Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των ορνίθων ωοπαραγωγής που εκτρέφονται σε διάφορα συστήματα ορνιθοτροφίας με σκοπό την προστασία τους και την αποφυγή των διαφορών ως προς τον ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών διαφόρων κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία καθορίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων. Δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις με λιγότερες από 350 ωοπαραγωγούς όρνιθες ούτε και στα εκτροφεία ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής.

Τα εκτροφεία ωοπαραγωγών ορνίθων oφείλουν να τηρούν τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από την οδηγία 98/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία καθώς και τις διατάξεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

Τα εναλλακτικά συστήματα

Από την 1η Ιανουαρίου 2002 και εξής, όλες οι εγκαταστάσεις εκτροφής που εμπίπτουν στα εναλλακτικά συστήματα (οι εγκαταστάσεις οι οποίες κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα ή τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά) πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν:
  • ταΐστρες, είτε γραμμικές (μήκους τουλάχιστον 10 εκατοστών ανά όρνιθα) είτε κυκλικές (μήκους τουλάχιστον 4 εκατοστών ανά όρνιθα),
  • ποτίστρες είτε διαρκούς ποτίσματος (μήκους τουλάχιστον 2,5 εκατοστών ανά όρνιθα) είτε κυκλικές (μήκους τουλάχιστον 1 εκατοστού ανά όρνιθα),
  • τουλάχιστον μία φωλιά για επτά όρνιθες,
  • κατάλληλες κούρνιες (μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών ανά όρνιθα), και
  • τουλάχιστον 250 cm2 επιφάνειας στρωμνής ανά όρνιθα·
 • το δάπεδο πρέπει ναυποβαστάζει όλα τα νύχια κάθε ποδιού·
 • προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τα συστήματα εκτροφής που επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των ορνίθων ή/και την πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους·
 • η πυκνότητα των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννέα ωοπαραγωγούς όρνιθες ανά m2 ωφέλιμης επιφάνειας (ωστόσο, όταν η ωφέλιμη επιφάνεια αντιστοιχεί στη διαθέσιμη επιφάνεια δαπέδου, επιτρέπεται πυκνότητα δώδεκα ορνίθων ανά m2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 για τις εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν αυτό το σύστημα στις 3 Αυγούστου 1999).

Τα κράτη μέλη φροντίζουν οι απαιτήσεις αυτές να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η εκτροφή σε μη διευθετημένους κλωβούς

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 και εξής, όλοι οι μη διευθετημένοι κλωβοί πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • κάθε όρνιθα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 550 cm2 επιφάνειας κλωβού·
 • προβλέπεται ταΐστρα (μήκους τουλάχιστον 10 cm για κάθε όρνιθα του κλωβού) για ελεύθερη χρήση·
 • κάθε κλωβός πρέπει να περιέχει το κατάλληλο σύστημα ποτίσματος·
 • οι κλωβοί πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 40 cmστο 65 % της επιφάνειάς τους και τουλάχιστον 35 cm σε κάθε σημείο·
 • το δάπεδο των κλωβών πρέπει να υποβαστάζει κατάλληλα όλα τα νύχια του κάθε ποδιού. Όταν το έδαφος έχει κλίση, η κλίση του δεν πρέπει να υπερβαίνει το 14 % ή τις 8 μοίρες εκτός εάν αποτελείται από υλικό άλλο εκτός του μεταλλικού πλέγματος με ορθογώνια διάκενα·
 • οι κλωβοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ξυσίματος των νυχιών.

Η κατασκευή ή η πρώτη χρήση μη διευθετημένων κλωβών απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2003. Αυτού του είδους η εκτροφή θα απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Η εκτροφή σε διευθετημένους κλωβούς

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, όλοι οι διευθετημένοι κλωβοί πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • κάθε όρνιθα διαθέτει:
  • τουλάχιστον 750 cm2 της επιφάνειας του κλωβού,
  • μια φωλιά,
  • μια στρωμνή στην οποία να μπορεί να ραμφίζει και να σκαλίζει,
  • μία κατάλληλη κούρνια τουλάχιστον 15 cm·
 • προβλέπεται ταΐστρα για χρήση χωρίς περιορισμούς. Το ελάχιστο μήκος της πρέπει να είναι 12 cm για κάθε όρνιθα του κλωβού·
 • κάθε κλωβός πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα ποτίσματος·
 • οι σειρές των κλωβών πρέπει να χωρίζονται από διαδρόμους πλάτους τουλάχιστον 90 cm, ενώ προβλέπεται χώρος τουλάχιστον 35 cm μεταξύ του δαπέδου και των κατώτερων σειρών·
 • οι κλωβοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ξυσίματος των νυχιών.

Τελικές διατάξεις

Η αρμόδια αρχή καταγράφει τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας. Σε κάθε μία από αυτές δίδεται ένας διακριτικός αριθμός, ο οποίος διασφαλίζει την προέλευση των αυγών που διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν οι επιθεωρήσεις να διενεργούνται υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής, ούτως ώστε να επαληθεύεται η τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις εν λόγω επιθεωρήσεις στην Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει σχετικά τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Κτηνιατρικοί εμπειρογνώμονες της Επιτροπής μπορούν, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να διεξαγάγουν επιτόπιους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων συζητούνται με τη σχετική αρμόδια αρχή, η οποία λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία βάσει των παραχθέντων αποτελεσμάτων.

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή πρέπει να έχει υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο, την οποία εκπονεί ύστερα από τη γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, σχετικά με τα διάφορα συστήματα εκτροφής, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για ορθή μεταχείριση των πουλερικών και τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των εν λόγω συστημάτων. Η έκθεση αυτή πρέπει να έχει επίσης λάβει υπόψη τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις. Το Συμβούλιο πρέπει να έχει αποφανθεί με ειδική πλειοψηφία σχετικά με τις προτάσεις αυτές, το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την υποβολή τους.

Τα κράτη μέλη είχαν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2002 για να θέσουν σε εφαρμογή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων κυρώσεων, για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εξάλλου, μπορούν να έχουν διατηρήσει ή να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους διατάξεις αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 1999/74/ΕΚ

3.8.1999

1.1.2002

ΕΕ L 203, 3.8.1999

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003

5.6.2003

-

ΕΕ L 122, 16.5.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L30, 31.01.20002].

Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ένα σύστημα για την εγγραφή σε μητρώα όλων των μονάδων παραγωγής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την καταχώρηση των μονάδων αυτών αφορούσαν ιδίως τους υπευθύνους των εκτροφείων, τον ιδιοκτήτη τους και τον διακριτικό αριθμό τους. Οι μονάδες έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί πριν έως τις 31 Μαΐου 2003. Από την 1η Ιουνίου 2003, οι μη καταχωρημένες μονάδες δεν μπορούν πλέον να εξακολουθήσουν ούτε να αρχίσουν να λειτουργούν.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 8ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με τα διάφορα συστήματα εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, και ειδικότερα όσον αφορά τα συστήματα στα οποία αναφέρεται η οδηγία 1999/74/ΕΚ [COM(2007) 865 τελικό – δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Οδηγία του Συμβουλίου 2013/64/ΕΕ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί τροποποίησης των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ, 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2006/7/ΕΚ, 2006/25/ΕΚ και 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 353 της 28.12.2013].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.06.2014

Top