Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τελωνεία 2013 (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Τελωνεία 2013 (2008-2013)

Οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ). Εξασφαλίζουν επίσης ισοδύναμα επίπεδα προστασίας στους πολίτες και στους οικονομικούς φορείς της Κοινότητας σε κάθε σημείο του εδάφους της ΕΚ. Με την εν λόγω απόφαση θεσπίζεται το πρόγραμμα δράσης Τελωνεία 2013 (2008-2013) στην Κοινότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος το οποίο να εγγυάται ότι οι δραστηριότητες των τελωνείων αντιστοιχούν στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ και να ενισχύει την ασφάλεια και την προστασία.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 154 της 14.6.2007].

ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός του προγράμματος «Τελωνεία 2013» είναι να βοηθήσει τις τελωνειακές διοικήσεις των χωρών που συμμετέχουν να διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο και να απλουστεύσουν και να επισπεύσουν τις τελωνειακές διαδικασίες. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος «Τελωνεία 2013» είναι οι εξής:

  • να στηρίξει την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος το οποίο να εγγυάται ότι οι δραστηριότητες των τελωνείων θα αντιστοιχούν στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, να εξασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΚ και να ενισχύσει την ασφάλεια και την προστασία·
  • να συμβάλει στην εφαρμογή του εκσυγχρονισμένου τελωνειακού κώδικα ·
  • να συνεργάζονται οι τελωνειακές διοικήσεις με τρόπο ώστε να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους σαν να πρόκειται για ενιαία διοίκηση·
  • να επεκτείνει τη διεθνή τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων της ΕΕ και των τελωνειακών αρχών τρίτων χωρών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού·
  • να προετοιμάσει τη διεύρυνση και ιδίως την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με τις τελωνειακές διοικήσεις των ενδιαφερόμενων χωρών·
  • να ενισχύσει τη συνεργασία καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τις τελωνειακές διοικήσεις τρίτων χωρών, ιδίως δε των υποψήφιων χωρών, των δυνάμει υποψήφιων χωρών και των χωρών-εταίρων της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ·
  • να τυποποιήσει και να απλουστεύσει τα τελωνειακά συστήματα και τους ελέγχους ούτως ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος συμμόρφωσης για τους οικονομικούς φορείς·
  • να καθοριστούν, να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι βέλτιστες εργασιακές πρακτικές.

Δράσεις

Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» θα περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, δράσεις στους τομείς των συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, συγκριτικές αξιολογήσεις, σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας, ομάδες έργου και διευθύνουσες ομάδες, επισκέψεις εργασίας, δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και δράσεις παρακολούθησης.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν υποψήφιες χώρες για τις οποίες έχει χαραχτεί προενταξιακή στρατηγική, οι δυνάμει υποψήφιες χώρες (μετά τη θέσπιση συμφωνιών-πλαισίων σχετικά με την συμμετοχή τους σε κοινοτικό προγράμματα), καθώς και ορισμένες χώρες-εταίροι της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές έχουν φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο προσέγγισης και σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες-πλαίσια).

Δημοσιονομικές συνέπειες

Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» θα καλύψει περίοδο έξι ετών, δηλαδή τη διάρκεια των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013. Το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο κοινοτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 328,8 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Με το πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» συνεχίζονται οι δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο προγενέστερων προγραμμάτων στον τελωνειακό τομέα, συγκεκριμένα του προγράμματος « Τελωνεία 2007 », και αποτελεί άκρως σημαντικό στήριγμα για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών τελωνείων.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ

04.07.2007

-

ΕΕ L 154 της 14.06.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 6ης Απριλίου 2005, «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Κοινοτικά προγράμματα Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013» [COM(2005) 111 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Εν αναμονή της πρότασής της για το μελλοντικό πρόγραμμα «Τελωνεία 2013» (2007-2013), η Επιτροπή πρότεινε την παράταση του προγράμματος «Τελωνεία 2007». Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πρόγραμμα «Τελωνεία» συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης. Ένας από τους στόχους του προγράμματος 2013 είναι να διασφαλίσει την κανονική ροή του εξωτερικού εμπορίου και, συγχρόνως, τον αποτελεσματικό έλεγχο των εμπορευμάτων. Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα, οι διάφορες δραστηριότητες θα συμβάλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προετοιμάζοντας και εξασφαλίζοντας την κοινή εφαρμογή της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας. Επίσης, το νέο πρόγραμμα καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και τις εν εξελίξει αλλαγές, π.χ. στον τομέα της ασφάλειας (διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και έλεγχος όλης της διεθνούς αλυσίδας ανεφοδιασμού), καθώς και τη δημιουργία μηχανογραφημένου τελωνειακού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της παραχάραξης και της πειρατείας.

Απόφαση αριθ. 253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007). Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2007» (2003-2007) έχει ως στόχο να στηρίξει και να συμπληρώσει τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τελωνειακό τομέα. Η απόφαση αυτή ανακαλείται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14.06.2007

Top