Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Safer Internet Plus (2005-2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Safer Internet Plus (2005-2008)

Ο βαθμός διείσδυσης του Διαδικτύου εξακολουθεί να σημειώνει σημαντική αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παράλληλα, εξακολουθεί να αναπτύσσεται το δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο, ιδίως για τα παιδιά, καθώς και το παράνομο περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε το πρόγραμμα Safer Internet Plus για την προώθηση ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και για την προστασία του τελικού χρήστη από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 854/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών.

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα Safer Internet Plus (2005-2008) διαδέχεται το σχέδιο δράσης Safer Internet (1999-2004) που απέβλεπε στην ενθάρρυνση της εγκατάστασης ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των κλάδων που συνδέονται με το Διαδίκτυο, μέσω προώθησης ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και καταπολέμησης του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Το πεδίο εφαρμογής του νέου προγράμματος επεκτείνεται στα νέα μέσα επικοινωνίας (όπως π.χ. βίντεο), ρητός σκοπός δε του νέου προγράμματος είναι η καταπολέμηση του ρατσισμού και των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων εμπορικού χαρακτήρα(«spam»). Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα, επικεντρώνεται περισσότερο στους τελικούς χρήστες, όπως γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει του προγράμματος κατανέμονται σε τέσσερις γραμμές δράσης.

Καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου

Δημιουργήθηκαν ανοικτές γραμμές έκτακτης ανάγκης («hotlines») ώστε το κοινό να έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει περιπτώσεις παράνομου περιεχομένου και οι πληροφορίες να διαβιβάζονται στο αρμόδιο για ανάληψη δράσης όργανο [π.χ. στον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή στην αστυνομία]. Με το πρόγραμμα Safer Internet (1999-2004) κατέστη δυνατό να ενισχυθεί το δίκτυο των ανοικτών γραμμών επικοινωνίας και να αποκτήσει διεθνή διάσταση. Για να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό των γραμμών αυτών χρειάζεται απαραιτήτως κάλυψη και συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα, καθώς και αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειρίας.

Το νέο πρόγραμμα προσανατολίζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • χρηματοδότηση των ανοικτών γραμμών έκτακτης ανάγκης («hotlines») με στόχο τη δράση σε εθνικό επίπεδο και τη συνεργασία με άλλα κέντρα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου ανοικτών γραμμών έκτακτης ανάγκης·
 • στήριξη ειδικών τηλεφωνικών γραμμών, μέσω των οποίων τα παιδιά θα μπορούν να αναφέρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο·
 • καθιέρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών·
 • παροχή κινήτρων για την επιτάχυνση της διαδικασίας δημιουργίας ανοικτών γραμμών επικοινωνίας και επεξεργασία κωδίκων δεοντολογίας·
 • εγκατάσταση ενός κόμβου συντονισμού ώστε οι ανοικτές γραμμές να προβληθούν περισσότερο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, να βελτιωθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους και να ευνοηθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρίας.

Αντιμετώπιση ανεπιθύμητου και επιβλαβούς περιεχομένου

Με το πρόγραμμα χρηματοδοτούνται τεχνολογικά μέτρα που θα επιτρέπουν στους χρήστες να περιορίζουν την ποσότητα του μη επιθυμητού και επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και να διαχειρίζονται τα ανεπίκλητα μηνύματα που λαμβάνουν. Τούτο περιλαμβάνει:

 • αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων τεχνολογιών φιλτραρίσματος·
 • διευκόλυνση και συντονισμό των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·
 • ενίσχυση της υιοθέτησης συστημάτων διαβάθμισης του περιεχομένου και ποιοτικών σημάτων·
 • εφόσον απαιτηθεί, συμβολή στην προσβασιμότητα των τεχνολογιών φιλτραρίσματος, ιδίως στις γλώσσες που δεν καλύπτονται ικανοποιητικά στην αγορά.

Θα ενθαρρυνθεί η προσφυγή σε τεχνολογικά μέτρα που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος

Η συγκρότηση ενός αποτελεσματικού συστήματος αυτορρύθμισης συνιστά βασικό στοιχείο για τον περιορισμό της ροής ανεπιθύμητου, επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου. Η αυτορρύθμιση συνεπάγεται διάφορα στοιχεία: ενδεδειγμένη διαβούλευση και εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, καθιέρωση και τήρηση κωδίκων δεοντολογίας, ύπαρξη εθνικών οργανισμών που διευκολύνουν τη συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο και αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο των πλαισίων αυτορρύθμισης.

Για να ενισχυθεί η αυτoρρύθμιση του τομέα, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των εθνικών οργανισμών συρρύθμισης ή αυτορρύθμισης το «Φόρουμ για ασφαλέστερο Διαδίκτυο», το οποίο προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών. Το φόρουμ αυτό συγκροτήθηκε το 2004 στο πλαίσιο του προηγούμενου σχεδίου δράσης για ασφαλέστερο Διαδίκτυο.

Το Φόρουμ για ασφαλέστερο Διαδίκτυο επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 • τόνωση της δικτύωσης των κατάλληλων δομών στο εσωτερικό των κρατών μελών και ανάπτυξη των δεσμών με τους οργανισμούς αυτορρύθμισης εκτός Ευρώπης·
 • ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης σε ζητήματα όπως η αξιολόγηση της ποιότητας των δικτυακών τόπων στο Διαδίκτυο, πολυμεσική διαβάθμιση περιεχομένων, διαβάθμιση και τεχνικές φιλτραρίσματος, και επέκτασή τους σε νέους τύπους περιεχομένου (επιγραμμικά παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)·
 • ενθάρρυνση των παρόχων υπηρεσιών να καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας·
 • προώθηση της έρευνας για αποτελεσματικότητα των έργων διαβάθμισης και των τεχνολογιών φιλτραρίσματος.

