Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Ο τομέας της ναυπήγησης πλοίων έχει συγκεκριμένες ανάγκες που χρήζουν κατάλληλης πολιτικής αντιμετώπισης. Προκειμένου να αναζωογονηθεί ο ανταγωνισμός σε αυτό τον τομέα, η Επιτροπή σύστησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου, την ομάδα LeaderSHIP 2015, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διατύπωση συστάσεων για τον εν λόγω τομέα. Στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει αυτές τις συστάσεις και τις μεθερμηνεύει σε δράσεις.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 21ης Νοεμβρίου 2003 με τίτλο «LeaderSHIP 2015: Για τον καθορισμό του μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ναυπήγησης και επισκευής πλοίων - Ανταγωνιστικότητα μέσω της αριστείας» [COM(2003) 717 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Τον Ιανουάριο του 2003 η Επιτροπή σύστησε μια συμβουλευτική ομάδα με το όνομα «LeaderSHIP 2015». Η ομάδα αυτή επιφορτίστηκε με την αποστολή διατύπωσης συστάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα ναυπήγησης και επισκευής πλοίων. Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή παρουσιάζει τις εν λόγω συστάσεις, κατηγοριοποιημένες σε οκτώ κρίσιμους τομείς για την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα της ναυπήγησης πλοίων παγκοσμίως

Ο ευρωπαϊκός τομέας ναυπήγησης πλοίων πάσχει ουσιαστικά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ορισμένων χωρών, είτε με τη μορφή τιμών που καθορίζονται κάτω από τα επίπεδα του κόστους είτε με τη μορφή επιζήμιων επιδοτήσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εγκρίνει τις ακόλουθες τρεις συστάσεις της ομάδας LeaderSHIP 2015:

 • τη συνέχιση της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (EN
 • την εφαρμογή των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (EN) (ES) (FR) που ισχύουν για τη ναυπήγηση πλοίων·
 • τη διαπραγμάτευση στο επίπεδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (EN) (FR) μιας συμφωνίας για τη ναυπήγηση πλοίων και την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Προκειμένου ο τομέας ναυπήγησης πλοίων να μπορεί να λαμβάνει επαρκείς ενισχύσεις από τα κράτη μέλη για τις ερευνητικές δραστηριότητές του, η Επιτροπή προσάρμοσε τους κανόνες για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της ναυπήγησης πλοίων.

Χρηματοδότηση

Ο τομέας της ναυπήγησης πλοίων έχει ανάγκη συνεπούς χρηματοδότησης, τόσο κατά τη φάση της ναυπήγησης (πριν την παράδοση) όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του πλοίου (μετά την παράδοση). Εντούτοις, πολλές τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για τη ναυπήγηση πλοίων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (DE) (EN) (FR) τη χρηματοδότηση πριν και μετά την παράδοση.

Ενόψει των κινδύνων που σχετίζονται με τις αγορές ξένου συναλλάγματος, η Επιτροπή προτείνει την οργάνωση ενός συστήματος ασφάλισης από τους συναλλαγματικούς κινδύνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ασφάλεια και περιβάλλον

Στους τομείς της ασφάλειας στη θάλασσα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Επιτροπή στηρίζει το σύνολο των συστάσεων της ομάδας LeaderSHIP 2015, δηλαδή:

 • την αυστηρή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την προώθησή της σε διεθνές επίπεδο·
 • την ύπαρξη περισσότερο διαφανών, ομοιογενών, επαρκών και ανεξάρτητων επιθεωρήσεων·
 • την εφαρμογή ενός προγράμματος αξιολόγησης της ποιότητας των ναυπηγείων σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο θα καλύπτει εξίσου τη ναυπήγηση των νέων πλοίων και την επισκευή·
 • την ενίσχυση των επισκευών των πλοίων·
 • τη δημιουργία μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων που θα επικουρεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας στη Θάλασσα ·
 • την εκμετάλλευση του δυναμικού των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.

