Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Πρόγραμμα δράσης: Τελωνεία 2007 (2003-2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Πρόγραμμα δράσης: Τελωνεία 2007 (2003-2007)

Για να συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού στον τελωνειακό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε μια σειρά προγραμμάτων δράσης. Το πρώτο πρόγραμμα, «Τελωνεία 2000» (1996-2000), ακολούθησαν τα διαδοχικά προγράμματα «Τελωνεία 2002» (2001-2002) και «Τελωνεία 2007» (2003-2007). Στόχος είναι να περιληφθούν σ’ ένα ενιαίο νομικό μέσο οι από κοινού δράσεις, ώστε να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τελωνειακών διοικήσεων και η εγκατάσταση διευρωπαϊκών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2007» (2003-2007) έχει ως στόχο να στηρίξει και να συμπληρώσει τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τελωνειακό τομέα. Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει τις συναλλαγές και να καταπολεμά την απάτη. Έτσι, διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της Κοινότητας και των πολιτών της τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, τα τελωνεία παίζουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού εμπορικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 133 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2003-2007. Ο προϋπολογισμός αναθεωρείται κατά τη στιγμή της διεύρυνσης της ΕΕ, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νέων κρατών μελών.

Στόχος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίζει τη συντονισμένη δράση των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτό, οι δράσεις στον τελωνειακό τομέα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες του προγράμματος «Τελωνεία 2007» εστιάζονται στα εξής:

 • στη μείωση του κόστους που συνδέεται με την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας, το οποίο βαρύνει τους οικονομικούς φορείς·
 • στην εγκατάσταση ενός συστήματος μέτρησης των επιδόσεων και των βέλτιστων εργασιακών πρακτικών (όπως, η συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων που πραγματοποιούν αναλύσεις για τα τελωνεία)·
 • στην ενίσχυση της τυποποίησης και την απλούστευση των διαδικασιών·
 • στη δημιουργία ενός μηχανογραφημένου τελωνειακού περιβάλλοντος με τελωνειακές διαδικασίες χωρίς τη μεσολάβηση χαρτιού ·
 • στη θέσπιση μέτρων κοινής κατάρτισης.

Δράσεις

Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2007» λαμβάνει υπόψη του τη στρατηγική για την τελωνειακή ένωση. Αποτελεί δε τη νομική και χρηματοδοτική βάση για μέτρα που αφορούν:

 • ηλεκτρονικά συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ εθνικών διοικήσεων·
 • κοινές δράσεις, όπως ομάδες σχεδίων, μέθοδοι συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), σεμινάρια, δράσεις κατάρτισης για τελωνειακούς υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες·
 • ανταλλαγές υπαλλήλων μεταξύ εθνικών διοικήσεων·
 • εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού συστήματος που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σ’ ένα χωρίς χαρτί τελωνειακό περιβάλλον·
 • παροχή βοήθειας στις υποψήφιες χώρες, ώστε να προετοιμάσουν τα συστήματά τους για τη διαχείριση των ελεύθερων συναλλαγών και τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων στα νέα εξωτερικά σύνορα.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Το πρόγραμμα «Τελωνεία 2007» αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων δράσης στον τελωνειακό τομέα: «Τελωνεία 2000» (1996-2000) και «Τελωνεία 2002» (2001-2002). Για την περίοδο 1996-2002, η συνολική προβλεπόμενη χρηματοδότηση ήταν 135 εκατ. ευρώ, καθώς και 12,5 εκατ. ευρώ για εξωτερικές δράσεις.

Παραπομπες

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 253/2003/ΕΚ

4.3.2003

-

EE L 36 της 12.2.2003

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 787/2004/ΕΚ

20.5.2004

-

ΕΕ L 138 της 30.4.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 154 της 14.6.2007]. Το πρόγραμμα Τελωνεία 2007 αντικαθίσταται από το πρόγραμμα Τελωνεία 2013.

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 7ης Οκτωβρίου 2008 για την τελική αξιολόγηση του προγράμματος Τελωνεία 2007 σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης αριθ. 253/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2007) [COM(2008) 612 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η Επιτροπή κάνει θετικό απολογισμό των αποτελεσμάτων του προγράμματος Τελωνεία 2007, για τα πέντε έτη εφαρμογής. Πράγματι, το πρόγραμμα βελτίωσε τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Επέτρεψε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των τελωνείων αναπτύσσοντας νέα μηχανογραφικά συστήματα. Δαπανήθηκε μόνο το 60% του πενταετούς χρηματοδοτικού πλαισίου που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνέβαλε στη δημιουργία πιο ασφαλούς περιβάλλοντος και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Οι δράσεις του οδήγησαν στην πιο ενιαία εφαρμογή της κοινής τελωνειακής νομοθεσίας και στην εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας των τελωνειακών αρχών. Επέτρεψε τη μείωση των επιβαρύνσεων για τους εμπορικούς φορείς, παρά τον πολλαπλασιασμό των εθνικών πρωτοβουλιών που στόχευαν στην ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας των εμπορικών συναλλαγών. Ειδικά η χρήση μηχανογραφικών συστημάτων επέτρεψε την επιτάχυνση των διαδικασιών διαμετακόμισης και δασμολογικής ενημέρωσης, ενώ συγχρόνως επαύξησε τη νομική ασφάλεια των συναλλαγών.

Το πρόγραμμα ίσχυσε για τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, ενισχύοντας τις ικανότητες και βελτιώνοντας τις διαδικασίες σε αυτές τις χώρες.

Η Επιτροπή κάνει συστάσεις για την νέα προγραμματική περίοδο Τελωνεία 2013. Η συνέχιση των ανειλημμένων μέτρων οφείλει κατά προτεραιότητα να συμβάλει στη διευκόλυνση του εμπορίου, τη διαχείριση κινδύνων, την κατάρτιση των τελωνειακών αρχών και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή του προγράμματος «Τελωνεία 2002» (1998-2002) [COM(2003) 672 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι το πρόγραμμα « Τελωνεία 2002 » συνέβαλε στην ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα συνέβαλε επίσης στο να προετοιμαστεί η συμμετοχή των διοικήσεων των υπό διαπραγμάτευση προσχώρησης χωρών στη διαχείριση του κοινοτικού τελωνειακού χώρου.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή του προγράμματος «Τελωνεία 2000» [COM(98) 471 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η ενδιάμεση έκθεση έχει ως στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων σε κάθε σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Αποσκοπεί επίσης στην εξασφάλιση της διαφάνειας κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, ενώ επισημαίνει τις δυσκολίες εφαρμογής του καθώς και τους κυριότερους τομείς συνεργασίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06.02.2009

Top