Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία»

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας ανάμεσα στους διάφορους φορείς του κόσμου της έρευνας, ώστε να παρέχει συγκεκριμένες εφαρμογές στις τεχνολογίες και τις γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις παρούσες και στις επερχόμενες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές προκλήσεις. Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι στόχοι καθώς και οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος. Οι ειδικοί στόχοι, προσεγγίσεις και δραστηριότητες αναφέρονται στη συνέχεια λεπτομερώς ανά θέμα.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2006/971/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» για την εκτέλεση του 7ου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013).

ΣΥΝΟΨΗ

Ένας από τους βασικούς στόχους του 7ου προγράμματος-πλαισίου είναι να καταστεί η Ευρώπη ο πρώτος επιστημονικός και τεχνολογικός πόλος παγκοσμίως. Για το σκοπό αυτό, το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» αποβλέπει στην υποστήριξη της συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια, στις βιομηχανίες, στα ερευνητικά κέντρα και στις δημόσιες αρχές τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 θέματα που αντιστοιχούν στους σημαντικούς τομείς φορείς της γνώσης και της τεχνολογίας όπου θα πρέπει να υποστηριχθεί η διακρατική συνεργασία, ώστε να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και βιομηχανικές προκλήσεις:

 • την υγεία,
 • τη διατροφή, τη γεωργία και τη βιοτεχνολογία,
 • τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας,
 • τις νανοεπιστήμες, τις νανοτεχνολογίες, τα υλικά και τις νέες τεχνολογίες παραγωγής,
 • την ενέργεια,
 • το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών αλλαγών),
 • τις μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής),
 • τις κοινωνικοοικονομικές και ανθρώπινες επιστήμες,
 • την ασφάλεια και το διάστημα.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το εκτιμώμενο ποσό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται στα 32.413 εκατ. ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία» είναι η επίτευξη αρκετών μάλλον μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς.

Αυτοί οι στόχοι αποσκοπούν:

 • στη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της προώθησης της έρευνας στο ανώτατο επίπεδο αριστείας·
 • στην προώθηση φιλόδοξων πανευρωπαϊκών συνεργασίών ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες θα επιτρέπουν την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών με τη δρομολόγηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών·
 • στη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων κυρίως με την ενίσχυση του μηχανισμού ERA-NET και τη λειτουργία ενός μηχανισμού ERA-NET PLUS·
 • στην εφαρμογή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τεσσάρων ειδικών πρωτοβουλιών, εκ των οποίων οι τρεις πρώτες στους τομείς της βοήθειας στην αυτοδύναμη διαβίωση στο σπίτι, της έρευνας στη Βαλτική Θάλασσα και της μετρολογίας, ενώ η τέταρτη με στόχο να ομαδοποιήσει τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
 • στον καλύτερο προσδιορισμό της διεθνούς συνεργασίας·
 • στην ανάπτυξη απαντήσεων προσαρμοσμένων σε κάθε θέμα για να αντιμετωπiστούν ανάγκες που προκύπτουν και απρόβλεπτες πολιτικές αναγκαιότητες.

Η βασικότερη εισφορά αυτού του ειδικού προγράμματος συνίσταται κυρίως στο ότι θα συνενώσει τους πόρους, τις επιστήμες και την επιστημονική υπεροχή. Επίσης, ο καλύτερος συντονισμός των εθνικών πολιτικών, η διάδοση των αποτελεσμάτων στο σύνολο της Ένωσης, η δημιουργία πανευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων και δικτύων και η εκτέλεση έργων που σχετίζονται με προκλήσεις πανευρωπαϊκής κλίμακας θα ενισχύσουν την ένταξη της έρευνας και της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος, προβλέπονται δείκτες επιδόσεων σε τρία επίπεδα:

 • ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αναφορικά με την πορεία της επιστημονικής και τεχνικής προόδου (πρότυπα, εργαλεία, μέθοδοι, τεχνικές, υπηρεσίες κ.τ.λ.),
 • δείκτες διαχείρισης, οι οποίοι χρησιμεύουν για την παρακολούθηση των εσωτερικών επιδόσεων και υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από ανώτατα διοικητικά στελέχη (εκτέλεση του προϋπολογισμού, χρονική διάρκεια σύναψης συμβάσεων, χρονική διάρκεια μέχρι την πληρωμή κ.τ.λ.),
 • δείκτες αποτελεσμάτων που χρησιμεύουν για την εκτίμηση της συνολικής αποτελεσματικότητας της έρευνας σε σχέση με τους συνολικούς στόχους της ΕΕ (συνέπειες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, του Γκέτεμποργκ, της Βαρκελώνης και άλλες) καθώς και σε επίπεδο του ειδικού προγράμματος (συμβολή στις τεχνολογικές και επιστημονικές επιδόσεις της ΕΕ).

ΘΕΜΑΤΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Η εφαρμογή των εννέα θεμάτων (βλ. παραπάνω) στα οποία θα εστιαστεί η δράση της ΕΕ παρουσιάζει πολλαπλό αντίκτυπο:

 • προαγωγή του διεπιστημονικού χαρακτήρα μέσω κοινών πολυθεματικών προσεγγίσεων ερευνητικών θεμάτων και τεχνολογικής ανάπτυξης,
 • προσαρμογή του θεματολογίου στις ανάγκες και τις δυνατότητες («ανάγκες που προκύπτουν» και «απρόβλεπτες πολιτικές αναγκαιότητες»),
 • ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο διάδοσης γνώσεων και μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων κυρίως μέσω χρηματοδότησης πρωτοβουλιών δημιουργίας δικτύων/διαμεσολάβησης, σεμιναρίων και εκδηλώσεων καθώς και μέσω της βοήθειας των εξωτερικών ειδικών και των υπηρεσιών της πληροφορίας,
 • ενδυνάμωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ άλλων, χάρη στη βελτίωση των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών, την καλύτερη γνώση των αναγκών τους καθώς και την εφαρμογή δράσεων υποστήριξης,
 • σεβασμός των θεμελιωδών δεοντολογικών πτυχών, των οποίων οι αρχές αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, αλλά επίσης και των κοινωνικών, νομικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτιστικών και περί της ισότητας των φύλων απόψεων,
 • προώθηση της έρευνας σε συνεργασία για την αύξηση του κύρους της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας σε παγκόσμια κλίμακα,
 • εφαρμογή, υπό ορισμένες συνθήκες (προστιθέμενη αξία, εγκυρότητα δέσμευσης, αδυναμία επίτευξης του στόχου με τα υπάρχοντα μέσα κ.τ.λ.), κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και την εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση,
 • συντονισμός μη κοινοτικών (εθνικών και περιφερειακών) ερευνητικών προγραμμάτων μέσω του μηχανισμού ERA-NET με συμμετοχή της Κοινότητας,
 • υποστήριξη διεθνούς πολιτικής σε θέματα επιστημών και τεχνολογιών μέσω δράσεων διεθνούς συνεργασίας, όπως στρατηγικές ερευνητικές συνεργασίες με τρίτες χώρες ή ακόμη η επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας συμφερόντων και ωφελειών.

Υγεία

Στην υγεία ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός. Έγκειται αφενός στη βελτίωση των συνθηκών υγείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που είναι ενεργές σε αυτό τον τομέα.

Όσον αφορά την προσέγγιση, θα δοθεί βάρος:

 • στη μεταγραφική έρευνα (μεταφορά θεμελιωδών ανακαλύψεων σε κλινικές εφαρμογές),
 • στην επεξεργασία και επικύρωση νέων θεραπειών,
 • στην ανακοίνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 • στην εφαρμογή μεθόδων προώθησης της υγείας, της πρόληψης και καταπολέμησης της εξάπλωσης των νόσων, των εργαλείων και των τεχνολογιών διάγνωσης, καθώς και στην προώθηση διαρκών και αποτελεσματικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (βρεφική υγεία και δημογραφική γήρανση).

Αυτό το θέμα θα περιλαμβάνει τρεις μεγάλους τομείς δραστηριοτήτων:

 • την ανάπτυξη των βιοτεχνολογιών και γενικών και τεχνολογικών εργαλείων προς όφελος της ανθρώπινης υγείας,
 • την ενίσχυση της μεταγραφικής έρευνας,
 • τη βελτιστοποίηση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 6.100 εκατ. ευρώ.

Διατροφή, γεωργία και βιοτεχνολογία

Σε αυτό τον τομέα, στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βιοικονομίας που θα στηρίζεται στη γνώση και θα συγκεντρώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής κοινότητας και των βιομηχανιών. Θα προσαρμόσει κυρίως την έρευνα στην εξέλιξη των τωρινών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων (υγιεινή διατροφή, αειφόρος ανάπτυξη, παραγωγή και κλιματικές αλλαγές κ.τ.λ.).

Σε επίπεδο προσέγγισης, θα δοθεί βάση κυρίως:

 • στη διαρκή διαχείριση, παραγωγή και κατανάλωση των βιολογικών πόρων,
 • στην οικολογική αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (εκπροσωπούν το 90 % του γεωργικοδιατροφικού τομέα).

