Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα

Αρχές του 2003, η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα " και την ενδεχόμενη αναθεώρησή της. Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της διαβούλευσης, βάσει των οποίων αναγγέλλει ορισμένες πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Η ανακοίνωση περιέχει επίσης ανασκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων που προέκυψαν στον οπτικοακουστικό τομέα και ανάλυση των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τομέα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα [COM(2003) 784 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Το 2001, η ευρωπαϊκή αγορά στον οπτικοακουστικό τομέα αντιστοιχούσε σε σχεδόν 95 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή παρουσιάζει μια αύξηση 5,2 % σε σχέση με το έτος 2000. Από τους δύο κύριους βιομηχανικούς τομείς, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο πρώτος ανερχόταν στα 2/3 περίπου της αγοράς το 2001, ενώ ο κινηματογραφικός τομέας, μαζί με τον τομέα των βιντεοταινιών, κάλυπτε σχεδόν το 15 % του εν λόγω τομέα. Ο τομέας του ψηφιακού βιντεοδίσκου (DVD) υπήρξε εξάλλου ο πιο δυναμικός τομέας εφόσον, το 2002, ο κύκλος εργασιών σχετικά με τις λιανικές πωλήσεις εξισώθηκε με τις πωλήσεις των παραδοσιακών βιντεοκασετών VHS.

Η επέκταση της αγοράς της τηλεόρασης επιβραδύνθηκε το 2001. Η κυριότερη αιτία για την επιβράδυνση αυτή οφείλεται στα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν από τα παραδοσιακά εμπορικά τηλεοπτικά κανάλια που αντιμετωπίζουν μια γενική κρίση στην αγορά της διαφήμισης. Αντίθετα, το σύνολο του τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης επιβεβαίωσε το δυναμισμό του με μια ετήσια αύξηση περίπου 13 %. Οι πρώτες ενδείξεις για το 2002 επιβεβαιώνουν τις τάσεις αυτές. Τέλος του 2002, άνω του 18 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών ελάμβαναν ψηφιακές αναμεταδόσεις. Το ποσοστό αυτό καλύπτει ουσιαστικά την αναμετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων από δορυφόρο, εφόσον η καλωδιακή τηλεοπτική αναμετάδοση έγινε δημοφιλής σε περιορισμένο αριθμό χωρών.

Το εμπορικό ισοζύγιο στον οπτικοακουστικό τομέα, κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα εκπομπής, προβολής σε κινηματογράφους και διάδοσης ταινιών σε βιντεοκασέτες, παραμένει αρνητικό λόγω σημαντικής έλλειψης ισορροπίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες - της τάξεως άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2000.

Όλα σχεδόν τα νοικοκυριά της ΕΕ είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή τηλεόρασης και πολλά από αυτά κατέχουν δύο ή περισσότερες συσκευές. Όσον αφορά το μέσο ημερήσιο χρόνο τηλεθέασης, η Αυστρία παραμένει η χώρα στην οποία η τελεθέαση είναι χαμηλότερη (153 λεπτά ημερησίως) ενώ στην Ισπανία η μικρή οθόνη εξακολουθεί να είναι πιο δημοφιλής (262 λεπτά).

Η ΕΕ επικύρωσε το πρωταρχικό της ρόλο στην παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους, με 630 παραγωγές το 2002 - έναντι 450 περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγής δεν προσελκύει τη κριτική μάζα των ακροατών (δηλαδή ακροατήρια 100000 ατόμων και άνω). Από την άποψη οικονομικής επένδυσης στην κινηματογραφική παραγωγή, οι αμερικανοί παραγωγοί εξακολουθούν εξάλλου να επωφελούνται από κονδύλια παραγωγής και προώθησης πολύ μεγαλύτερα από αυτά που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές παραγωγές. Το πρόσφατο κύμα ευρωπαϊκών συμπαραγωγών θα μπορούσαν να αποτελούν μια ανταπόκριση στην ανισορροπία αυτή (250 συμπαραγωγές το 2002).

Στο επίπεδο των τεχνολογικών εξελίξεων, τρεις καινοτόμες τεχνικές - εκτός από την ψηφιακή τηλεόραση - θα μπορούσαν να συμβάλουν ευνοϊκά στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα, δηλαδή: η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, οι επίπεδες οθόνες και η διαδραστική τηλεόραση.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας δεν επηρεάζεται μόνον από τους κοινοτικούς μηχανισμούς υποστήριξης (πρόγραμμα MEDIA) και τη νομοθετική ρύθμιση του περιεχομένου (οδηγία "τηλεόραση χωρίς σύνορα " - βλέπε παρακάτω). Πολυάριθμες κοινοτικές πολιτικές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τομέα. Αυτό δικαιολογεί την ανάγκη για μια συνεκτική προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο που να λαμβάνει υπόψη όλες τις οικείες πολιτικές.

