Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προσανατολισμοί σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Προσανατολισμοί σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Η παρούσα απόφαση έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διασύνδεση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τη δημιουργία και την ανάπτυξη διαλειτουργικών υπηρεσιών και εφαρμογών καθώς και της απαραίτητης υποδομής, τη διευκόλυνση της μετάβασης προς την κοινωνία των πληροφοριών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και την επιτάχυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους νέους τομείς ανάπτυξης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα [Επίσημη Εφημερίδα L 183 της 11.07.1997] [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Με την απόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζουν τους προσανατολισμούς που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις μεγάλες γραμμές των μελετώμενων δράσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων. Οι εν λόγω προσανατολισμοί ορίζουν τους επιλεχθέντες τομείς για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και καθορίζουν διαδικασία για τον προσδιορισμό έργων κοινού ενδιαφέροντος σε αυτούς τους τομείς.

Έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο σημείο 1:

 • μελέτη και επαλήθευση της τεχνικής και εμπορικής σκοπιμότητας και μεταγενέστερη ανάπτυξη των εφαρμογών που στηρίζουν τη δημιουργία ευρωπαϊκής κοινωνίας των πληροφοριών, ιδίως των εφαρμογών που παρουσιάζουν συλλογικό ενδιαφέρον·
 • μελέτη και επαλήθευση της σκοπιμότητας και μεταγενέστερη ανάπτυξη των εφαρμογών που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή με βελτίωση της πρόσβασης, σε όλη την Ένωση, στις πληροφορίες που βασίζονται στην πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης·
 • τόνωση των διαπεριφερειακών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών που συνδέουν τις περιοχές, ιδίως τις λιγότερο αναπτυγμένες, για τη δρομολόγηση ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών·
 • μελέτη και επαλήθευση της σκοπιμότητας και μεταγενέστερη ανάπτυξη των εφαρμογών και των υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, ιδίως, αυτών που προσφέρουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους στην Κοινότητα και σε παγκόσμια κλίμακα·
 • προσδιορισμός, μελέτη και επαλήθευση της τεχνικής και εμπορικής σκοπιμότητας και μεταγενέστερη ανάπτυξη των διευρωπαϊκών υπηρεσιών και εφαρμογών γενικής φύσης που παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες, ακόμη και από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και διαλειτουργικότητα με ισοδύναμες υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο·
 • μελέτη και επαλήθευση της σκοπιμότητας των νέων ευρυζωνικών δικτύων (δίκτυα IBC) στο βαθμό που είναι απαραίτητα για παρόμοιες εφαρμογές και υπηρεσίες καθώς και προώθηση των εν λόγω δικτύων·
 • προσδιορισμός και εξάλειψη των αδύνατων σημείων και των ελλειπόντων στοιχείων για την αποτελεσματική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα όλων των συστατικών μερών των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Ευρώπη και σε παγκόσμια κλίμακα, με ιδιαίτερη προσοχή για τα ευρυζωνικά δίκτυα ενοποιημένων επικοινωνιών.

Οι μεγάλες γραμμές των εφαρμοστέων μέτρων για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί στο σημείο 1 καλύπτουν τα εξής:

 • προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος για την κατάρτιση προγράμματος εργασίας·
 • δράσεις που αποβλέπουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, των οικονομικών παραγόντων και των διοικήσεων όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που μπορούν να τους προσφέρουν οι νέες υπηρεσίες και οι νέες διευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές·
 • δράσεις που αποβλέπουν στην τόνωση συνδυασμένων πρωτοβουλιών των χρηστών και των προμηθευτών για τη δρομολόγηση έργων στον τομέα των διευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ιδίως των δικτύων IBC·
 • ενίσχυση, στο πλαίσιο των μέσων που προβλέπονται από τη συνθήκη, των δράσεων μελέτης και επαλήθευσης της σκοπιμότητας και μεταγενέστερη ανάπτυξη των εφαρμογών, ιδίως αυτών συλλογικού ενδιαφέροντος, και ενθάρρυνση της εδραίωσης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως υπό μορφή εταιρικών σχέσων·
 • τόνωση της προσφοράς και της χρήσης των υπηρεσιών και των εφαρμογών που απευθύνονται στις ΜΜΕ και στους επαγγελματίες χρήστες·
 • προώθηση της διασυνδετότητας των δικτύων, της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και των ευρυζωνικών εφαρμογών καθώς και των απαιτούμενων υποδομών, ιδίως όσον αφορά τις εφαρμογές στον τομέα των πολυμέσων, και της διαλειτουργίας των υφιστάμενων και των ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών.

