλος επιτρέπει τη θέση του σε οδική κυκλοφορία, πράγμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό του μηχανοκίνητου οχήματος και τη χορήγηση σ’αυτό ενός αριθμού κυκλοφορίας.

Κατά την πρώτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας, το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ καινουργούς οχήματος με έγκριση ΕΚ εάν αυτό προέρχεται από άλλο κράτος μέλος. Αντίθετα, για όχημα χωρίς έγκριση ΕΚ, μπορεί να ζητήσει την εθνική έγκριση τύπου ή την ατομική, καθώς και απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης δικαίωμα να εξακριβώσουν, κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, εάν ο ΦΠΑ έχει δεόντως καταβληθεί.

Για τα οχήματα για τα οποία έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, η χώρα υποδοχής μπορεί να ζητήσει μόνο: πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΚ ή εθνικό, πρωτότυπο ή αντίγραφο του μη εναρμονισμένης άδειας κυκλοφορίας εκδοθείσας σε άλλο κράτος μέλος, πιστοποιητικό εναρμονισμένης άδειας κυκλοφορίας, πιστοποιητικό ασφάλισης, καθώς και απόδειξη καταβολής του ΦΠΑ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Ένα μηχανοκίνητο όχημα δεν μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να κυκλοφορεί στη δημόσια οδό χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Επιπλέον, πρέπει να καλύπτεται ασφαλιστικά η αστική ευθύνη, οι δε οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την «πράσινη κάρτα».

Οι πινακίδες κυκλοφορίας ισοδυναμούν με πιστοποιητικό ασφάλισης. Έτσι, τα οχήματα που έχουν ευρωπαϊκές πινακίδες κυκλοφορίας μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ χωρίς κανέναν έλεγχο στα σύνορα του πιστοποιητικού υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Για να κυκλοφορεί νόμιμα ένα μηχανοκίνητο όχημα στο κράτος μέλος προορισμού, το όχημα αυτό πρέπει είτε να φέρει πινακίδα κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος είτε προσωρινή πινακίδα κυκλοφορίας.

 • Κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος με επαγγελματικές πινακίδες κυκλοφορίας

Οι επαγγελματικές πινακίδες κυκλοφορίας παρέχουν τη δυνατότητα στους εμπόρους αυτοκινήτων της λιανικής να κυκλοφορούν τα οχήματά τους προσωρινά χωρίς να έχει εκδοθεί επίσημα άδεια κυκλοφορίας. Τα κράτη μέλη παρέχουν γενικά ένα έγγραφο που συνδέει αυτό το είδος πινακίδων με τον κάτοχό τους ή/και τον υποχρεώνει να τηρεί ημερολόγιο.

 • Προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας

Το σύστημα προσωρινών πινακίδων κυκλοφορίας παρέχει τη δυνατότητα κυκλοφορίας του οχήματος για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την έκδοση της οριστικής άδειας κυκλοφορίας. Ένα κράτος μέλος μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία σε όχημα που είναι οδικά ανασφαλές, κλεμμένο ή με άκυρη άδεια κυκλοφορίας.

Η ασφάλεια πρέπει να συνάπτεται στον τόπο προορισμού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση εφαρμόζεται κατά την πρώτη έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων για τα οποία έχει προηγουμένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το αν είναι καινουργή ή μεταχειρισμένα.

Ένα όχημα θεωρείται ότι «έχει προηγουμένως άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος» εάν έχει λάβει διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορίας, που περιλαμβάνει τα στοιχεία του και του έχει χορηγηθεί αριθμός κυκλοφορίας.

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Κάθε απόφαση των αρχών να αρνηθούν την έγκριση τύπου ή την έκδοση άδειας κυκλοφορίας πρέπει να γνωστοποιείται στον ιδιοκτήτη του οχήματος, με αναφορά των δυνατών οδών προσφυγής, καθώς και τα χρονικά όρια που διαθέτει.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ζητήσουν λύση στα προβλήματά τους έγκρισης ή έκδοσης άδειας κυκλοφορίας μέσω του δικτύου SOLVIT ή υποβάλλοντας καταγγελία στην Επιτροπή. Βάσει της καταγγελίας αυτής μπορεί να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2007, με τίτλο «Η εσωτερική αγορά των εμπορευμάτων, πυλώνας της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη» [COM(2007) 35 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

See also

 • Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα σχετικά με τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (DE) (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.05.2008

Top