Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια (2007-13)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια (2007-13)

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη», έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών και να ενθαρρύνει έναν ανοικτό και διαφανή διάλογο, να καταπολεμήσει το ρατσισμό και την ξενοφοβία και να βελτιώσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δικαστικών και των διοικητικών αρχών και των νομικών επαγγελμάτων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 2007/252/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007, για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» εντός του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη».

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια», το οποίο προορίζεται να προωθήσει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα προβλέπει τη διεξαγωγή ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Μια ευρωπαϊκή κοινωνία η οποία θα βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδιών δικαιωμάτων

Το πρόγραμμα στηρίζει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας η οποία θα βασίζεται στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών και να ενθαρρύνει έναν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα·
 • να καταπολεμήσει το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό·
 • να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των θρησκειών και των πολιτισμών·
 • να προωθήσει την αυξημένη ανοχή σε ολόκληρη την ΕΕ·
 • να ενισχύσει τις επαφές, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικτύωση μεταξύ δικαστικών και διοικητικών αρχών και των νομικών επαγγελμάτων·
 • να ενθαρρύνει τη δικαστική κατάρτιση, με στόχο την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των αρχών και των επαγγελμάτων που προαναφέρθηκαν.

Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • να προωθήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και να πληροφορήσει όλους τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους, περιλαμβανομένων και αυτών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·
 • να ενθαρρύνει τους πολίτες της ΕΕ να συμμετάσχουν ενεργά στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης·
 • να εξετάζει την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στις χώρες της, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης·
 • να υποστηρίζει μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό να μπορέσουν να προωθήσουν ενεργά τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία·
 • να δημιουργήσει τις συναφείς δομές προκειμένου να προωθήσει το διαθρησκευτικό και πολυπολιτισμικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ.

Ειδικές ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διεξαγωγή ενεργειών από την Επιτροπή, τις αρχές των χωρών της ΕΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προβλέπει επίσης τη χορήγηση επιδοτήσεων κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Τα είδη ενεργειών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες:

 • ειδικές ενέργειες που διεξάγει η Επιτροπή (μελέτες και ερενητικό έργο, δημοσκοπήσεις και έρευνες, συνέδρια και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, διοργάνωση δημόσιων εκστρατειών και εκδηλώσεων, ανάπτυξη και επιμέλεια δικτυακών τόπων, προετοιμασία και διάδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ.)·
 • διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία υποβάλλονται από αρχή ή άλλο φορέα χώρας της ΕΕ ή από διεθνή ή μη κυβερνητική οργάνωση. Στα σχέδια αυτά πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ ή τουλάχιστον μία χώρα της ΕΕ και μία υποψήφια χώρα ή υπό προσχώρηση χώρα·
 • υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων φορέων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τους οποίους καλύπτει το πρόγραμμα·
 • επιδοτήσεις λειτουργίας για τη συγχρηματοδότηση δαπανών που συνδέονται με το μόνιμο πρόγραμμα εργασιών της διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Δικαστηρίων και της Ένωσης των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορείς αυτοί διαχειρίζονται ορισμένες βάσεις δεδομένων οι οποίες συγκεντρώνουν αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Οι δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται για την επίτευξη στόχου γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ένα πρόγραμμα για τους πολίτες

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους υπηκόους της ΕΕ και σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στην επικράτεια της Ένωσης. Απευθύνεται επίσης στους πολίτες των συμμετεχουσών χωρών (οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης). Άλλες ομάδες-στόχους αποτελούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλες ομάδες που προσπασπίζονται τους στόχους προγράμματος.

Με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ή σε μία από τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν οι ακόλουθες οντότητες:

 • ιδρύματα και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα·
 • πανεπιστήμια·
 • ερευνητικά ιδρύματα·
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις·
 • εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές·
 • διεθνείς οργανώσεις·
 • άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων με διεθνείς οργανισμούς αρμοδίους στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράμματος

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατ’ έτος κατάλογο των δράσεων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος. Οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι εγγράφονται ετησίως στο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) εγκρίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις για κάθε έτος, εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε ο δικαιούχος να υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις προόδου των εργασιών όσον αφορά κάθε ενέργεια που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα, καθώς και τελική έκθεση εντός τριών μηνών από την περάτωση της ενέργειας. Επιπλέον, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ να προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος, ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων (έως τις 31 Μαρτίου 2011 το αργότερo), ανακοίνωση για τη συνέχιση του προγράμματος (έως τις 30 Αυγούστου 2012 το αργότερο) και έκθεση αξιολόγησης μετά την περάτωση του προγράμματος (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο).

Συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα της ΕΕ

Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει συμπληρωματικότητα και συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ, και ιδίως με τα προγράμματα πλαίσια «Ασφάλεια και διασφάλιση των ελευθεριών» και «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων», καθώς και με το πρόγραμμα «Progress».

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2007/252/ΕΚ

28.4.2007

-

ΕΕ L 110 της 27.4.2007

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.04.2011

Top