Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ασφάλεια προϊόντων: γενικοί κανόνες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ασφάλεια προϊόντων: γενικοί κανόνες

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν αγαθά που πωλούνται στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν αγαθά που πωλούνται στην Ευρώπη.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Απαιτεί από τις εταιρείες αφενός να διασφαλίζουν ότι τα προς πώληση είδη είναι ασφαλή και αφετέρου να υιοθετούν μέτρα αποκατάστασης όταν περιέλθει στην αντίληψή τους ότι υφίσταται κάποια παράβαση.

Η οδηγία επίσης θεσπίζει ένα κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα*. Το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να μοιράζονται άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων είναι απαραίτητα προκειμένου να αποσυρθούν τα εν λόγω προϊόντα από την αγορά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή.
 • Πρέπει να αναγράφουν πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την ανιχνευσιμότητά τους, όπως την ταυτότητα του κατασκευαστή καθώς και τα στοιχεία αναφοράς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με εγγενείς κινδύνους.
 • Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές όταν ικανοποιεί συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις ή ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων απαιτήσεων ή προτύπων, η αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος θα πρέπει να βασίζεται σε:
  • κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής
  • βέλτιστες πρακτικές οι οποίες ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα,
  • υφιστάμενες γνώσεις και τεχνολογία
  • ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.
 • Οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν την ασφάλεια των προϊόντων και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις μη ασφαλών ειδών.
 • Ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να ειδοποιούν γρήγορα τους ομολόγους τους σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Υφίστανται ξεχωριστά μέτρα που αφορούν τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις ιατρικές συσκευές.
 • Κατά τη χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον εντοπισμό και την ανίχνευση του συγκεκριμένου προϊόντος σε όλη την Ευρώπη, λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη δράση που έχει αναληφθεί για την προστασία του κοινού.
 • Η Επιτροπή μπορεί να λάβει ταχεία μέτρα για ολόκληρη την ΕΕ ετήσιας διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης) σε περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν ενέχει σοβαρό κίνδυνο.
 • Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε μεταχειρισμένα προϊόντα που διατίθενται ως αντίκες ή σε προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν ή να ανασκευαστούν.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Έχει τεθεί σε ισχύ στις 15 Ιανουαρίου του 2002.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Προϊόν: κάθε αντικείμενο που προορίζεται για πώληση ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές, ανεξαρτήτως αν είναι καινούριο, χρησιμοποιημένο ή ανασκευασμένο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2001/95/ΕΚ

15.1.2002

15.1.2004

ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4-17

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008

1.1.2010

-

ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30-47

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 14-92

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

2010/15/EE: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) (ΕΕ L 22 της 26.1.2010, σ. 1-64)

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ C 38 της 17.2.2009, σ. 11-14)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων [COM(2008) 905 τελικό της 14ης Ιανουαρίου 2009]

Πρόταση - Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 87/357/ΕΟΚ και 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2013) 78 final της 13.2.2013]

Πρόταση - Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013) 75 final της 13.2.2013]

τελευταία ενημέρωση 14.09.2015

Top