Αυτό θα γίνει με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • ανάπτυξη αειφόρου παραγωγής και διαχείρισης των βιολογικών πόρων του εδάφους, των δασών και του υδάτινου περιβάλλοντος,
 • βελτιστοποίηση της ισορροπίας ανάμεσα στη διατροφή, την υγεία και την ευημερία,
 • αξιοποίηση των βιοεπιστημών και των βιοτεχνολογιών για μη διατροφικούς σκοπούς (ενέργεια, βιομηχανία κ.τ.λ.).

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 1.935 εκατ. ευρώ.

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Ο στόχος εδώ είναι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η προσαρμοστικότητα των προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εξέλιξη των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης.

Η προσέγγιση που ακολουθείται ευνοεί:

 • την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα των ΤΠΕ,
 • την τόνωση της καινοτομίας μέσω χρήσης ΤΠΕ,
 • την υλοποίηση της προόδου που έχει επιτευχθεί προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των δημόσιων αρχών της Ευρώπης.

Οι διάφορες προβλεπόμενες δραστηριότητες θα επικεντρωθούν:

 • στη στρατηγική έρευνα των καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ,
 • στην ένταξη των τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μέσω συνεργασίας και δημιουργίας δικτύων, υποστήριξης κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών και μέσω συντονισμού εθνικών προγραμμάτων.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 9.050 εκατ. ευρώ.

Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής

Σε αυτό τον τομέα, ο στόχος συνίσταται ταυτόχρονα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αλλά επίσης στην εξασφάλιση της μετάβασης από βιομηχανία πόρων σε βιομηχανία γνώσεων.

Δύο τρόποι προσέγγισης προβλέπονται για την επίτευξη αυτού του στόχου:

 • βραχυπρόθεσμα, επικέντρωση στη σύγκλιση γνώσεων και ικανοτήτων,
 • μακροπρόθεσμα, προβλέπεται να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι προοπτικές που προσφέρονται από τις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες για τη δημιουργία βιομηχανίας και οικονομίας της γνώσης.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, η προτεραιότητα θα δοθεί στην επεξεργασία νέων προϊόντων και υλικών, αλλά επίσης νέων μεθόδων και τεχνικών.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 3.475 εκατ. ευρώ.

Ενέργεια

Σχετικά με αυτό το θέμα, ο πρωταρχικός στόχος θα είναι ο μετασχηματισμός του τωρινού ενεργητικού συστήματος, το οποίο στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα, σε αειφορικό σύστημα, διαφοροποιημένο και οικονομικά αποδοτικό, ικανό να αντιμετωπίσει τις επικείμενες προκλήσεις (ενεργειακή εξάρτηση, κλιματικές αλλαγές, ανταγωνιστικότητα).

Σε επίπεδο προσέγγισης, η έρευνα θα έχει ως κύριο άξονά της την ανάπτυξη των οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών ώστε να βελτιώσει τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα της ενεργειακής οικονομίας της Ευρώπης.

Οι εφαρμογές είναι οι ακόλουθες:

 • εφαρμογή του προγράμματος «υδρογόνο και στήλες καυσίμου»,
 • ανάπτυξη τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • εφαρμογή τεχνολογιών για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων,
 • βελτιστοποίηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη,
 • ανάπτυξη των μεθόδων δέσμευσης και αποθήκευσης CO2,
 • ανάπτυξη των τεχνολογιών καθαρού άνθρακα,
 • λειτουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων (απόδοση, ευκαμψία, ασφάλεια, αξιοπιστία),
 • αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,
 • χρήση των γνώσεων στην υπηρεσία της ενεργειακής πολιτικής.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 2.350 εκατ. ευρώ.

Περιβάλλον

Σε αυτό το επίπεδο, η βασική πρόκληση είναι η ανάπτυξη των αναγκαίων τεχνολογιών, οι οποίες θα επιφέρουν την ισορροπία ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και των αποθεμάτων του.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα δοθεί βάρος:

 • στη λειτουργία εργαλείων πρόληψης και μετριασμού των κλιματικών αλλαγών,
 • στην τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της,
 • στην προώθηση καινοτόμων οικολογικών τεχνολογιών,
 • στο συντονισμό εθνικών προγραμμάτων,
 • στην ενίσχυση της διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν, το ειδικό πρόγραμμα προβλέπει έρευνες σε πολλούς τομείς προκειμένου να προκύψουν οι κατάλληλες απαντήσεις στις επερχόμενες προκλήσεις:

 • λειτουργία του κλιματικού συστήματος και του συστήματος της Γης,
 • αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παράγοντες περιβαλλοντικών κινδύνων και την ανθρώπινη υγεία,
 • διαχείριση των φυσικών καταστροφών,
 • διατήρηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων,
 • ανάπτυξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
 • αξιοποίηση των οικολογικών τεχνολογιών για την αειφόρο διαχείριση και διατήρηση του περιβάλλοντος,
 • αξιολόγηση, επαλήθευση και δοκιμή των τεχνολογιών,
 • παρακολούθηση της Γης,
 • ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 1.890 εκατ. ευρώ.

