Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρόσθετη εισφορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (γαλακτοκομικές ποσοστώσεις)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Πρόσθετη εισφορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (γαλακτοκομικές ποσοστώσεις)

Σκοπός της πρόσθετης εισφοράς επί του γάλακτος που καθιερώθηκε το 1984 είναι να μειώσει την ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και συνεπώς τα επακόλουθα διαρθρωτικά πλεονάσματα. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν την εν λόγω εισφορά στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), όταν υπερβαίνουν την αντίστοιχη εθνική ποσότητα αναφοράς ή εθνική ποσόστωση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το αγελαδινό γάλα και τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που τίθενται σε εμπορία από 1ης Απριλίου 2008 διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Ποσότητες αναφοράς

Ο κανονισμός καθορίζει, για όλα τα κράτη μέλη, ποσότητες αναφοράς για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων για 11 συναπτές ετήσιες περιόδους από την 1η Απριλίου 2004. Οι εν λόγω ποσότητες κατανέμονται στη συνέχεια στους παραγωγούς κάθε κράτους μέλους.

Η αρχή της εισφοράς

Κάθε χρόνο, όταν οι ποσότητες αγελαδινού γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων που τίθενται σε εμπορία υπερβαίνουν τις ποσότητες αναφοράς, τα κράτη μέλη εισπράτουν από τους γεωργούς μία εισφορά για τις επιπλέον παραχθείσες ποσότητες.

Η εισφορά καθορίζεται, ανά 100 χιλιόγραμμα γάλακτος, σε 33,27 ευρώ για την περίοδο 2004/2005, 30,91 ευρώ για την περίοδο 2005/2006, 28,54 ευρώ για την περίοδο 2006/2007 και 27,83 ευρώ για τις περιόδους 2007/2008 και εφεξής.

Σε περίπτωση που ένας παραγωγός υπερβεί την ποσότητα που έχει κατανείμει το οικείο κράτος μέλος, καταβάλλει το μερίδιό του στην εισφορά. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν στη συνέχεια τις εισφορές αυτές στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ).

Τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι θεωρούνται πρωτοφειλέτες έναντι της Κοινότητας, είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν στο ΕΓΤΕ το 99% του οφειλόμενου ποσού κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και της 30ής Νοεμβρίου, που έπεται της συγκεκριμένης δωδεκάμηνης περιόδου.

Ένας παραγωγός μπορεί να διαθέτει μία ή δύο ατομικές ποσότητες αναφοράς, μία για την απευθείας πώληση και μία για την παράδοση. Πριν από την 1η Ιουνίου 2004, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ατομικές ποσότητες αναφοράς (ποσοστώσεις) που παραχωρούνται σε κάθε παραγωγό με βάση την παραγωγή του κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Απριλίου 2003 και 31ης Μαρτίου 2004. Η εθνική ποσότητα αναφοράς της Φινλανδίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 200.000 τόνους κατ’ ανώτατο όριο. Εις ό,τι αφορά τα κράτη που κατέστησαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και το 2007, οι δωδεκάμηνες περίοδοι καθορισμού των ποσοτήτων αναφοράς κυμαίνονται ανάλογα με τη χώρα μεταξύ της 1ης Απριλίου 2004 και της 31ης Μαρτίου 2007.

Διαχείριση και υπολογισμός της εισφοράς

Η διαχείριση εισφοράς γίνεται χωριστά για την παράδοση και για την απευθείας πώληση. Για το γάλα, κάθε παραγωγός διαθέτει ατομική ποσότητα αναφοράς για τις παραδόσεις για την οποία καθορίζεται μια περιεκτικότητα αναφοράς όσον αφορά τις λιπαρές ουσίες. Όταν η πραγματική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες διαφέρει από την περιεκτικότητα αναφοράς σε λιπαρές ουσίες, οι ποσότητες των παραδόσεων του παραγωγού αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Το μερίδιο έκαστου παραγωγού στην καταβολή της οφειλόμενης εισφοράς καθορίζεται με απόφαση του κράτους μέλους, έπειτα από ανακατανομή ή μη του αχρησιμοποίητου τμήματος της εθνικής ποσότητας αναφοράς που διατίθεται για τις παραδόσεις. Η επιχείρηση μεταποίησης εισπράττει από τους παραγωγούς τα οφειλόμενα μερίδιά τους στην εισφορά και τα καταβάλλει στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους. Για τις απευθείας πωλήσεις, οι ίδιοι οι παραγωγοί καταβάλλουν στον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους το οφειλόμενο μερίδιό τους στην εισφορά. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι τα εισπραχθέντα από τους παραγωγούς μερίδια υπερβαίνουν το ποσό της εισφοράς που οφείλει το κράτος μέλος στο ΕΓΤΕ, το κράτος μέλος μπορεί να επιστρέψει τα καθ’ υπέρβαση εισπραχθέντα ποσά ή να τα διαθέσει για τη χρηματοδότηση μέτρων αναδιάρθρωσης του κλάδου ή βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Εθνικό απόθεμα

