Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενημέρωση για επιβάτες: ταυτότητα αερομεταφορέα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ενημέρωση για επιβάτες: ταυτότητα αερομεταφορέα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 — κατάλογος αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην ΕΕ και ταυτότητα των πραγματικών αερομεταφορέων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

  • Ο κανονισμός συστήνει διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο αεροπορικών εταιρειών που απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας (παράρτημα Α), καθώς και αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά την εκτέλεση πτήσεων υπό ορισμένες συνθήκες (παράρτημα Β).
  • Διασφαλίζει ότι οι επιβάτες γνωρίζουν την ταυτότητα της αεροπορικής εταιρείας που χρησιμοποιούν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  • Μια αεροπορική εταιρεία κατατάσσεται στον κατάλογο των απαγορευμένων εταιρειών εάν διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας και δεν τις επανορθώσει.
  • Τα κοινά κριτήρια της ΕΕ τα οποία βασίζονται σε σχετικά πρότυπα ασφάλειας υφίστανται για να καθορίζουν αν πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τα τροποποιεί με βάση επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.
  • Εάν προκύψουν απρόβλεπτα προβλήματα ασφάλειας, μια χώρα της ΕΕ μπορεί να επιβάλει άμεση απαγόρευση στην αεροπορική εταιρεία.
  • Εάν η Επιτροπή εκδώσει αποφάσεις σχετικά με την κατάταξη ενός αερομεταφορέα στη λίστα των απαγορευμένων αερομεταφορέων, παρέχει στην αεροπορική εταιρεία την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις της.
  • Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση του κοινού στον κατάλογο, ιδίως μέσω του διαδικτύου. Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας και τα αεροδρόμια πρέπει επίσης να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τον κατάλογο.
  • Οι πωλητές εισιτηρίων, οι διοργανωτές ταξιδίων και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πρέπει να ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την ταυτότητα της αεροπορικής εταιρείας που έχει προγραμματιστεί να χρησιμοποιήσουν για το ταξίδι τους όταν κάνουν τις κρατήσεις τους. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν επακόλουθες αλλαγές το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο κατά τον έλεγχο των αποσκευών ή την επιβίβαση.
  • Οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή του αντιτίμου ή μεταφορά σε άλλη πτήση εάν η αεροπορική εταιρεία καταταχθεί στον κατάλογο των απαγορευμένων εταιρειών αφού κάνουν την κράτησή τους.

Τον Δεκέμβριο του 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε μια συνολική στρατηγική για τις αεροπορικές μεταφορές για την Ευρώπη. Η στρατηγική, εκτός από το να επιδιώκει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, τονίζει τη σημασία διατήρησης υψηλών προτύπων ασφάλειας και προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 κάθε αεροπορική εταιρεία εκτός της ΕΕ που εκτελεί πτήσεις στην ΕΕ πρέπει να διαθέτει άδεια αεροπορικής ασφάλειας εκδοθείσα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Οι εν λόγω άδειες επικυρώνουν τη συμμόρφωση των αεροπορικών εταιρειών με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιανουαρίου 2006.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕE.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15-22)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 84 της 23.3.2006, σ. 14-28). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 06.06.2016

Top