Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο: δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre - JRC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο: δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre - JRC)

Σκοπός του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) είναι κυρίως η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE). Συγκεκριμένα, το JRC αποτελεί την τομή μεταξύ της τεχνολογικής έρευνας και των πρακτικών εφαρμογών της στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών. Ενόψει του έβδομου προγράμματος πλαισίου, καταρτίστηκε ειδικό πρόγραμμα που ορίζει τις δράσεις του JRC. Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά και τους στόχους, καθώς και τις κυριότερες δραστηριότητες που συνθέτουν το εν λόγω πρόγραμμα.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2006/975/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί του ειδικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 400 της 30.12.2006].

ΣΥΝΟΨΗ

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) διεξάγει βασική έρευνα και προσφέρει τεχνογνωσία και επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE). Ένας από τους κύριους ρόλους του συνίσταται στην προώθηση των τεχνολογιών που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας, ώστε να παραχθεί βιομηχανική προστιθέμενη αξία και να προαχθούν οι κοινοτικές πολιτικές στον τομέα της καινοτομίας. Το JRC, που ιδρύθηκε πριν από 43 έτη για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή ειδίκευση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε ένα τεράστιο, πολυδύναμο ερευνητικό ίδρυμα με διαφοροποιημένες δραστηριότητες, πλήρως ενσωματωμένο στην Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βάσει του ειδικού αυτού προγράμματος, έργο του JRC είναι να ενισχύσει τη θέση των χρηστών στη διαδικασία χάραξης, εφαρμογής και παρακολούθησης των κοινοτικών πολιτικών, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας τη διαδικασία αυτή, αλλά και ανταποκρινόμενο στις νέες ανάγκες.

Όσον αφορά την προσέγγιση, θα δοθεί έμφαση τόσο στην επιτακτική ανάγκη «βελτίωσης της νομοθεσίας», όπως ορίζεται στο νέο θεματολόγιο της Λισσαβόνας, όσο και στην ανάπτυξη μέσων και ικανοτήτων αντιμετώπισης των αναδυόμενων προκλήσεων. Παράλληλα, το JRC θα ενισχύσει τη δικτύωση της επιστημονικής κοινότητας με τους εξής τρόπους:

 • ευέλικτη ανταπόκριση στις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των κέντρων λήψης αποφάσεων της ΕΕ·
 • επικέντρωση σε θέματα που είναι σημαντικά για την κοινωνία και έχουν επιστημονική και ταυτόχρονα κοινοτική διάσταση·
 • ανάπτυξη συμπράξεων με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και ρυθμιστικούς φορείς των κρατών μελών, καθώς και με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς·
 • ενίσχυση των ικανοτήτων και εγκαταστάσεων που διαθέτει·
 • συνεργασία με τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του ειδικού προγράμματος είναι ότι προτείνει ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης των πολιτικών. Με την εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να βελτιωθεί, σε πολλά πεδία, η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τεχνολογικής ανάπτυξης, επιστημονικών εξελίξεων, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, αφενός, και διαφορετικών ρυθμιστικών και πολιτικών προσεγγίσεων, αφετέρου.

Σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προγράμματος εργασιών του JRC, η ετήσια παρακολούθηση θα ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, η αποτίμηση της ικανοποίησης των χρηστών, που διενεργείται επί του παρόντος ανά διετία, θα αντικατασταθεί κατά πάσα πιθανότητα από σύστημα συνεχούς συγκέντρωσης των παρατηρήσεών τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τους κανόνες και τις ορθές πρακτικές της Επιτροπής για τις οικείες δραστηριότητες αξιολόγησης, θα διενεργηθεί ενδιάμεση επανεξέταση (3,5 έτη μετά την έναρξη του επταετούς προγράμματος πλαισίου έρευνας). Η επανεξέταση αυτή θα ανατεθεί σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου και θα στηριχθεί στις πληροφορίες που θα έχουν συγκεντρωθεί κατά την ετήσια εξέταση των δράσεων. Τέλος, θα διενεργηθεί γενική αξιολόγηση στο τέλος της επταετούς περιόδου ισχύος του προγράμματος πλαισίου.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το ποσό που θεωρείται αναγκαίο για την εκτέλεση του ειδικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.751 εκατ. ευρώ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ειδικών προγραμμάτων και όλων των συνακόλουθων ερευνητικών δραστηριοτήτων, θα τηρούνται οι θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας και θα συνεκτιμώνται οι κοινωνικές, νομικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές παράμετροι, καθώς και η παράμετρος της ισότητας των φύλων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δράσεις του JRC διαρθρώνονται με κύριους άξονες τα ακόλουθα θέματα πολιτικής:

