Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα: Έγκριση τύπου ΕΚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα: Έγκριση τύπου ΕΚ

1) ΣΤΟΧΟΣ

Εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών και εφαρμογή διαδικασίας κοινοτικής έγκρισης τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους.

2) ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους [Επίσημη Εφημερίδα L 42 της 23.2.1970].

Τροποποιήθηκε από τα ακόλουθα μέτρα:

οδηγία 78/315/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1977 [Επίσημη Εφημερίδα L 81, 28.03.1978]

οδηγία 80/1267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 [Επίσημη Εφημερίδα L 375, 31.12.1980]

οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 [Επίσημη Εφημερίδα L 192, 11.07.1987]

οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 [Επίσημη Εφημερίδα L 225, 10.08.1992]

οδηγία 93/81/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 1993 [Επίσημη Εφημερίδα L 264, 23.10.1993]

οδηγία 95/54/ΕΚ της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 1995 [Επίσημη Εφημερίδα L 266, 08.11.1995]

οδηγία 96/27/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1996 [Επίσημη Εφημερίδα L 169, 08.01.1996]

οδηγία 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 [Επίσημη Εφημερίδα L 18, 21.01.1997]

οδηγία 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 [Επίσημη Εφημερίδα L 233, 25.08.1997]

οδηγία 98/14/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1998 [Επίσημη Εφημερίδα L 91, 25.03.1998].

3) ΣΥΝΟΨΗ

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στην έγκριση τύπου όλων των οχημάτων με κινητήρα, με κινητήρα εσωτερικής καύσης, και των ρυμουλκούμενων τους, είτε έχουν κατασκευασθεί σε ένα μόνον ή σε περισσότερα στάδια, καθώς και για την έγκριση τύπου των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των τεχνικών ενοτήτων που προβλέπονται για τα εν λόγω οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους.

Δεν εφαρμόζονται στην έγκριση τύπου μεμονωμένων οχημάτων και στα τετράκυκλα κατά την έννοια της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Η διαδικασία έγκρισης για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος κατασκευαστικού στοιχείου και τεχνικής ενότητας περιλαμβάνει:

 • αίτηση έγκρισης τύπου:

-υποβάλλεται από τον κατασκευαστή στις αρμόδιες για τις εγκρίσεις τύπου αρχές ενός μόνον κράτους μέλους·

-συνοδεύεται από φάκελο πληροφοριών και πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για κάθε μία από τις εφαρμόσιμες επιμέρους οδηγίες, σύμφωνα με τις εν θέματι οδηγίες·

-συνδυάζεται με ειδικές προδιαγραφές σε περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια·

 • διαδικασία έγκρισης τύπου:

-η έγκριση τύπου χορηγείται από κάθε κράτος μέλος εάν ο σχετικός τύπος είναι σύμφωνα προς τις πληροφορίες που περιέχει ο φάκελος πληροφοριών και πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις των επιμέρους οδηγιών·

-κάθε κράτος μέλος συμπληρώνει, για το σκοπό αυτό, ένα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και τα παραρτήματά του σχετικά με τα αποτελέσματα δοκιμών και τα αποστέλλει στον αιτούντα·

-η έγκριση τύπου είναι δυνατόν να απορριφθεί σε περίπτωση κινδύνου για την οδική ασφάλεια·

-καθιερώνεται σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης μεταξύ των αρχών κάθε κράτους μέλους για θέματα έγκρισης τύπου·

 • τροποποιήσεις των εγκρίσεων τύπου:

-η αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης της έγκρισης τύπου υποβάλλεται αποκλειστικά στο κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την αρχική έγκριση τύπου·

-οι τροποποιήσεις στο έγγραφο είναι διαφορετικές αναλόγως εάν πρόκειται περί οχήματος ή συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή τεχνικής ενότητας·

-επιτρέπονται συμπληρωματικές δοκιμές και έλεγχοι κατόπιν τροποποιήσεως ενός πακέτου πληροφοριών εάν το κράτος μέλος το κρίνει αναγκαίο το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και τα παραρτήματά του εκδίδονται μόνον κατόπιν αυτών των νέων επαληθεύσεων·