Ευαισθητοποίηση

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης αφορούν τις διάφορες κατηγορίες παράνομου, ανεπιθύμητου και επιβλαβούς περιεχομένου και λαμβάνουν υπόψη τα συναφή ζητήματα όπως η προστασία των καταναλωτών, η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων (ιοί, ανεπίκλητα μηνύματα κ.λπ.).

Το πρόγραμμα υποστηρίζει οργανισμούς που επιλέγονται, έπειτα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, ως κόμβοι ευαισθητοποίησης σε κάθε κράτος μέλος και σε κάθε υποψήφια χώρα. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία εξασφαλίζεται από έναν κόμβο συντονισμού που θα ευνοεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Το πρόγραμμα επικεντρώνει τη δράση του ιδίως σε αυτή την πτυχή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη για νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στα κράτη μέλη· επίσης, για νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν ή πρόκειται να συναφθούν.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να είναι ελεύθερη για νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Μπορεί επίσης να είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική υποστήριξη εκ μέρους της Κοινότητας βάσει του προγράμματος, σε νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, εφόσον η εν λόγω συμμετοχή έχει πραγματική συμβολή στην υλοποίηση του προγράμματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Για το πρόγραμμα προβλέπεται προϋπολογισμός, για την περίοδο 2005-2008, ύψους 45 εκατ. ευρώ, από τα οποία 20 εκατ. για το 2005 και το 2006. Σχεδόν το μισό του εν λόγω προϋπολογισμού θα αφιερωθεί σε δράσεις ευαισθητοποίησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη δικτυακή πύλη «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΝ) του δικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων μετά τη δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ενόψει κοινοτικής χρηματοδότησης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα και τη συμπληρωματικότητά του με τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές, προγράμματα και δράσεις, και ιδίως με τα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τα προγράμματα Δάφνη ΙΙ, (Modinis) και (eContentplus).

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 854/2005/EΚ [έγκριση: συναπόφαση COD 2004/0023]

11.6.2005

-

ΕΕ C 017 της 11.6.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Τελική αξιολόγηση της εφαρμογής του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και νέων επιγραμμικών τεχνολογιών» [COM(2009) 64 – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η ανακοίνωση αποτελεί απολογισμό του πολυετούς προγράμματος « Safer Internet plus » (2005-2008). Οι αξιολογητές διαπίστωσαν ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Πράγματι, το πρόγραμμα μπόρεσε να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, να συμπεριλάβει τα νέα κράτη μέλη στο πεδίο εφαρμογής του, ιδίως εντός των δικτύων INHOPE και INSAFE. Έγινε συλλογή πολύτιμων δεδομένων, γεγονός που επέτρεψε τη βελτίωση της ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Προωθήθηκε ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ενθαρρύνθηκαν οι πρωτοβουλίες αυτορύθμισης των φορέων εκμετάλλευσης κινητών δικτύων για την προστασία ανηλίκων.

Η έκθεση αξιολόγησης συστήνει να δοθεί έμφαση στο μέλλον:

 • στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών·
 • στην ενεργό στήριξη του προγράμματος από όλους τους φορείς σε εθνικό επίπεδο·
 • στη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάλειψη εικόνων παιδικής κακοποίησης·
 • στη θεώρηση εθνικών, πολιτιστικών, γλωσσικών και κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων για τις νέες, τις υποψήφιες προς ένταξη και τις χώρες προσχώρησης στην ΕΕ·
 • στην ενίσχυση τεχνικών γνώσεων·
 • σε μία πιο ενεργό επικοινωνιακή στρατηγική·
 • στη διεύρυνση της γνώσης, ιδιαίτερα πάνω στην επιγραμμική συμπεριφορά των νέων·
 • στην επανεξέταση του ρόλου των δύο δικτύων INHOPE και INSAFE ως προς το συντονισμό των εργασιών·
 • στην προβολή των ανοικτών γραμμών έκτακτης ανάγκης (hotlines)·
 • στην πιο ενεργό συμμετοχή του κλάδου.

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και των νέων επιγραμμικών τεχνολογιών (Safer Internet plus) [COM(2006) 661 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η έκθεση παρουσιάζει τις κυριότερες δράσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος και δίνει έμφαση στις θετικές συνέπειες που είχαν οι δράσεις αυτές για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο:

 • δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών γραμμών ανοικτής επικοινωνίας οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επισημαίνουν περιπτώσεις παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο: ο μεγάλος αριθμός αναφορών που έλαβαν οι ανοικτές γραμμές επικοινωνίας το 2005 δείχνει πόσο απαραίτητη είναι μια τέτοιου είδους υπηρεσία για την καταπολέμηση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου·
 • διοργάνωση της Ημέρας Ασφαλέστερου Διαδικτύου, η οποία προσελκύει μεγάλη συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο και εκτενή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη·
 • δημιουργία εθνικών κόμβων ευαισθητοποίησης οι οποίοι διοργανώνουν όλο και περισσότερες στοχοθετημένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης των παιδιών, των γονέων και των δασκάλων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη δράση της στον συγκεκριμένο τομέα με τα εξής μέτρα:

 • εδραίωση και επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης των ανοικτών γραμμών επικοινωνίας και των δικτύων ευαισθητοποίησης·
 • προώθηση της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά τις δραστηριότητες για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο·
 • αύξηση της διάδοσης πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου·
 • αύξηση της προβολής του προγράμματος μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε τους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

See also

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο Κοινωνία της Πληροφορίας (EN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.05.2009

Top