Τα επιλεγόμενα έργα έχουν δικαίωμα κοινοτικής συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων της Κοινότητας στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων.

Τα κράτη μέλη θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της πραγματοποίησης των έργων κοινού ενδιαφέροντος, τηρώντας τους κοινοτικούς κανόνες.

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών.

Το παράρτημα 1 της απόφασης ορίζει το μοντέλο τριών στιβάδων με το οποίο περιγράφονται καλύτερα τα διευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα:

 • το επίπεδο «εφαρμογές» ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών λαμβάνοντας υπόψη γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές και απαιτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης, ιδίως για τα άτομα με αναπηρία. Οι εφαρμογές προσαρμόζονται επίσης στις συγκεκριμένες ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων ή λιγότερο κατοικημένων περιοχών.Οι σχετικοί τομείς είναι οι εξής: α) η ηλεκτρονική κυβέρνηση και η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (π.χ. ηλεκτρονική σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ασφάλεια των προσώπων, συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων) β) η βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία και της ποιότητας της περίθαλψης (π.χ. δικτύωση των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης, ενέργειες προφύλαξης και προώθησης της υγείας) γ) η εκπαίδευση και η πνευματική καλλιέργεια (π.χ. νέοι τρόποι παρουσίασης της παιδαγωγικής και πολιτιστικής πληροφόρησης, δια βίου μάθηση, συμμετοχή των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της πληροφορίας)·
 • το επίπεδο «υπηρεσίες γενικής φύσης» παρέχει κοινά εργαλεία για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων εφαρμογών βασισμένων σε πρότυπα διαλειτουργικότητας.Οι σχετικοί τομείς είναι οι εξής: α) οι κινητές υπηρεσίες (π.χ. για τα κινητά δίκτυα «2,5-3G»: καθοδήγηση και πλοήγηση, ασφάλεια, τιμολόγηση, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υγεία, τηλεεργασία, μάθηση και πνευματική καλλιέργεια) β) οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν όλες τις πτυχές της ασφάλειας (π.χ. δικτύωση των εθνικών συστημάτων CERT)·
 • το επίπεδο «διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων» ευνοεί τη διασύνδεση, τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των δικτύων που στηρίζουν την υλοποίηση των ειδικών εφαρμογών ή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

Η Κοινότητα προωθεί συμπληρωματικές δράσεις στήριξης και συντονισμού για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος υλοποίησης των σχεδίων αυτών. Οι δράσεις αυτές θα συμβάλουν στη γνώση του προγράμματος, και στην επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την τόνωση και την προώθηση των νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. Απαιτούν την ύπαρξη διαβουλεύσεων με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και σχεδιασμού, περιλαμβάνουν δε κυρίως:

 • στρατηγικές μελέτες για τον καθορισμό στοχοθετημένων προδιαγραφών και την εφαρμογή τους ώστε να διευκολυνθούν οι δραστηριοποιούμενοι στον εν λόγω τομέα να λάβουν τις ενδεδειγμένες επενδυτικές αποφάσεις οικονομικής φύσεως·
 • ορισμός των τρόπων πρόσβασης στα ευρυζωνικά δίκτυα·
 • καθιέρωση κοινών προδιαγραφών βασιζόμενων σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα·
 • εντατικοποίηση των εταιρικών σχέσεων/συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΡΡΡ)·
 • συντονισμό μεταξύ των τρεχουσών δραστηριοτήτων με συναφή κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 1336/97/ΕΚ

31.7.1997

-

ΕΕ L 183 της 11.7.1997

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 1376/2002/ΕΚ

19.8.2002

-

ΕΕ L 200 της 30.7.2002

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.05.2007

Top