Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συστήματα αντισταθμιστικών παροχών της ΕΕ σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και καθυστερημένης πτήσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Συστήματα αντισταθμιστικών παροχών της ΕΕ σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και καθυστερημένης πτήσης

Η δράση της ΕΕ στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στοχεύει κυρίως στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών. Ο κανονισμός καθορίζει κοινούς κανόνες όσον αφορά την αποζημίωση των επιβατών αεροπλάνων και την βοήθεια που τους παρέχεται σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ακύρωσης ή σημαντικής καθυστέρησης της πτήσης.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

 • στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος χώρας της ΕΕ στην οποία εφαρμόζονται οι Συνθήκες·
 • στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένα στο έδαφος τρίτης χώρας με προορισμό αερολιμένα στο έδαφος χώρας της ΕΕ στην οποία εφαρμόζονται οι Συνθήκες της ΕΕ.

Με την προϋπόθεση ότι οι επιβάτες έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη συγκεκριμένη πτήση και παρουσιάζονται στον έλεγχο εισιτηρίων την ώρα που έχει υποδειχθεί προηγουμένως εγγράφως ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης.

Ο κανονισμός θεσπίζει, τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • άρνηση επιβίβασης παρά τη θέλησή τους·
 • ματαίωση της πτήσης τους·
 • καθυστέρηση της πτήσης τους.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για τα δωρεάν ταξίδια ή τα ταξίδια με μειωμένο ναύλο που δεν διατίθεται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό.

Άρνηση επιβίβασης

Όταν πραγματικός αερομεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι θα προβεί σε άρνηση επιβίβασης σε κάποια πτήση, αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες διατεθειμένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους («εθελοντές») με αντάλλαγμα κάποιο όφελος. Εάν δεν παρουσιασθεί αρκετός αριθμός εθελοντών έτσι ώστε να επιτραπεί στους εναπομένοντες επιβάτες με κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, ο αερομεταφορέας μπορεί τότε να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους με ταυτόχρονη αποζημίωσή τους.

Οι αερομεταφορείς αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των προσώπων μειωμένης κινητικότητας και των τυχόν συνοδών τους.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή άρνησης επιβίβασης σε μια πτήση, οι επιβάτες δικαιούνται:

 • αποζημίωση του εισιτηρίου τους εντός προθεσμίας επτά ημερών, ή πτήση επιστροφής προς το αρχικό σημείο αναχώρησής τους ή τη μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό·
 • φροντίδας (γεύματα και αναψυκτικά, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος, δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης δύο τηλεφωνημάτων ή αποστολής δύο τηλετύπων ή δύο ομοιοτυπιών ή δύο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • αποζημίωσης της οποίας το ύψος ορίζεται σε:
  • 250 EUR για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χιλιομέτρων·
  • 400 EUR για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων·
  • 600 EUR για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω στοιχεία.

Καθυστερήσεις

Ο κανονισμός θεσπίζει καθεστώς που περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες ποινών:

 • μεγάλες καθυστερήσεις (δύο ώρες ή περισσότερο ανάλογα με την απόσταση της πτήσης), οι επιβάτες δικαιούνται σε όλες τις περιπτώσεις γεύματα και αναψυκτικά καθώς και δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης δύο τηλεφωνημάτων ή αποστολής δύο τηλετύπων ή δύο ομοιοτυπιών ή δύο μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
 • αν ο χρόνος αναχωρήσεως προβλέπεται για την επόμενη μέρα, τότε οι επιβάτες δικαιούνται επίσης διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος·
 • αν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στην επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου τους, καθώς επίσης, κατά πόσο συντρέχει η περίπτωση πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησής του·

Αλλαγή θέσης

Εάν ο αερομεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, επιστρέφει εντός επτά ημερών, τα ακόλουθα:

 • το 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1500 χιλιομέτρων,
 • το 50% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις εντός της ΕΕ άνω των 1500 χιλιομέτρων, πλην των πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των χωρών της ΕΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων,
 • το 75% της τιμής του εισιτηρίου προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των χωρών της ΕΕ και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 17 Φεβρουαρίου 2005.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 — Δήλωση της Επιτροπής (ΕΕ L 46, 17.2.2004 της σ. 1–8)

τελευταία ενημέρωση 13.12.2015

Top