 • ευημερία στην κοινωνία έντασης γνώσης·
 • αλληλεγγύη και υπεύθυνη διαχείριση πόρων·
 • ασφάλεια και ελευθερία·
 • η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος.

Ευημερία στην κοινωνία έντασης γνώσης

Το θεματικό αυτό πεδίο υποδιαιρείται σε πέντε διακριτά προγραμματικά σημεία, τα οποία αφορούν:

 • την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·
 • τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·
 • την ενέργεια και τις μεταφορές·
 • την κοινωνία της πληροφορίας·
 • τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία.

Η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία θα προωθηθούν πολλαπλώς με:

 • την εκπόνηση και διάδοση διεθνώς αποδεκτών βάσεων αναφοράς·
 • την καθιέρωση κοινού ευρωπαϊκού συστήματος μετρήσεων·
 • την υποστήριξη για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του διεθνούς εμπορίου (εκτίμηση του αντίκτυπου της εμπορικής πολιτικής στην αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα)·
 • την πληρέστερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας, των παραγόντων που επηρεάζουν την ισότητα στην εκπαίδευση και των μέσων που χρειάζονται για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της εκπαίδευσης·
 • τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των οικολογικά αποτελεσματικών τεχνολογιών, καθώς και τη μελέτη των συνθηκών στις οποίες αναπτύσσονται.

Το JRC θα συμβάλει άμεσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας με:

 • τη δικτύωση, την κατάρτιση και την κινητικότητα των ερευνητών·
 • τη βελτίωση της πρόσβασης στις ερευνητικές υποδομές·
 • την ανάπτυξη της συλλογικής έρευνας·
 • την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής για την έρευνα·
 • τεχνολογικές αξιολογήσεις των προτεραιοτήτων της έρευνας στα επιμέρους θεματικά πεδία * ·
 • την ανάπτυξη και αξιοποίηση μεθόδων ανάλυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών προοπτικών.

Στον τομέα της ενέργειας το JRC επιδιώκει τρεις μεγάλους στόχους:

 • να παρέχει σύστημα αναφοράς για την αειφόρο ενέργεια·
 • να λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς (επικύρωση αποτελεσμάτων, πιστοποίηση τεχνολογιών κ.λπ.)·
 • να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Η δράση του JRC στον τομέα των μεταφορών θα έχει ως αντικείμενο:

 • την ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης βιώσιμων μεταφορών και της διαφύλαξης του περιβάλλοντος·
 • την τεχνικοοικονομική διάσταση των νέων καυσίμων και κινητήρων των οχημάτων·
 • τις κοινωνικές πτυχές (χωροταξικός σχεδιασμός, υγεία) καθώς και τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών.

Επιπλέον, το JRC θα συμβάλει στην επεξεργασία των πολιτικών και των μηχανισμών που αφορούν τις τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα συμμετάσχει επίσης στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται με την εξέλιξη των εν λόγω τεχνολογιών (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν, προσωπική ασφάλεια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση) ή με σφαιρικές ευρωπαϊκές στρατηγικές για την οικονομική μεγέθυνση, την κοινωνική ένταξη και την ποιότητα ζωής. Τέλος, το JRC θα εστιάσει τις προσπάθειές του στη «σύγκλιση» των εφαρμογών στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Το ζητούμενο είναι να αξιολογηθούν οι πιθανές κοινωνικές συνέπειες των επιστημών και τεχνολογιών των πληροφοριών ως προς την ανταγωνιστικότητα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την κοινωνική ένταξη.

Το JRC θα αναπτύξει επίσης τις ικανότητές του στον τομέα των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας με την εκπόνηση μελετών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και με την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και διεργασιών. Θα αναληφθούν δραστηριότητες που θα έχουν ως αντικείμενο τη βιοτεχνολογία σε σχέση με την υγεία και με τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής).

