Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προστασία των ζώων στα εκτροφεία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προστασία των ζώων στα εκτροφεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει γενικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία, ανεξάρτητα από το είδος, Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στα ζώα που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων, των ερπετών και των αμφιβίων.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Όλα τα κράτη μέλη επικύρωσαν την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων (EN) (FR) στα εκτροφεία οι αρχές της οποίας αφορούν την κατοικία, τη διατροφή και τις παρεχόμενες ανάλογα με τις ανάγκες των ζώων φροντίδες.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις απαιτήσεις αυτές όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και ιδίως στους τομείς της γεωργικής πολιτικής.

Τα ζώα

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων, των ερπετών και των αμφιβίων) που εκτρέφονται ή που διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης. Δεν αφορά

Οι συνθήκες εκτροφής

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις ώστε οι κύριοι ή οι κάτοχοι ζώων να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ορθή μεταχείριση των ζώων τους καθώς και το ότι τα εν λόγω ζώα δεν υφίστανται κανέναν περιττό πόνο, ταλαιπωρία ή βλάβη. Σύμφωνα με την αποκτηθείσα πείρα και τις επιστημονικές γνώσεις, οι όροι εκτροφής αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

  • προσωπικό: η φροντίδα των ζώων ανατίθεται σε επαρκή αριθμό προσώπων με κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα·
  • επιθεώρηση: όλα τα ζώα που ζουν περιορισμένα σε συστήματα εκτροφής επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Στα άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα παρέχεται χωρίς καθυστέρηση θεραπεία και εάν κριθεί αναγκαίο, απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο·
  • τήρηση μητρώου: ο κύριος ή κάτοχος των ζώων τηρεί μητρώο στο οποίο αναφέρεται η παρασχεθείσα ιατρική αγωγή για μια περίοδο τουλάχιστον τριών ετών·
  • ελευθερία κίνησης: κάθε ζώο ακόμη και αν είναι προσδεδεμένο, αλυσοδεμένο ή περιορισμένο πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο χώρο που θα του επιτρέπει να μετακινείται χωρίς να προκαλείται περιττή ταλαιπωρία ή τραυματισμός·
  • κτίρια και χώροι σταβλισμού: όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κτιρίων αυτών πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. Η κυκλοφορία του αέρα, το ποσοστό κονιορτού, η θερμοκρασία και η υγρασία πρέπει να διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Τα ζώα που εκτρέφονται εντός κτιρίων δεν πρέπει να παραμένουν ούτε σε συνεχές σκοτάδι ούτε να εκτίθενται συνεχώς σε τεχνητό φωτισμό·
  • αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός: ο αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης συστήματος τεχνητού εξαερισμού, πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο εφεδρικό σύστημα επαρκούς ανανέωσης του αέρα·
  • σίτιση, πότισμα και χορήγηση άλλων ουσιών: τα ζώα λαμβάνουν υγιεινή τροφή και κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, σε επαρκείς ποσότητες και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε άλλη ουσία απαγορεύεται εκτός από τις ουσίες που χορηγούνται για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο ζωοτεχνικής αγωγής. Εξάλλου οι εγκαταστάσεις σίτισης και ποτίσματος περιορίζουν τους κινδύνους μόλυνσης·
  • ακρωτηριασμοί: εφαρμόζονται οι σχετικές εθνικές διατάξεις·
  • μέθοδοι εκτροφής: δεν πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι εκτροφής που προκαλούν ταλαιπωρία ή βλάβη εκτός εάν οι επιπτώσεις τους είναι ελάχιστες, στιγμιαίες ή επιτρέπονται ρητώς από τις εθνικές διατάξεις. Κανένα ζώο δεν πρέπει να περιορίζεται σε εκτροφείο εάν αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή την καλή διαβίωσή του.

Οι επιθεωρήσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις απαραίτητες διατάξεις ώστε οι επιθεωρήσεις να διενεργούνται από την αρμόδια εθνική αρχή. Υποβάλουν έκθεση για τις επιθεωρήσεις αυτές στην Επιτροπή η οποία, βάσει του εγγράφου αυτού, διατυπώνει προτάσεις για την εναρμόνιση των επιθεωρήσεων.

Αξιολόγηση και εφαρμογή

Κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας που περιέχει, ενδεχομένως, προτάσεις για βελτίωση. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την έκθεση αυτή.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων κυρώσεων, για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999. Δύνανται να διατηρήσουν ή να εφαρμόζουν αυστηρότερες διατάξεις.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 98/58/ΕΚ

8.8.1998

31.12.1999

ΕΕ L 221 της 8.8.1998

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003

5.6.2003

-

ΕΕ L 122 της 16.05.2003

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 98/58/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε με την εφαρμογή της οδηγίας 98/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία [COM(2006) 838 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Στην εν λόγω έκθεση η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να βελτιώσουν το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, την καταγραφή και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων αυτών των επιθεωρήσεων. Εξάλλου, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση των ενδιαφερόμενων αρχών, για ύπαρξη ενός βελτιωμένου συστήματος ανακοίνωσης, καθώς και για απλοποίηση των διαδικασιών προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική γραφειοκρατία.

Απόφαση 2006/778/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων παραγωγής κτηνοτροφικών μονάδων [Επίσημη Εφημερίδα L 314 της 15.11.2006].

Απόφαση 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεώρηση κτηνοτροφικών μονάδων [Επίσημη Εφημερίδα L 19 της 25.01.2000].

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.09.2011

Top