Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κρέας πουλερικών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Κρέας πουλερικών

Η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) του κρέατος πουλερικών επιτρέπει τη σταθεροποίηση των τιμών και την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στους αγρότες, διευκολύνοντας την εμπορία των προϊόντων και καθορίζοντας τις διατάξεις που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών [Βλ. πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Από την 1η Ιουλίου 2008, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Πεδίο εφαρμογής

Τα εν λόγω προϊόντα είναι οι πετεινοί, οι κότες, οι πάπιες, οι χήνες, οι γαλοπούλες και φραγκόκοτες, τα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων, το ήπαρ πουλερικών, τα λίπη και τα λοιπά παρασκευάσματα με βάση τα πουλερικά.

Εμπορία

Είναι δυνατόν να λαμβάνονται κοινοτικά μέτρα που διευκολύνουν τις επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές πρωτοβουλίες προκειμένου να βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων και η χρήση τους, να προωθείται μια καλύτερη οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων και να διευκολύνεται η διαπίστωση της εξέλιξης των τιμών τους στην αγορά.

Για τα κρέατα και τα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών αποφασίζονται προδιαγραφές εμπορίας που μπορεί να αφορούν την κατάταξη ανά κατηγορία, την ποιότητα, το βάρος και τη σήμανση. Για τα υπόλοιπα προϊόντα είναι προαιρετική η θέσπιση προδιαγραφών.

Καθεστώς συναλλαγών με τις τρίτες χώρες

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μπορεί να υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής από τα κράτη μέλη.

Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται κανονικά στα προϊόντα του τομέα των πουλερικών.

Όποτε οι εισαγωγές ενέχουν τον κίνδυνο να απειλήσουν την κοινοτική αγορά, είναι δυνατόν να εισπραχθούν επιπρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις χορηγούνται σύμφωνα με τις αποκαλούμενες μεθόδους της εξυπηρέτησης με χρονική σειρά προτεραιότητας και της ταυτόχρονης εξέτασης. Μπορεί να προβλεφθούν και άλλες μέθοδοι που δεν συνεπάγονται διακρίσεις.

Σε περίπτωση ανόδου των τιμών στην κοινοτική αγορά, το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Για να καθίστανται δυνατές οι εξαγωγές μπορεί να χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή.

Μπορεί να απαγορευθεί η προσφυγή στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Είναι δυνατόν να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης όταν η κοινοτική αγορά υφίσταται αναστατώσεις εξαιτίας εισαγωγών ή εξαγωγών.

Στις συναλλαγές με τρίτες χώρες απαγορεύονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος προς δασμούς καθώς και η επιβολή ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα.

Λοιπές διατάξεις

Σε περίπτωση ζωονόσων δύνανται να λαμβάνονται κατ' εξαίρεση μέτρα στήριξης της αγοράς.

Εκτός αντίθετης διάταξης, εφαρμόζονται στον τομέα των πουλερικών οι κανόνες της συνθήκης που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν τις αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού πληροφορίες.

Για την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών (FR), την οποία απαρτίζουν εκπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75

1.11.1975

-

EE L 282 της 1.11.1975

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 369/76

1.5.1976

-

EE L 45 της 21.2.1976

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1475/86

24.5.1986

-

EE L 133 της 21.5.1986

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3907/87

2.1.1988

-

EE L 370 της 30.12.1987

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1235/89

14.5.1989

-

EE L 128 της 11. 5.1989

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3714/92

1.1.1993

-

EE L 378 της 23.12.1992

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1574/93

1.1.1994

-

EE L 152 της 24.6.1993

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3290/94

1.1.1995

-

EE L 349 της 31.12.1994

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2916/95

1.1.1996

-

EE L 305 της 19.12.1995

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 493/2002

27.3.2002

-

EE L 77 της 20.3.2002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2003

5.6.2003

-

EE L 122 της 16.5.2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1913/2005

2.12.2005

-

EE L 307 της 25.11.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 679/2006

11.5.2006

-

EE L 119 της 4.5.2006

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη έκδοση (pdf) δεν έχει παρά τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Προδιαγραφές σχετικά με την εκτροφή και την προστασία των ζώων

Οδηγία 1999/74/ΕΚ περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων [Επίσημη Εφημερίδα L 203 της 3.8.1999].

Οδηγία 2002/4/ΕΚ περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα L 30 της 31.1.2002]. Ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Ενδοκοινοτικό εμπόριο

Οδηγία 90/539/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες [Επίσημη Εφημερίδα L 303 της 31.10.1990]. Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Απόφαση 2006/605/ΕΚ σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων [Επίσημη Εφημερίδα L 246 της 8.9.2006].

Στήριξη της αγοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα [Επίσημη Εφημερίδα L 91 της 8.4.1994]. Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 περί των κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος συμπληρωματικών εισαγωγών δασμών και τον καθορισμό τους, στους τομείς του κρέατος πουλερικών και αυγών και της αυγοαλβουμίνης [Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 145 της 29.6.1995].

Απόφαση 97/4/ΕΚ για την κατάρτιση προσωρινών καταλόγων επιχειρήσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών [Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 2 της 4.1.1997]. Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1010/2006 σχετικά με ορισμένα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς στους τομείς των αυγών και πουλερικών ορισμένων κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 180 της 4.7.2006]. Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Εισαγωγές

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών [Επίσημη Εφημερίδα L 125 της 15.5.2007].

Εξαγωγή

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του κρέατος πουλερικών [Επίσημη Εφημερίδα L 100 της 6.4.2004].

Βλ. ενοποιημένη έκδοση ( pdf ).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1649/2006 περί εφαρμογής του χαμηλότερου ύψους επιστροφής κατά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων των τομέων των αυγών και του κρέατος πουλερικών [Επίσημη Εφημερίδα L 309 της 9.11.2006].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 420/2007 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών [Επίσημη Εφημερίδα L 102 της 19. 4.2007].

Διατάξεις που διέπουν το εμπόριο με ορισμένες χώρες

Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 701/2003 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου για το καθεστώς που εφαρμόζεται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που αφορούν τους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) [Επίσημη Εφημερίδα L 99 της 17.4.2003]. Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf).

Ηνωμένες Πολιτείες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [Επίσημη Εφημερίδα L 128 της 16.5.2007].

ΙσραήλΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται από τη συμφωνία σύνδεσης και την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 28.12.1996].

Άλλες τρίτες χώρες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών [Επίσημη Εφημερίδα L 142 της 5.6.2007].

See also

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη νομοθεσία που αφορά την ΚΟΑ του κρέατος πουλερικών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.03.2008

Top