Αλληλεγγύη και υπεύθυνη διαχείριση πόρων

Το θεματικό αυτό πεδίο υποδιαιρείται σε τέσσερα διακριτά προγραμματικά σημεία, τα οποία αφορούν:

 • την αγροτική ανάπτυξη, τη γεωργία και την αλιεία·
 • τους φυσικούς πόρους·
 • το περιβάλλον και την υγεία·
 • τις κλιματολογικές αλλαγές.

Το JRC θα υποστηρίξει τις πολιτικές στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, της γεωργίας και της αλιείας σε τρία επίπεδα: ζητήματα παραγωγής, περιβαλλοντικές πτυχές και σχέσεις παραγωγού καταναλωτή. Στόχος του ειδικού προγράμματος θα είναι επίσης να βελτιωθούν η ποιότητα και η προσπέλαση των επιστημονικών δεδομένων και να αναπτυχθούν μέθοδοι εκτίμησης του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των διαχειριστικών επιλογών στο πλαίσιο των πολιτικών.

Όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, οι δραστηριότητες του JRC θα επικεντρωθούν:

 • στη διαχείριση των υδάτων (οικολογική ποιότητα των εσωτερικών και παράκτιων υδάτων της Ευρώπης, κύκλοι ρύπων κ.λπ.)·
 • στην προστασία και την παρακολούθηση των εδαφών·
 • στην ανάλυση του κύκλου ζωής των πόρων από την εξόρυξη μέχρι τη χρήση, την ανακύκλωση και την τελική διάθεση των υλικών·
 • στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση φυσικών πόρων και υλικών·
 • στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αειφορία των προϊόντων σύμφωνα με διάφορα σενάρια τεχνολογίας και πολιτικής·
 • στη δασοπονία (βιοποικιλότητα, δασικές πυρκαγιές, πόροι, κλιματολογικές αλλαγές κ.λπ.)·
 • στην τεχνική υποστήριξη του κοινού συστήματος περιβαλλοντικών πληροφοριών της ΕΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Υποδομής για Χωρικές Πληροφορίες στην Ευρώπη (INSPIRE (EN))·
 • στην ανάλυση του αντίκτυπου των διαρθρωτικών προγραμμάτων και του προγράμματος συνοχής και στην υποστήριξη της περιφερειακής πολιτικής.

Επιπλέον, το JRC θα συμβάλει στη σύνδεση του περιβάλλοντος με την υγεία με:

 • την ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για την επιτήρηση των διαφόρων οδών έκθεσης του ανθρώπου (ατμοσφαιρικός αέρας, νερό, τρόφιμα, χημικές ουσίες)·
 • την αξιολόγηση των επιδράσεων στην υγεία ως αποτέλεσμα των διαφόρων τρόπων έκθεσης·
 • την ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού συστήματος.

Στο πεδίο των κλιματολογικών αλλαγών, η δράση του JRC θα επικεντρωθεί στο πρόβλημα των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παράλληλα, το JRC θα αναλάβει να αξιολογεί τις επιπτώσεις του κλίματος (πλημμύρες, ξηρασία, δασικές πυρκαγιές, θύελλες) στους πιο ευάλωτους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρίως στη γεωργία και τη δασοκομία. Τέλος, θα ασχοληθεί με το θέμα της ενσωμάτωσης των σχετικών με το κλίμα πολιτικών στις πολιτικές που ασκούνται σε άλλους τομείς, με στόχο τη θεώρηση διαφόρων δυνατοτήτων επιλογής για τη μετά το Κυότο εποχή.

Ασφάλεια και ελευθερία

Το σκέλος αυτό υποδιαιρείται σε τρία διακριτά προγραμματικά σημεία, τα οποία αφορούν:

 • την εσωτερική ασφάλεια·
 • τις καταστροφές και την απόκριση·
 • την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων και ζωοτροφών.

Η υποστήριξη του JRC προς τις πολιτικές της ΕΕ σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας θα εκφραστεί κυρίως με τη διάθεση ικανοτήτων ανάλυσης συστημάτων στα ακόλουθα πεδία:

 • καταπολέμηση του εγκλήματος, της απάτης και της παράνομης διακίνησης·
 • προστασία των υποδομών καίριας σημασίας·
 • αντιτρομοκρατικά μέτρα·
 • διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων.

