Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ;

 • Το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τα κράτη που πρέπει να αναπτύσσουν «αμοιβαία καλόπιστη συνεργασία».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να έχουν στόχο:
  • την προώθηση των αξιών της ΕΕ (σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες)·
  • την προώθηση των στόχων της ΕΕ (οι κύριοι εκ των οποίων είναι η προώθηση της ειρήνης, οι αξίες της ΕΕ και η ευημερία των πολιτών της)·
  • η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ΕΕ, του γενικού πληθυσμού και των χωρών της ΕΕ·
  • η διασφάλιση της συνέπειας, της αποτελεσματικότητας και της συνέχειας των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ.
 • Τα θεσμικά όργανα είναι τα εξής:
 • Κάθε θεσμικό όργανο λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, των διαδικασιών και των στόχων του όπως αυτά ορίζονται στη Συνθήκη και πρέπει να συνεργάζονται με τα άλλα όργανα.
 • Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και, σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες. Παραδείγματα τέτοιου είδους συμφωνιών είναι οι εξής:
 • Ο τρόπος που συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορεί να οριστεί επίσης από άλλα άρθρα της συνθήκης, όπως τα παρακάτω:
  • Άρθρο 284 της ΣΛΕΕ, που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου και της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ο πρόεδρος της ΕΚΤ πρέπει να κληθεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όταν οι στόχοι και οι εργασίες της τράπεζας συγκαταλέγονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ πρέπει να αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
  • Άρθρο 134 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή και η ΕΚΤ συνεργάζονται στο πλαίσιο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.
 • Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των θεσμικών οργάνων ορίζεται επίσης από:
  • πρακτικές που έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα του χρόνου·
  • τους αντίστοιχους κανονισμούς των θεσμικών οργάνων· και
  • κατά περίπτωση, όπως με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στο πλαίσιο της εποπτείας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Η σύναψη της εν λόγω συμφωνίας διατυπώθηκε ρητά στο άρθρο 20 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 για τα ειδικά καθήκοντα της ΕΚΤ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΚΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 13 της Συνθήκης της για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 22)

ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 175)

Άρθρο 134 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 105–106).

τελευταία ενημέρωση 08.08.2016

Top