Οι κοινοτικές πολιτικές που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα είναι οι ακόλουθες:

Ανταγωνισμός: οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των παράνομων περιορισμών ανταγωνισμού και στην εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Η συνθήκη ΕΚ απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις που διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων σε αντίθεση με άλλες. Ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις για την παροχή "υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος " - συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών υπηρεσιών ραδιοφωνίας -επιτρέπονται. Προς το σκοπό αυτόν, με μια ανακοίνωση της Επιτροπής το Νοέμβριο 2001 διευκρινίστηκαν τα κριτήρια εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις κρατικές υπηρεσίες ραδιοφωνίας (es de en fr). Με την έκδοση, το Σεπτέμβριο του 2001, μιας άλλης ανακοίνωσης για την κινηματογραφική βιομηχανία, η Επιτροπή κοινοποίησε εξάλλου τα κριτήρια που καθιστούν δυνατή τη δήλωση των κρατικών ενισχύσεων για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που είναι συμβατές με τη συνθήκη ΕΚ.

Πλουραλισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης: τα μέτρα με στόχο τη διατήρηση του πλουραλισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης περιορίζουν γενικά την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών στις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και εμποδίζουν τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλών εταιρειών. Ο στόχος είναι η προστασία της ελευθερίας έκφρασης και η επιτήρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ώστε να αντικατοπτρίζεται η πολυμορφία των απόψεων. Στο πράσινο βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, το Μάιο 2003, υπογραμμίζεται ότι η προστασία του πλουραλισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπόκειται ουσιαστικά στα κράτη μέλη. Επίσης η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν περιέχει προς στιγμή καμία σχετική διάταξη. Ωστόσο, ορισμένα κοινοτικά νομικά μέσα συμβάλλουν λίγο-πολύ έμμεσα στην επίτευξη του στόχου για τη διατήρηση του πλουραλισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού και ορισμένες διατάξεις της οδηγίας "τηλεόραση χωρίς σύνορα " (διατάξεις σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων και κυρίως των έργων ανεξάρτητων παραγωγών).

Δικαίωμα δημιουργού: το νομικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα αυτά εκτίθεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων δικαιωμάτων δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Πιο πρόσφατα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξέδωσαν οδηγία σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι στόχοι είναι η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τα μέσα για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ο ορισμός ενός γενικού πλαισίου για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών.

Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών: το 1999, η Επιτροπή προέβη σε μια σημαντική αναδιατύπωση του υφισταμένου κανονιστικού πλαισίου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για να καταστεί ο τομέας πιο ανταγωνιστικός και πιο προσαρμοσμένος με την τεχνολογική πρόοδο και τις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό θα καταλήξει, το 2002, στην έκδοση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2003. Με την οδηγία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που εκδόθηκε το 2000, εναρμονίζονται ορισμένες πτυχές που επιτρέπουν στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας να επωφεληθούν πλήρως από τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

Προστασία των καταναλωτών: ο οπτικοακουστικός τομέας υπόκειται, όπως και οι υπόλοιποι οικονομικοί τομείς, στους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν κυρίως τις γενικές διατάξεις στον τομέα της παραπλανητικής και ψευδούς διαφήμισης, καθώς την πρόσφατη πρόταση της οδηγίας-πλαισίου σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Εμπορική πολιτική: όσον αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της δεν έχουν αναλάβει καμία δέσμευση αλλά έχουν καθορίσει μέτρα απαλλαγής του πιο ευνοούμενου έθνους στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων ("κύκλος της Ουρουγουάης "). Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επωφελείται έτσι ενός περιθωρίου ελιγμών που της επιτρέπει όχι μόνον να διατηρήσει τα υφιστάμενα εθνικά και κοινοτικά μέτρα αλλά επίσης να αναπτύξει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και τα μέσα, ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις που προκύπτουν στον τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΧΣ

Η οδηγία Τηλεόραση\loch\f113 \hich\f113 χωρίς\loch\f113 \hich\f113 σύνορα ("οδηγία ΤΧΣ") αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οπτικοακουστικής πολιτικής της ΕΕ. Με την οδηγία αυτή θεσπίζεται μια σειρά ελάχιστων προτύπων που πρέπει να εξασφαλίσουν τη ρύθμιση του περιεχομένου τηλεοπτικών εκπομπών από τα κράτη μέλη. Σε αυτά τα ελάχιστα πρότυπα προβλέπεται ουσιαστικά η υποχρέωση λήψης μέτρων με στόχο:

 • την προώθηση της παραγωγής και της διάδοσης ευρωπαϊκών τηλεοπτικών προγραμμάτων·
 • την προστασία των καταναλωτών στον τομέα της διαφήμισης, της χορηγίας και της τηλεαγοράς, κυρίως όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·
 • την εξασφάλιση της μη αποκλειστικής αναμετάδοσης γεγονότων μεγάλης σημασίας για την κοινωνία η οποία θα στερούσε από μεγάλο μέρος του κοινού τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εκδήλωση αυτή·
 • προστασία των ανηλίκων και της δημόσιας τάξης·
 • προστασία του δικαιώματος απάντησης.

