Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Europol

Η προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος την οποία επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζεται από την Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία), αποστολή της οποίας είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών μελών. Με την παρούσα πράξη καθίσταται δυνατή για την Europol η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα τρίτα κράτη και οργανισμούς ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

ΠΡΑΞΗ

Πράξη του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999 για την έγκριση κανόνων που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Europol σε τρίτα κράτη και οργανισμούς [Επίσημη Εφημερίδα C 88, 30.03.1999] [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα πράξη καθορίζει ορισμένους όρους - κλειδιά που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως παραδείγματος χάρη: τρίτα κράτη, τρίτοι οργανισμοί, συμφωνία και αρμόδιες αρχές. Περισσότερο συγκεκριμένα, νοείται ως "δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα" κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα (αριθμός ταυτότητας ή, άλλο στοιχείο εξακρίβωσης αναφερόμενο στην φυσική, βιολογική, φυσιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα. Ως "επεξεργασία δεδομένων" νοείται κάθε εργασία αυτοματοποιημένη ή μη, που περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διατήρηση, την κοινοποίηση, την τροποποίηση, την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση και την αναπροσαρμογή των δεδομένων.

Η Europol μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  • μετά τη σύναψη συμφωνίας με τρίτα κράτη ή τρίτο οργανισμό,
  • κατ' εξαίρεση για να διασφαλίσει τα βασικά συμφέροντα ενός κράτους μέλους ή για να προληφθεί επικείμενος κίνδυνος.

Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Europol και των τρίτων κρατών ή οργανισμών πρέπει να προσδιορίζουν τους κανόνες που αφορούν τους αποδέκτες των δεδομένων, το είδος των δεδομένων προς διαβίβαση καθώς και τον σκοπό για τον οποίο θα διαβιβασθούν αυτά. Επίσης, οι συμφωνίες θα πρέπει να αναφέρουν διατάξεις για την ευθύνη σε περίπτωση αθέμιτης ή εσφαλμένης επεξεργασίας των δεδομένων. Μετά από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, ο διευθυντής της Europol αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη των προαναφερθεισών συμφωνιών.

Η διαβίβαση δεδομένων στα τρίτα κράτη περιορίζεται στις αρμόδιες αρχές για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ποινικών αδικημάτων. Επιπλέον, η Europol αρνείται να διαβιβάζει στοιχεία που της ζητούνται χωρίς να έχει διευκρινισθεί ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.

Ωστόσο, η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων από έναν τρίτο οργανισμό ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με την Europol μπορεί να πραγματοποιηθεί :

  • με προηγούμενη συναίνεση της Europol, ή
  • μετά από χορήγηση αδείας του διευθυντή της Europol, εφόσον θεωρεί ότι η διαβίβαση των δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη των ουσιωδών συμφερόντων των κρατών μελών που εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων της Europol ή, προκειμένου να προληφθεί επικείμενος κίνδυνος ποινικής παράβασης.

Η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων τα οποία κοινοποιήθηκαν στην Europol από ένα κράτος μέλος δεν επιτρέπεται χωρίς την δική του συναίνεση .

Η διαβίβαση στοιχείων σχετικών με την φυλετική καταγωγή, τις πολιτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, την υγεία και την σεξουαλική ζωή ενός ατόμου περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

Η αρχή προς την οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που έχουν κοινοποιηθεί κατά την αίτηση διαβίβασης. Η ίδια αρχή είναι αρμόδια για τη διόρθωση ή τη διαγραφή όταν τα δεδομένα είναι εσφαλμένα. Πρέπει επίσης να διαγράφει τα δεδομένα όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην αίτηση διαβίβασης.

Οι παρόντες κανόνες αρχίζουν να ισχύουν την επομένη της έκδοσής τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι εν λόγω κανόνες αξιολογούνται υπό την επίβλεψη του διοικητικού συμβουλίου το οποίο ζητά την γνώμη της κοινής εποπτικής αρχής.

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Πράξη του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1999.

13.03.1999

-

Επίσημη Εφημερίδα C 88, 30.03.1999

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Πράξη του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002

01.03.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα C 58, 05.03.2002

See also

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Europol (EN) και το δελτίο SCADplus: καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.09.2005

Top