Ευρωπαϊκή προσέγγιση των αναγκών της ναυπήγησης πλοίων

Η ναυπήγηση πολεμικών πλοίων δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με τη ναυπήγηση εμπορικών πλοίων. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για το αμυντικό υλικό. Εγκρίνει επίσης τις ακόλουθες προτάσεις:

 • την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων, ιδίως μεταξύ πολλών κρατών μελών. Η δημιουργία ισχυρών ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών φορέων θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·
 • την εναρμόνιση εκ μέρους των κρατών μελών των κανόνων που αφορούν τις εξαγωγές. Αυτή η εναρμόνιση θα επιτρέψει την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και την αύξηση της βιομηχανικής συνεργασίας.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)

Προκειμένου να προστατευθεί η βιομηχανία ναυπήγησης πλοίων από την πειρατεία και την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή υποστηρίζει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 • την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των υφιστάμενων μέσων όσον αφορά τα ΔΔΙ (πνευματικά δικαιώματα, κατατεθέντα σχέδια και υποδείγματα, κατατεθέντα εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμφωνίες μη κοινοποίησης και συνεργασίας)·
 • τη δημιουργία βάσεων δεδομένων οι οποίες θα περιέχουν τις πληροφορίες για τις τελευταίες τεχνολογικές προόδους, τα υπάρχοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την ανταγωνιστική θέση ορισμένων προϊόντων και τους βασικούς κατόχους δικαιωμάτων·
 • την εξέταση ή ακόμη και την ενίσχυση των διεθνών κανόνων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Προκειμένου να διατηρηθεί η ύπαρξη ενός ειδικευμένου προσωπικού και να προσελκυστούν οι νέοι, συνιστάται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

 • επεξεργασία προγραμμάτων κατάρτισης διευθυντικών στελεχών στον τομέα της ναυπηγικής. Στην πραγματικότητα, απαιτείται η ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων όσον αφορά τη διοίκηση επιχειρήσεων με σκοπό την προσαρμογή στη νέα διάρθρωση της βιομηχανίας, η οποία αποτελείται από λίγες σημαντικές επιχειρήσεις και πολλούς υπεργολάβους·
 • η ενίσχυση του τομεακού κοινωνικού διαλόγου αναμένεται να επιτρέψει την αντιμετώπιση των νέων αναγκών σε δεξιότητες. Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει μια επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τον τομέα·
 • ανταλλαγή προσωπικού και τεχνογνωσίας μεταξύ ναυπηγείων και πανεπιστημίων·
 • έναρξη μιας διαφημιστικής εκστρατείας με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας του τομέα·
 • σύσταση περιφερειακών κέντρων αριστείας με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής του συνόλου των εν λόγω συστάσεων. Στα κέντρα αυτά θα μπορούσαν να συμμετέχουν επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, διευκολύνοντας, κατ' αυτό τον τρόπο, τις ανταλλαγές φοιτητών, τη μεταφορά γνώσεων, τη διάχυση των ορθών πρακτικών και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οικοδόμηση μιας βιώσιμης διάρθρωσης της βιομηχανίας

Ο τομέας έχει συγκεκριμένες ανάγκες που χρήζουν κατάλληλης αντιμετώπισης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να αναγνωρίσουν τη σημαντική στρατηγική διάσταση της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων στην Ευρώπη. Πρέπει να αναπτύξουν μια πολιτική προσέγγιση του τομέα, προκειμένου να εμποδίσουν την εξαφάνισή του τα προσεχή έτη. Έτσι, για λόγους που αφορούν την ασφάλεια, είναι σημαντικό να διατηρηθούν ορισμένες ικανότητες ναυπήγησης πλοίων, τόσο σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές όσο και τη ναυτική άμυνα.

Τέλος, η στενότερη συνεργασία μεταξύ πόρων ναυτικής άμυνας και πόρων ναυπήγησης στην Ευρώπη μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2007 με τίτλο «Κατάσταση προόδου του LeaderSHIP 2015» [COM(2007) 220 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η στρατηγική LeaderSHIP 2015 αποφέρει τους καρπούς της. Ο τομέας δεν θεωρείται πλέον ως μια επιδοτούμενη παρακμάζουσα βιομηχανία, αλλά ως μια σύγχρονη και αποτελεσματική βιομηχανία η οποία δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει συνέχεια στην πρωτοβουλία και να επιταχύνει τις σχετικές δραστηριότητες σε πολλούς τομείς.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.02.2008

Top