Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα: Έγκριση τύπου - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Δίκυκλα ή τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα: Έγκριση τύπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονίζει τις νομοθεσίες των κρατών μελών και εφαρμόζει διαδικασία κοινοτικής έγκρισης τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΠΡΆΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων.

Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 92/61/ΕΟΚ, η οποία καθόριζε τη διαδικασία για την κοινοτική έγκριση τύπου των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα, των μηχανικών μερών και των τεχνικών μονάδων. Αποσκοπεί στην αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων της προηγούμενης οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία συμπληρώθηκε πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 168/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων,ο οποίος θεσπίζει για την χορήγηση έγκρισης τύπου των εν λόγω οχημάτων νέες απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Οι διατάξεις της οδηγίας 2002/24/ΕΚ

Τα οχήματα που εξετάζονται σε αυτή την οδηγία είναι τα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα και τα ελαφρά τετράκυκλα με κινητήρα.

Κάθε αίτηση έγκρισης ή έγκρισης τύπου υποβάλλεται από τον κατασκευαστή, τον παραγωγό ή τον εντολοδόχο τους σε ένα μόνο κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος χορηγεί την έγκριση τύπου για το όχημα, το μηχανικό μέρος ή τις τεχνικές μονάδες που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδικών κανονισμών ή οδηγιών που ισχύουν για αυτά και ανταποκρίνονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον παραγωγό (βλ. τους εξαντλητικούς καταλόγους του παραρτήματος της οδηγίας).

Ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του για κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο και για κάθε μη πρωτότυπη τεχνική μονάδα ή μηχανικό μέρος που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο.

Τα κράτη μέλη διαπιστώνουν εάν κάθε τύπος οχήματος έχει υποβληθεί στους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στις ειδικές οδηγίες και έχει αποτελέσει αντικείμενο έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου. Οι κατασκευαστές μπορούν να συντάσσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όλα τα οχήματα που είναι σύμφωνα προς τον εγκεκριμένο τύπο. Εφόσον ένα όχημα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αυτό, μπορεί να διατίθεται στην αγορά, να πωλείται και να λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας ώστε να χρησιμοποιείται σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε όχημα που κατασκευάζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο πρέπει να φέρει σήμανση αποτελούμενη από:

  • τον αριθμό έγκρισης
  • το μικρό γράμμα e, ακολουθούμενο από το διακριτικό αριθμό ή την ομάδα γραμμάτων του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση
  • τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος.

Ο κατασκευαστής οχήματος και ο παραγωγός τεχνικής μονάδας ή μηχανικού μέρους είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή κάθε οχήματος ή την παραγωγή κάθε τεχνικής μονάδας ή μηχανικού μέρους σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ή επικυρωμένο τύπο.

Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι οχήματα, τεχνικές μονάδες ή μηχανικά μέρη, που ανήκουν σε εγκεκριμένο ή επικυρωμένο τύπο, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, μπορεί, για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να απαγορεύσει στο έδαφός του την πώλησή τους, τη θέση τους σε κυκλοφορία ή τη χρήση τους. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Μόνον τα οχήματα, οι τεχνικές μονάδες και τα μηχανικά μέρη που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη.

Διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013

Ο Κανονισμός στοχεύει στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, ασφάλειας της εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, εναρμονίζοντας ταυτόχρονα τις τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα, τα συστήματα, τα μηχανικά μέρη και τις τεχνικές μονάδες σε σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου.

Ειδικότερα, ορίζει ότι οι νέες μοτοσικλέτες άνω των 125 κ.εκ. πρέπει να διαθέτουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, ενώ εκείνες κάτω των 125 κ.εκ. πρέπει να διαθέτουν σύστημα αντιεμπλοκής ή συνδυασμένης πέδησης, με την επιλογή να αφήνεται στον κατασκευαστή.

Επιπλέον, καθιστά υποχρεωτική από 1η Ιανουαρίου 2016 την τοποθέτηση αυτόματου συστήματος ενεργοποίησης του φωτισμού, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας σε όλα τα νέα οχήματα κατηγορίας L (ελαφρά). Καθιερώνει επίσης τις απαιτήσεις σταδιακής τοποθέτησης ενσωματωμένων διαγνωστικών συστημάτων που θα καθιστούν δυνατό τον εντοπισμό βλαβών και την παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου εκπομπών.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική επίδοση, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση πάνω στις ημερομηνίες εφαρμογής και τα όρια εκπομπών του επιπέδου Euro 5,που αναφέρονται στο παράρτημα IV του Κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, Αποσαφηνίζονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς, ενώ βελτιώνονται οι απαιτήσεις που αφορούν τις ικανότητες, τις υποχρεώσεις και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την πραγματοποίηση δοκιμών για την έγκριση τύπου του οχήματος.Στον Κανονισμό επίσης δηλώνεται ότι οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν στους ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη πρόσβαση μέσω ιστοτόπων σε πληροφορίες αναφορικά με την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2002/24/ΕΚ

09.05.2002

09.05.2002

ΕΕ L 124 της 9.5.2002

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Eφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

11.12.2008

-

ΕΕ L 311της 21.11.2008

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 168/2013

22.03.2013

-

ΕΕ L 60 της 2.3.2013

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2002/24/CE του Συμβουλίου έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.11.2013

Top