Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στατιστικά στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Στατιστικά στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

1) ΣΤΟΧΟΣ

Εφαρμογή συστήματος συλλογής των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη στατιστική καταγραφή των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών, το οποίο παρεμβαίνει απευθείας στους αποστολείς και τους παραλήπτες και δεν απαιτεί πλέον τη διενέργεια ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1991 για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών

Τροποποιήθηκε από τους ακόλουθους κανονισμούς:

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/99 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1999

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1624/2000 του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2000.

3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται κατά τη μεταβατική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1993 μέχρι τη στιγμή της μετάβασης σε ένα ενοποιημένο καθεστώς δασμολόγησης στο κράτος μέλος καταγωγής.

Ο ορισμός των εννοιών "ανταλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών", "εμπορεύματα", "κοινοτικά εμπορεύματα", "μη κοινοτικά εμπορεύματα", "στατιστική επικράτεια κράτους μέλους", εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας κλπ.

Ο ορισμός του γενικού αντικειμένου των στατιστικών ανταλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών και του γενικού αντικειμένου καθεμιάς από τις ανταλλαγές αυτές (διαμετακόμιση, αποθήκευση, εμπόριο) σε σχέση με τις άλλες.

Διατάξεις σχετικά με την απαλλαγή από υποχρεώσεις όσον αφορά τον τομέα των στατιστικών.

Διατάξεις σχετικά με ένα μόνιμο σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων (Ιntrastat). Προϋποθέσεις εφαρμογής στα κράτη μέλη, στα εμπορεύματα και στις ειδικές στατιστικές. Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα εμπορεύματα στα οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα Intrastat ρυθμίζεται από την Επιτροπή.

Διατάξεις σχετικά με τον υπόχρεο παροχής στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat. Γενικός ορισμός του υπόχρεου και όροι μεταβίβασης της υποχρέωσης παροχής των πληροφοριών.

Διατάξεις σχετικά με την κατάρτιση και την ενημέρωση μητρώων ενδοκοινοτικών φορέων, στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat, μέσα στις υπηρεσίες των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εκπόνηση των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών.

Διατάξεις σχετικά με τη βοήθεια που πρέπει να παρέχουν οι φορολογικές αρχές ενός κράτους μέλους στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των στατιστικών ανταλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών στο εν λόγω κράτος μέλος.

Σειρά διατάξεων, στο πλαίσιο του συστήματος Intrastat, σχετικά με τα μέσα συλλογής των στατιστικών πληροφοριών, τη διαβίβασή τους από τους υπόχρεους στις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες μέσω περιοδικών δηλώσεων, την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα κυρώσεων, τις περιοδικές έρευνες που πρόκειται να οργανωθούν από την Επιτροπή και την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος Intrastat.

Μεταξύ των στατιστικών ανταλλαγών αγαθών, αντικείμενο ρύθμισης κατά προτεραιότητα αποτέλεσαν οι στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Ορισμός του ειδικού αντικειμένου τους, των κρατών μελών αποστολής και παραλαβής, καθώς και της εφαρμογής του συστήματος Intrastat σε αυτές τις στατιστικές. Διατάξεις σχετικά με την ονοματολογία των εμπορευμάτων, ήτοι τη Συνδυασμένη Ονοματολογία, καθώς και με την ονοματολογία των χωρών. Καθορισμός του καταλόγου των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει η στατιστική δήλωση και ορισμός τους. Διατάξεις σχετικά με την κατάρτιση της στατιστικής αυτής, τη διαβίβαση των στοιχείων από τα κράτη μέλη, τα εμπιστευτικά στοιχεία, καθώς και την ενδεχόμενη απλούστευση των στατιστικών πληροφοριών.

Ορισμός των διαφόρων στατιστικών κατωφλίων που επιτρέπουν τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων παρά τη σημαντική ελάφρυνση του έργου των υπόχρεων παροχής των στατιστικών πληροφοριών: πρόκειται για τα κατώφλια απαλλαγής, εξομοίωσης και απλούστευσης, τις κυριότερες λεπτομέρειες εφαρμογής που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη και τις σχετικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα αποτελέσματα που παράγουν τα κράτη μέλη.

