Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία βρίσκονται στο τέλος του χρήσιμου κύκλου ζωής τους και δεν είναι πλέον κατάλληλα για χρήση παράγουν εκατομμύρια τόνους αποβλήτων. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ορίζει τον τρόπο σχεδιασμού των νέων οχημάτων και συλλογής αυτών των αποβλήτων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση στο περιβάλλον, να διασφαλιστεί η καλύτερη επαναχρησιμοποίηση των υλικών και να βελτιωθεί η διατήρηση της ενέργειας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της Επιτροπής

ΣΥΝΟΨΗ

Τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία βρίσκονται στο τέλος του χρήσιμου κύκλου ζωής τους και δεν είναι πλέον κατάλληλα για χρήση παράγουν εκατομμύρια τόνους αποβλήτων. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ορίζει τον τρόπο σχεδιασμού των νέων οχημάτων και συλλογής αυτών των αποβλήτων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίπτωση στο περιβάλλον, να διασφαλιστεί η καλύτερη επαναχρησιμοποίηση των υλικών και να βελτιωθεί η διατήρηση της ενέργειας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Θεσπίζει μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των αποβλήτων από τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία, και διασφαλίζει ότι, όπου αυτό είναι δυνατό, τα εν λόγω απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται ή ανακτούνται.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι κατασκευαστές οχημάτων και εξοπλισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αποσυναρμολόγηση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των οχημάτων κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων τους. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα καινούργια οχήματα είναι:
  • επαναχρησιμοποιήσιμα και/ή ανακτήσιμα κατά 85 % κατά βάρος ανά όχημα
  • επαναχρησιμοποιήσιμα και/ή ανακτήσιμα κατά 95 % κατά βάρος ανά όχημα.
 • Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες όπως μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο και εξασθενές χρώμιο.
 • Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς πρέπει να δημιουργούν συστήματα για τη συλλογή όλων των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, των μεταχειρισμένων εξαρτημάτων που αφαιρούνται κατά την επισκευή των επιβατικών αυτοκινήτων.
 • Οι κάτοχοι οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους τα οποία παραδίδονται για επεξεργασία αποβλήτων λαμβάνουν πιστοποιητικό καταστροφής. Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την αποταξινόμηση του οχήματος.
 • Οι παραγωγοί καλύπτουν το σύνολο ή σημαντικό μέρος των δαπανών που σχετίζονται με την παράδοση σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Δεν συνεπάγεται επιβάρυνση κόστους για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις όπου λείπει ο κινητήρας ή όταν το όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του περιέχει απόβλητα.
 • Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να λαμβάνουν άδεια ή να καταγράφονται από τις αρμόδιες αρχές.
 • Τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους απογυμνώνονται προτού επέλθει περαιτέρω επεξεργασία. Τα επικίνδυνα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται και απομονώνονται. Δίνεται προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί η πιθανή επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων.
 • Υφίστανται σαφείς ποσοτικοί στόχοι που υποβάλλονται σε ετήσια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι ολοένα και πιο απαιτητικοί.
 • Κάθε τρία έτη, οι χώρες της ΕΕ θα διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας.
 • Η νομοθεσία ισχύει για τα επιβατικά οχήματα και τα μικρά φορτηγά και εξαιρεί τα μεγάλα φορτηγά, τα οχήματα αντίκες και τα οχήματα ειδικής χρήσης.

Ξεχωριστή νομοθεσία ισχύει για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών από οχήματα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Κάθε χρόνο τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δημιουργούν από 8 έως 9 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2000/53/ΕΚ

21.10.2000

21.4.2002

ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34-43

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2008/33/ΕΚ

21.3.2008

-

ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 62-64

Οδηγία 2008/112/ΕΚ

12.1.2009

-

ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 68-74

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις των παραρτημάτων της οδηγίας 2000/53/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα L 310 της 25.11.2005, σ. 10-27)

Απόφαση 2005/293/EΚ της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2005, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης που προβλέπονται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 94 της 13.4.2005, σ. 30-33)

Απόφαση 2001/753/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις των κρατών μελών περί της εφαρμογής της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 282 της 26.10.2001, σ. 77-80)

Απόφαση 2003/138/EΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα υλικά, δυνάμει της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 58-59)

Απόφαση 2002/151/EΚ της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους (EE L 50 της 21.2.2002, σ. 94-95)

τελευταία ενημέρωση 17.09.2015

Top