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνικό απόθεμα το οποίο τροφοδοτείται μέσω επαναφοράς των ποσοτήτων αναφοράς που είχαν διατεθεί σε μη ενεργούς παραγωγούς και μέσω παρακράτησης από τις μεταβιβαζόμενες ποσότητες αναφοράς μεταξύ παραγωγών. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακατανείμουν αυτές τις αχρησιμοποίητες ποσότητες σε κατηγορίες παραγωγών που ορίζουν τα ίδια, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Μη ενεργοί παραγωγοί

Όταν ένας παραγωγός δεν παράγει γάλα για διάστημα 12 μηνών ούτε προτίθεται να αναλάβει εκ νέου γαλακτοπαραγωγική δραστηριότητα, οι ατομικές του ποσότητες αναφοράς επαναφέρονται στο εθνικό απόθεμα πριν από την 1η Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που ο εν λόγω παραγωγός αναλάβει εκ νέου τη γαλακτοπαραγωγική του δραστηριότητα πριν από τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου που έπεται της αφαίρεσης των ατομικών του ποσοτήτων αναφοράς, του επιστρέφεται το σύνολο ή τμήμα των ατομικών του ποσοτήτων αναφοράς. Όταν ένας παραγωγός, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μιας δωδεκάμηνης περιόδου, δεν θέτει προς εμπορία ποσότητα ίση με ποσοστό τουλάχιστον 70% της ατομικής του ποσότητας αναφοράς, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει την επαναφορά του συνόλου ή τμήματος της αχρησιμοποίητης ποσότητας αναφοράς στο εθνικό απόθεμα.

Προσωρινές μεταβιβάσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, σύμφωνα με όρους που καθορίζουν τα ίδια, την προσωρινή μεταβίβαση ποσοτήτων αναφοράς μεταξύ παραγωγών.

Μεταβιβάσεις ποσοτήτων αναφοράς με εκτάσεις γης

Οι ποσότητες αναφοράς μεταβιβάζονται σε περίπτωση πώλησης, κληρονομικής μεταβίβασης ή άλλης μεταβίβασης, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται για τη γαλακτοκομική παραγωγή. Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοτήτων αναφοράς μέσω αγροτικών εκμισθώσεων ή άλλων πράξεων με συγκρίσιμα νομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη διάθεση των ποσοτήτων αναφοράς αποκλειστικά στους παραγωγούς και να αρνηθούν τη μεταβίβασή τους μαζί με την εκμετάλλευση. Σε περίπτωση μεταβίβασης προς δημόσιες αρχές ή για μη γεωργικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των μερών, και ιδίως ώστε ο απερχόμενος παραγωγός να είναι σε θέση, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσει τη γαλακτοπαραγωγική του δραστηριότητα.

Ειδικά μέτρα μεταβίβασης

Προς διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης του κλάδου ή προς υποστήριξη της διατήρησης του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την οριστική μεταβίβαση ποσοτήτων αναφοράς χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων εκτάσεων, να χορηγούν αποζημίωση στους παραγωγούς που εγκαταλείπουν οριστικά μέρος ή σύνολο της γαλακτοκομικής τους παραγωγής, να συγκεντρώνουν και να εποπτεύουν τις μεταβιβάσεις ποσοτήτων αναφοράς χωρίς έκταση γης ή να καθορίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τις περιοχές και ζώνες συλλογής στο εσωτερικό των οποίων επιτρέπονται οι οριστικές μεταβιβάσεις ποσοτήτων αναφοράς χωρίς μεταβίβαση των αντίστοιχων εκτάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της διάρθρωσης της γαλακτοκομικής παραγωγής.

Επιτροπολογία

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων (FR), η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους.

Πλαίσιο

Από τις 2 Απριλίου 1984, καθορίστηκε για όλα τα κράτη μέλη οροφή εθνικής παραγωγής, σύμφωνα με κοινοτικό σύστημα ποσοστώσεων. Εξάλλου, το εν λόγω σύστημα θέσπισε εισφορά που καταβάλλεται επί των ποσοτήτων γάλακτος που συλλέγονται ή πωλούνται απευθείας, επιπλέον του ορίου εγγύησης. Το εν λόγω καθεστώς παρατάθηκε επανειλημμένως ιδίως δε με τους κανονισμούς 3050/92 και 1255/99. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απλουστευμένη διαδικασία η οποία κωδικοποιεί την κτηθείσα πείρα.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1788/2003

28.10.2003

-

ΕΕ L 270 της 21.10.2003

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2217/2004

23.12.2004

-

ΕΕ L 375 της 23.12.2004

Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.1.2007

-

ΕΕ L 157 της 21.06.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2006

27.9.2006

-

ΕΕ L 265 της 26.9.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2007

1.4.2007

-

ΕΕ L 88 της 29.03.2007

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2007

14.11.2007

-

ΕΕ L 265 της 11.10.2007

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση (pdf) δεν έχει παρά τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2007 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2007, για την κατανομή, μεταξύ παραδόσεων και απευθείας πωλήσεων, των εθνικών ποσοτήτων αναφοράς που έχουν καθοριστεί για την περίοδο 2006/2007 στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 141 της 2.6.2007].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 927/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για την αποδέσμευση του ειδικού αποθεματικού αναδιάρθρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 170 της 23.6.2006].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων [Επίσημη Εφημερίδα L 94 της 31.3.2004].

See also

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EN) (pdf).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.03.2008

Top