Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τομέας ανωτάτου επιπέδου .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Τομέας ανωτάτου επιπέδου «.eu»

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 για την υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu»

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται το επίθημα της διεύθυνσης στο διαδίκτυο «.eu», γνωστό ως τομέας ανωτάτου επιπέδου (TLD). Ειδικότερα, ο κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία μητρώου και θεσπίζει το πλαίσιο γενικής πολιτικής για τη λειτουργία αυτού του μητρώου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο τομέας ανωτάτου επιπέδου «.eu» του διαδικτύου επιτρέπει στην Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της διαδικτυακή ταυτότητα. Έχει στόχο να καταστήσει περισσότερο εμφανή την παρουσία της ΕΕ στο διαδίκτυο, να εξασφαλίσει στους χρήστες μεγαλύτερη επιλογή ονομάτων τομέα και να διευκολύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά.

Η δημιουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu» αποτελεί έναν από τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης eEurope 2002 με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προώθηση της χρήσης του διαδικτύου.

Ο τομέας «.eu» συμπληρώνει τους ήδη υφιστάμενους στην ΕΕ τομείς και δεν τους αντικαθιστά. Δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαθέτουν πανευρωπαϊκή διαδικτυακή ταυτότητα (κυρίως διευθύνσεις ιστότοπων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Στόχοι

Η υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu» ανταποκρίνεται σε διάφορους στόχους:

 • διευκόλυνση της χρήσης των δικτύων του διαδικτύου και διεύρυνση της επιλογής των χρηστών μέσω της παροχής μιας εναλλακτικής λύσης στους υφιστάμενους εθνικούς τομείς ανωτάτου επιπέδου (π.χ. «.fr» για τη Γαλλία ή «.it» για την Ιταλία) ή σε παγκόσμιους τομείς ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα·(π.χ. «.com», «.net»)·
 • βελτίωση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών εξυπηρετητών μέσω εξασφάλισης της διάθεσης στην ΕΕ εξυπηρετητών ονομάτων «.eu» ·
 • βελτίωση της προβολής της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στο παγκόσμιο δίκτυο και προώθηση της εικόνας της ΕΕ στα παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών.

Μητρώο

Το μητρώο διοικείται από μια ΜΚΟ στο πλαίσιο μιας σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • καταχωρίζει στον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», μέσω οποιουδήποτε διαπιστευμένου καταχωρητή .eu, τα ονόματα τομέα για κάθε επιχείρηση, οργανισμό και φυσικό πρόσωπο που έχουν την έδρα τους ή διαμένουν στην ΕΕ·
 • θεσπίζει, σε διαβούλευση με την Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, την πολιτική καταχώρισης για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος·
 • επιβάλλει τέλη τα οποία σχετίζονται άμεσα με το κόστος που ανακύπτει·
 • εφαρμόζει πολιτική εξώδικης διευθέτησης των διαφορών για την επίλυση των διαφορών όσον αφορά τα ονόματα τομέα ή τις αποφάσεις του μητρώου·
 • θεσπίζει και εφαρμόζει τις διαδικασίες διαπίστευσης των καταχωρητών «.eu» ·
 • διασφαλίζει την ακεραιότητα των βάσεων δεδομένων των ονομάτων τομέα.

Πλαίσιο δράσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με τη θέσπιση των κανόνων πολιτικής δημοσίου συμφέροντος που αναφέρονται στην υλοποίηση και στις λειτουργίες του τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», καθώς και των αρχών της πολιτικής δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την καταχώριση. Στους εν λόγω κανόνες περιλαμβάνονται ιδίως:

 • η πολιτική εξώδικης διευθέτησης διαφορών·
 • η πολιτική δημόσιου συμφέροντος για τις κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις ονομάτων τομέα·
 • η πολιτική για την ενδεχόμενη ανάκληση ονομάτων τομέα·
 • τα γλωσσικά ζητήματα και οι γεωγραφικές έννοιες·
 • η αντιμετώπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των λοιπών δικαιωμάτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η ΕΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με τον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των λοιπών δικαιωμάτων που αναφέρονται στις βάσεις δεδομένων του μητρώου.

Εφαρμογή

Ανά διετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 30 Απριλίου 2002.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου «.eu».

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου (ΕΕ L 113 της 30.04.2002, σ. 1-5)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του χώρου ανωτάτου επιπέδου «.eu» [COM(2015) 680final της 18.12.2015]

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση (EE L 162 της 30.4.2004, σ. 40–50). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 07.04.2016

Top