Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφαλίσεις κατά ζημιών: τρίτη οδηγία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ασφαλίσεις κατά ζημιών: τρίτη οδηγία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) θεσπίζει σύστημα ενιαίας χορήγησης άδειας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της EE, να δημιουργούν υποκαταστήματα και να δραστηριοποιούνται προσφέροντας ελεύθερα υπηρεσίες υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο ασφαλιστής. Στόχος είναι να μπορεί ο ασφαλιζόμενος να βρει την καταλληλότερη για τις ανάγκες του ασφαλιστική κάλυψη.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 92/49/EΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και την τροποποίηση των oδηγιών 73/239/EΟΚ και 88/357/EΟΚ (τρίτη oδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις ασφαλίσεις και την ανάληψη μη αμειβόμενης δραστηριότητας πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλειας ζωής, την οποία δραστηριότητα ασκούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή επιθυμούν να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος.

Ανάληψη ασφαλιστικής δραστηριότητας

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασκήσουν δραστηριότητες πρωτασφάλισης πρέπει να ζητήσουν διοικητική άδεια λειτουργίας από τις αρχές του κράτους μέλους προέλευσης. Η εν λόγω άδεια επιτρέπει στην επιχείρηση να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης υποχρεούνται να συγκροτούνται με την προβλεπόμενη μορφή.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν:

  • να περιορίζουν τον εταιρικό τους σκοπό στην ασφαλιστική δραστηριότητα και τις παράγωγες εργασίες·
  • να υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιέχει μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τη φύση των κινδύνων τους οποίους η επιχείρηση προτίθεται να καλύψει, για τα στοιχεία που αποτελούν το ελάχιστο κεφάλαιο εγγύησης και για τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά την αντασφάλιση·
  • να διαθέτουν τα απαιτούμενα ελάχιστα κεφάλαια εγγυήσεων.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία των μετόχων και των εταίρων.

Εναρμόνιση των όρων άσκησης της δραστηριότητας

Τα κράτη μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της χρηματοπιστωτικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Είναι επιφορτισμένα με την εξακρίβωση του συνόλου των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής επιχείρησης, της κατάστασης φερεγγυότητας και της σύστασης των τεχνικών αποθεματικών και των αντιπροσωπευτικών στοιχείων ενεργητικού. Από την πλευρά τους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν στα κράτη μέλη τα έγγραφα που απαιτούνται για την άσκηση του ελέγχου καθώς και στατιστικά στοιχεία.

Απαιτείται από κάθε επιχείρηση να συστήσει επαρκή τεχνικά αποθεματικά για να ασκεί ομαλά τις δραστηριότητές της. Τα εν λόγω αποθεματικά και τα αποθεματικά εξισορρόπησης αποτελούνται από επενδύσεις και πιστώσεις, και άλλα στοιχεία ενεργητικού.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν εξουσία άρσης της χορηγηθείσας άδειας όταν η επιχείρηση:

  • δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δώδεκα μηνών·
  • δεν πληροί πλέον τους όρους ανάληψης της δραστηριότητας·
  • αθετεί τις υποχρεώσεις υπέχει.

Διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να συστήσουν υποκατάστημα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, με προϋπόθεση να το κοινοποιήσουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και να του παράσχουν ορισμένες πληροφορίες, ειδικότερα για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν υπό καθεστώς εγκατάστασης ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει πάντοτε να λαμβάνει γνώση του ονόματος του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα της επιχείρησης, καθώς και το υποκατάστημα με το οποίο θα συναφθεί η σύμβαση.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Αντασφάλιση: δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή των κινδύνων οι οποίοι εκχωρούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή από άλλη επιχείρηση αντασφαλίσεων.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 92/49/ΕΟΚ

2.7.1992

31.12.1993

ΕΕ L 228 της 11.8.1992

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 95/26/ΕΚ

7.8.1995

18.7.1996

ΕΕ L 168 της 18.7.1995

Οδηγία 2000/64/ΕΚ

17.11.2000

17.11.2002

ΕΕ L 290 της 17.11.2000

Οδηγία 2002/87/ΕΚ

11.2.2003

10.8.2004

ΕΕ L 35 της 11.2.2003

Οδηγία 2005/1/ΕΚ

13.4.2005

13.5.2005

ΕΕ L 79 της 24.3.2005

Οδηγία 2005/68/ΕΚ

10.12.2005

10.12.2007

ΕΕ L 323 της 9.12.2005

Οδηγία 2007/44/ΕΚ

21.9.2007

20.3.2009

ΕΕ L 247 της 21.9.2007

Οδηγία 2008/36/ΕΚ

21.3.2008

-

ΕΕ L 81 της 20.3.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου (τέταρτη οδηγία ασφάλισης αυτοκινήτων).

Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των κατοίκων κάθε κράτους μέλους που καθίστανται θύματα τροχαίου ατυχήματος κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό, δηλαδή σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος διαμονής τους καθώς και σε τρίτη χώρα, της οποίας η αρμόδια εθνική αρχή έχει προσχωρήσει στο σύστημα της πράσινης κάρτας. Προβλέπει την απλούστευση της διαδικασίας αποζημίωσης και την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να ορίζουν σε κάθε κράτος μέλος αντιπρόσωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον διακανονισμό των ζημιών και τη δημιουργία οργανισμών ενημέρωσης, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν να προσδιορίζουν τον υπεύθυνο ασφαλιστή. Προβλέπει, εξάλλου, τη δυνατότητα να θεσπιστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαίωμα του θύματος να ζητά απευθείας αποζημίωση από τον ασφαλιστή του προσώπου που φέρει την αστική ευθύνη για το ατύχημα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.10.2011

Top