Το JRC θα αναπτύξει επίσης δραστηριότητα στο πεδίο των φυσικών καταστροφών και των τεχνολογικών ατυχημάτων. Ειδικότερα, θα συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητας απόκρισης της ΕΕ και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης κρίσεων από πλευράς ταχείας επέμβασης, παρακολούθησης και αποτίμησης ζημιών.

Οι δραστηριότητες του JRC στον τομέα των τροφίμων θα βασιστούν στην έννοια «από το τραπέζι στο αγρόκτημα». Συγκεκριμένα, το JRC θα εξασφαλίσει την επικύρωση μεθόδων και εναρμονισμένων διαδικασιών για ευρύ φάσμα ειδών διατροφής και ζωοτροφών. Θα ενισχύσει επίσης την ικανότητά του να διαχειρίζεται διατροφικές κρίσεις.

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος εταίρος

Το θέμα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ περιλαμβάνει δύο διακριτά προγραμματικά σημεία: την παγκόσμια ασφάλεια και τη συνεργασία στην υπηρεσία της ανάπτυξης.

Σχετικά με την παγκόσμια ασφάλεια, το JRC θα προσφέρει τεχνολογική υποστήριξη, μεταξύ άλλων, για:

 • τον εντοπισμό λησμονημένων κρίσεων·
 • την έγκαιρη προειδοποίηση για ενδεχόμενες κρίσεις·
 • την εκτίμηση των αναγκών σε ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια·
 • την ολοκληρωμένη ανταπόκριση σε κρίσεις·
 • την αποτίμηση των ζημιών μετά την κρίση·
 • τη συγκρότηση βάσης δεδομένων για ταχεία χαρτογράφηση·
 • τη διασυνοριακή σταθερότητα (μη εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και της τρομοκρατίας).

Στο πεδίο της αναπτυξιακής συνεργασίας, το JRC θα συμβάλει στην ίδρυση και τη λειτουργία παρατηρητηρίου για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον, αρχικά στις χώρες AΚΕ (Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός). Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών και επικοινωνίας, το οποίο θα αποτελεί τον πυρήνα του παρατηρητηρίου, θα καλύπτει τις ακόλουθες τρεις πτυχές:

 • περιβαλλοντικές διαγνώσεις και χαρακτηριστικά κατά χώρα·
 • διατύπωση σεναρίων·
 • αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών.

Οι εργασίες του παρατηρητηρίου θα αποσκοπούν, προ πάντων, στην κάλυψη υφιστάμενων αναγκών και θα είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη διαχείρισή τους από αναπτυσσόμενες χώρες.

Πλαίσιο

Από το 1984 η ΕΕ ασκεί πολιτική στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με βάση πολυετή προγράμματα πλαίσια. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο είναι το δεύτερο μετά την έναρξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2000 κα πρέπει να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην Ευρώπη τα επόμενα έτη. Η Επιτροπή προσβλέπει στην ανάπτυξη του «γνωστικού τριγώνου» που σχηματίζεται από την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία, ώστε να τεθεί η γνώση στην υπηρεσία του οικονομικού δυναμισμού και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Θεματικά πεδία: υγεία· διατροφή· γεωργία και βιοτεχνολογία· τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών· νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογία, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής· ενέργεια· περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των κλιματολογικών αλλαγών)· μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)· κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες· ασφάλεια και διάστημα.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2006/975/ΕΚ

01.01.2007-31.12.2013

-

EE L 400 της 30.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/977/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, περί του ειδικού προγράμματος που θα υλοποιηθεί με άμεσες δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ώστε να εκτελεσθεί το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα πυρηνικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (2007-2011) [Επίσημη Εφημερίδα L 400 της 30.12.2006].

Η απόφαση αυτή αφορά τους στόχους και τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα της Ευρατόμ· σχετίζονται με την κατάρτιση, τη διαχείριση των γνώσεων, την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πυρηνικής δραστηριότητας.

See also

 • Κοινό Κέντρο Ερευνών (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.01.2007

Top