 • πιστοποιητικό συμμόρφωσης:

-εκδίδεται από τον κατασκευαστή βάσει του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και σύμφωνα προς τα παραρτήματα της οδηγίας·

-περιέχει λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία που προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν και με ενδεχόμενους περιορισμούς χρήσης των κατασκευαστικών στοιχείων και των τεχνικών ενοτήτων·

-για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή για φορολογικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν να επισυναφθούν συμπληρωματικές πληροφορίες στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Άδεια κυκλοφορίας και θέση σε εμπορία:

 • η ισχύς του πιστοποιητικού συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική:

-για τη θέση σε εμπορία, σε λειτουργία και τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των σχετικών οχημάτων·

-για τη θέση σε εμπορία, σε λειτουργία των κατασκευαστικών στοιχείων και των τεχνικών ενοτήτων που προορίζονται για οχήματα τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών·

 • εντούτοις, ένα κράτος μέλος δύναται:

-να αρνηθεί τη χορήγηση μόνιμης άδειας κυκλοφορίας ή τη θέση σε λειτουργία ημιτελών οχημάτων, ενόσω δεν είναι ολοκληρωμένα·

-υπό ορισμένους όρους, να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και/ή να απαγορεύσει την πώληση, τη θέση σε λειτουργία στο έδαφος του οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή τεχνικών ενοτήτων, εάν έχουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, ακόμα και αν συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν κατάλληλο σήμα.

Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν για οχήματα:

 • που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης·
 • που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρουσών οδηγιών ή εξαιρούνται πλήρως ή εν μέρει.

Δύνανται να απαλλαγούν, υπό ορισμένους όρους, από τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις μίας ή περισσοτέρων ειδικών οδηγιών τα εξής οχήματα:

 • τα οχήματα παραγόμενα σε μικρές σειρές·
 • τα οχήματα τέλους σειράς·
 • τα οχήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι τεχνικές ενότητες που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τεχνολογίες ή αρχές εκ φύσεως ασυμβίβαστες προς μία ή περισσότερες απαιτήσεις των ειδικών οδηγιών (επι εικοσιτέσσερις μήνες το πολύ).

Η μη συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο τύπο διαπιστώνεται:

 • από το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ή από οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος
 • σε σχέση με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ή/και το πακέτο πληροφοριών και
 • αφού διαπιστωθούν αποκλίσεις που δεν έχουν εγκριθεί, βάσει των οδηγιών, από το κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση τύπου.

Εναπόκειται στο κράτος μέλος που χορήγησε την έγκριση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

Διαδικασία για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην τεχνική πρόοδο.

Πράξη

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Τελευταία προθεσμία μετατροπής στα κράτη μέλη

οδηγία 98/14/ΕΚ

14.04.1998

31.09.1998

οδηγία 97/27/ΕΚ

11.08.1997

22.07.1997

οδηγία 96/79/ΕΚ

14.09.1997

01.10.1996

οδηγία 96/27/ΕΚ

21.08.1996

20.05.1997

οδηγία 95/54/ΕΚ

20.11.1995

01.12.1995

οδηγία 93/81/ΕΟΚ

01.10.1993

01.10.1993

οδηγία 92/53/ΕΟΚ

31.12.1992

31.12.1992

οδηγία 87/358/ΕΟΚ

01.10.1988

01.10.1988

οδηγία 80/1267/ΕΟΚ

30.06.1982

30.06.1982

οδηγία 78/315/ΕΟΚ

-

21.06.1979

οδηγία 70/156/ΕΟΚ

-

06.08.1971

4) μετρα εφαρμογης

5) μεταγενεστερες εργασιες

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων , τα ρυμουλκούμενά τους και τα συστήματα, συστατικά μέρη και τεχνικά στοιχεία που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (αναπροσαρμογή) [COM(2003) 418 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.05.2005

Top