Οι περισσότερες εισηγήσεις που έλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης αναγνώριζαν τη συνάφεια του κανονιστικού αυτού πλαισίου που παρέχει η οδηγία ΤΧΣ και τη θετική συμβολή του εργαλείου αυτού για την υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών ραδιοφωνίας στην ΕΕ. Τα κυριότερα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι τα ακόλουθα:

- μολονότι τα περισσότερα κράτη μέλη θεωρούν κατάλληλους τους κανόνες αυτούς, άλλα κράτη μέλη καθώς και οι οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους λόγω της πολυμορφίας των εθνικών νομοθεσιών και του κινδύνου εγκατάστασης των εταιρειών ραδιοφωνίας σε χώρες που έχουν πιο φιλελεύθερη νομοθεσία·

- ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν το πρόβλημα διαφημιστικών διασταυρώσεων. Αυτή η πρακτική συνίσταται για τις εταιρείες ραδιοφωνίας στο να χρησιμοποιούν ένα κανάλι που απευθύνεται στο κοινό της χώρας του για να απευθύνουν σε ομάδες ακροατών διαφορετικών χωρών - συχνότερα γειτονικών - το ίδιο κανάλι το οποίο όμως περιέχει προγράμματα στα οποία οι αρχικές διαφημιστικές οθόνες έχουν αντικατασταθεί από διαφημιστικές οθόνες που απευθύνονται ειδικά στο κοινό αυτών των συμπληρωματικών ομάδων ακροατών. Μολονότι σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης που αναπτύχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η πρακτική αυτή καταγγέλλεται για λόγους στρέβλωσης του ανταγωνισμού που συνεπάγεται και της απειλής που αποτελεί για τον πλουραλισμό και την πολιτιστική πολυμορφία.

- δικαίωμα πληροφόρησης (διατάξεις σχετικά με γεγονότα μεγάλης σημασίας): από τις διαβουλεύσεις προέκυψε ότι δεν υπάρχουν επείγοντες λόγοι για την αναθεώρηση αυτής της διάταξης. Μολονότι διάφορες βελτιώσεις προτείνονται σχετικά με τη διάταξη αυτή, δεν επιτεύχθηκε συναίνεση στο ερώτημα σχετικά το αν ενδείκνυται να οριστεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έννοια του όρου "σημαντικό μέρος του κοινού " ή εάν είναι χρήσιμο να αναθεωρηθεί η οδηγία όσον αφορά τις ημερομηνίες αναφοράς.

- ποσοστά παραγωγής και διάδοσης: η πλειονότητα των εισηγήσεων τίθεται υπέρ του σημερινού καθεστώτος όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων (άρθρο 4). Ορισμένοι ζήτησαν μια ενίσχυση αυτών των διατάξεων, ενώ άλλοι πρότειναν να αντικατασταθούν οι υφιστάμενες απαιτήσεις με άλλα μέσα, κυρίως υποχρεώσεις επενδύσεων ή ειδικά προγράμματα υποστήριξης υπέρ της παραγωγής ευρωπαϊκών έργων. Όσον αφορά τα ποσοστά παραγωγής ευρωπαϊκών έργων (άρθρο 5), το σημερινό καθεστώς επωφελείται επίσης από μια τεράστια υποστήριξη. Ωστόσο, πολλοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες ζήτησαν την εισαγωγή ενός εναρμονισμένου ορισμού της έννοιας του "ανεξάρτητου παραγωγού".