Σύσταση επιτροπής διαχείρισης των στατιστικών των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αγαθών, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τελικές διατάξεις σχετικά με τις στατιστικές διαμετακόμισης και αποθήκευσης, τους όρους που διέπουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στατιστικών στοιχείων και την ειδική διακίνηση εμπορευμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τις απλουστευμένες διαδικασίες και θα επαγρυπνά για να διευκολύνει τη χρήση της αυτόματης επεξεργασίας και της ηλεκτρονικής διαβίβασης των πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη, για να λάβουν υπόψη τις ιδιομορφίες της διοικητικής τους οργάνωσης, μπορούν να θεσπίζουν απλουστευμένες διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που προβλέπει η Επιτροπή, με την προϋπόθεση να παρέχεται στους υπόχρεους παροχής των στατιστικών πληροφοριών η δυνατότητα επιλογής της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν, μεταξύ των μεν ή των δε. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/99

Με τον παρόντα κανονισμό μειώνονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1624/2000

Με τον παρόντα κανονισμό απλοποιείται η εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιείται στο ενδοκοινοτικό και στο εξωτερικό εμπόριο.

4) προθεσμια για την εφαρμογη της νομοθεσιας στα κρατη μελη

5) ημερομηνια enaρξης ισχυος (εάν δεν συμπίπτει με την προηγούμενη ημερομηνία)

  • Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91:19.11.1991,01.01.1993: άρθρα 1 έως 9, άρθρο 11, άρθρο 13, παράγραφος 1, άρθρα 14 έως 27.
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1182/99:ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29.06.1999ημερομηνία εφαρμογής: 01.01.2001
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1624/2000:ημερομηνία έναρξης ισχύος: 27.07.2000ημερομηνία εφαρμογής: 01.01.2001

6) παραπομπες

Επίσημη Εφημερίδα L 316 της 16.11.1991Επίσημη Εφημερίδα L 144 της 09.06.1999Επίσημη Εφημερίδα L 187 της 26.07.2000

7) μεταγενεστερες εργασιες

Κανονισμός - Επίσημη Εφημερίδα L 273, 16. 10. 2001 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2001, για την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της

8) μετρα εφαρμογης της επιτροπης

Κανονισμός - Επίσημη Εφημερίδα L 219, 04. 08. 1992 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2256/92 της 31ης Ιουλίου 1992 περί των στατιστικών κατωφλίων για τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των στατιστικών κατωφλίων. Τα στατιστικά κατώφλια έχουν ως αποτέλεσμα την άρση ή τη μείωση των υποχρεώσεων των υπόχρεων παροχής πληροφοριών. Εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων ποιότητας και των δυνατοτήτων ελάφρυνσης που καθορίζει ο κανονισμός αυτός.

Κανονισμός - Επίσημη Εφημερίδα L 307 της 23.10.1992 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3046/92 της 22ας Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών, καθώς και για την τροποποίηση του τελευταίου

Ο κανονισμός αυτός οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής του συστήματος Intrastat. Καθορίζει τις υποχρεώσεις των ενδοκοινοτικών φορέων και ορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες και τους κανόνες πληροφόρησης.

Ο εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε από τους ακόλουθους κανονισμούς:

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 860/97 - Επίσημη Εφημερίδα L 123 της 15.05.1997κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1894/98 - Επίσημη Εφημερίδα L 245 της 04.09.1998κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/98 - Επίσημη Εφημερίδα L 318 της 27.11.1998 Ο εν λόγω κανονισμός καθώς και οι προγενέστερες τροποποιήσεις συγχωνεύθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2000 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 228 της 08.09.2000]

Κανονισμός - Επίσημη Εφημερίδα L 364 της 12.12.1992 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3590/92 της 11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τα μέσα διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών για τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών

Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στην καθιέρωση των μέσων διαβίβασης των στατιστικών πληροφοριών που απαιτούνται από το σύστημα Intrastat, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91. Πρόκειται για τρία έντυπα Intrastat, καθένα από τα οποία αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων δήλωσης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας υποχρέων παροχής πληροφοριών. Επιπλέον, δίνονται ειδικές οδηγίες σχετικά με τα μαγνητικά μέσα, την εθελοντική χρήση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και τα έντυπα που προβλέπονται από τα κράτη μέλη.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.10.2001

Top