- διαφήμιση και χορηγία: οι περισσότερες απόψεις που εκφράστηκαν ήταν υπέρ των υφιστάμενων διατάξεων. Ωστόσο, ορισμένες από αυτές ήταν υπέρ μιας απλοποίησης των κανόνων σχετικά με την εισαγωγή μηνυμάτων διαφήμισης και τηλεαγοράς, κυρίως όσον αφορά τα αθλητικά προγράμματα και τα 20 λεπτά που πρέπει να διανύονται μεταξύ κάθε διαφημιστικού μηνύματος. Οι απαγορεύσεις σχετικά με την τηλεοπτική διαφήμιση προϊόντων καπνού και φαρμακευτικών προϊόντων που υπόκεινται σε συνταγή γιατρού είχαν γενικά την υποστήριξη των ατόμων που απάντησαν. Όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τη διάρκεια, ορισμένα κράτη μέλη, η πλειοψηφία των εμπορικών εταιρειών ραδιοφωνίας και άλλοι διαφημιστικοί οργανισμοί ζήτησαν μια ελαστικότητα στους κανόνες. Όσον αφορά τις νέες διαφημιστικές τεχνικές, σε πολυάριθμες εισηγήσεις εκφράστηκε η επιθυμία να διευκρινιστεί από την Επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με αυτές τις νέες τεχνικές.

- προστασία ανηλίκων: γενικότερα, επικρατεί συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων συντελεστών σχετικά με το γεγονός ότι οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων είναι σωστές και σαφείς. Αντίθετα, ορισμένοι μπόρεσαν να αποδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την εφαρμογή τους στο διαδίκτυο.

ΜΕΛΛΟΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς δεν χρειάζεται σύντομα την επανεξέταση της οδηγίας.

Αντίθετα, κρίνει ότι, μεσοπρόθεσμα, μια ενδελεχής αναθεώρηση της οδηγίας θα μπορούσε να αποδειχθεί αναγκαία για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές που επήλθαν στη διάρθρωση της οπτικοακουστικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής της ενδεχόμενης αναθεώρησης, η Επιτροπή θα βασιστεί σε μια προσέγγιση δύο φάσεων.

Βραχυπρόθεσμα

Βραχυπρόθεσμα, η Επιτροπή προβλέπει να εκδώσει μια ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας που αφορά την τηλεοπτική διαφήμιση. Αυτή η ανακοίνωση θα διευκρινίσει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις νέες διαφημιστικές τεχνικές και έτσι, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει εξάλλου μια πρόταση ενημέρωσης της σύστασης σχετικά με την προστασία των ανηλίκων (es de en fr) και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Μεσοπρόθεσμα

Ορισμένες ερωτήσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο πιο ενδελεχούς συζήτησης η οποία, σε μια μεταγενέστερη φάση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τροποποίηση της οδηγίας ΤΧΣ. Αυτά τα ερωτήματα θα εξεταστούν από την Επιτροπή, είτε με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων, είτε μέσω ανεξάρτητων μελετών. Τα θέματα της συζήτησης θα στρέφονται γύρω από τα ακόλουθα θέματα:

 • ρύθμιση του οπτικοακουστικού περιεχομένου·
 • βαθμός διευκρίνισης της ρύθμισης στον τομέα της διαφήμισης·
 • δικαίωμα στην πληροφόρηση και σε σύντομα αποσπάσματα των γεγονότων.

Οι μελέτες θα αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:

 • συγκριτική μελέτη του αντίκτυπου των μέτρων ελέγχου στις αγορές της τηλεοπτικής διαφήμισης στα κράτη μέλη και σε ορισμένες άλλες χώρες·
 • μελέτη του αντίκτυπου μέτρων που αφορούν την προώθηση της διάδοσης και της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων που προβλέπονται από την οδηγία ΤΧΣ·
 • μελέτη σχετικά με τα μέτρα από κοινού ρύθμισης στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης·
 • μελέτη σχετικά με τη μεταχείριση της διαδραστικής τηλεόρασης σε κανονιστικό επίπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες πτυχές των διατάξεων της οδηγίας "τηλεόραση χωρίς σύνορα" όσον αφορά την τηλεοπτική διαφήμιση [COM(2004) 1450 - Επίσημη Εφημερίδα C 102 της 28.4.2004].

Η ανακοίνωση αυτή έχει ως αντικείμενο τη διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας ΤΧΣ σε διάφορες μορφές και τεχνικές της διαφήμισης όπως είναι η διαίρεση της οθόνης, η εικονική διαφήμιση και η διαδραστική διαφήμιση. Η ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι νέες τεχνικές και μορφές της διαφήμισης είναι, στην ουσία, συμβατές με την οδηγία και εξηγεί σε ποιο βαθμό η χρήση τους είναι συμβατή με τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις.

Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Απριλίου 2004, για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης [COM(2004) 341 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη συμπλήρωση της σύστασης 98/560/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στο ίδιο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και την εξέλιξη του τοπίου των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας. Η πρόταση καλύπτει τέσσερις πτυχές: το δικαίωμα απάντησης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης· υπευθυνότητα και ευαισθητοποίηση· καταπολέμηση των διακρίσεων· κατάταξη ή διαβάθμιση του οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.06.2004

Top