Μεταφορές

Όσον αφορά τις μεταφορές, ο στόχος είναι πάνω απ’ όλα να δημιουργηθούν ταυτόχρονα ανταγωνιστικότερες, ασφαλέστερες αλλά επίσης οικολογικότερες δομές.

Όσον αφορά την προσέγγιση, προτεραιότητα θα είναι η επεξεργασία και η εφαρμογή νέων πολιτικών που θα αξιοποιούν την τεχνολογική πρόοδο προς όφελος των βιώσιμων ευρωπαϊκών μεταφορών. Σχετικά με αυτό, το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης που περιλαμβάνει το Galileo και το EGNOS προσφέρει πολλές δυνατότητες για αξιοποίηση.

Τόσο σε επίπεδο αερομεταφορών, όσο και σε επίπεδο χερσαίων μεταφορών (σιδηροδρομικές, οδικές, πλωτές οδοί), προβλέπονται διάφορες δραστηριότητες.

Για τις αερομεταφορές:

 • οικολογικός προσανατολισμός στα δίκτυα μεταφορών,
 • αύξηση της χρονικής απόδοσης (ακρίβεια, διαχείριση κίνησης κ.τ.λ.),
 • βελτίωση της ικανοποίησης και της ασφάλειας του επιβάτη,
 • βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας,
 • ενίσχυση της ασφάλειας των αεροσκαφών και των επιβατών,
 • διερεύνηση νέων τεχνολογιών.

Για τις χερσαίες μεταφορές:

 • οικολογικός προσανατολισμός στα δίκτυα μεταφορών,
 • προώθηση μέσων μαζικής μεταφοράς και αποσυμφόρηση στους άξονες μεταφοράς,
 • εφαρμογή αειφόρου αστικής κινητικότητας,
 • βελτίωση της ασφάλειας (προσώπων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων),
 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 4.160 εκατ. ευρώ.

Κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Η βελτίωση των γνώσεων οι οποίες είναι σχετικές με διάφορες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη (ανάπτυξη, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα κ.τ.λ.) εμφανίζεται ως στόχος που πρέπει να επιτευχθεί ώστε να προοδεύσουν και οι σχετικές πολιτικές.

Γι’ αυτό, πέρα από την κοινωνικοοικονομική έρευνα και την έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι εργασίες θα στηριχθούν επίσης σε συναφή εθνικά προγράμματα. Οι εργασίες θα διευκολυνθούν από την εφαρμογή προσαρμοσμένων ερευνητικών δομών. Εξάλλου, θα λάβουν χώρα ειδικές δράσεις που θα έχουν ως στόχο συγκεκριμένες ομάδες (πολιτικοί ιθύνοντες κυρίως) και το ευρύ κοινό (εργαστήρια, συνέδρια, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.τ.λ.).

Οι κύριες δραστηριότητες συνίστανται κυρίως σε έρευνες σχετικά με:

 • τα προβλήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας,
 • τους πιθανούς συμβιβασμούς και συνέργειες ανάμεσα στους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σε παγκόσμιο πλαίσιο,
 • την αειφόρο ανάπτυξη,
 • τις μεγάλες κοινωνικές τάσεις και τον αντίκτυπό τους,
 • την Ευρώπη μέσα στον κόσμο,
 • τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • τη χρήση κοινωνικοοικονομικών και επιστημονικών δεικτών στην εφαρμογή πολιτικών,
 • την έγκαιρη αναγνώριση μακροπρόθεσμων προκλήσεων και τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός του θέματος αυτού ανέρχεται σε 623 εκατ. ευρώ.

Ασφάλεια και διάστημα

Σε αυτούς τους δυο τομείς οι στόχοι είναι πολλαπλοί:

 • ανάπτυξη των τεχνολογιών και των γνώσεων που βασίζονται σε μη στρατιωτικές εφαρμογές και αποβλέπουν στην ασφάλεια των πολιτών απέναντι σε απειλές (τρομοκρατία, εγκληματικότητα, φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.τ.λ.),
 • βέλτιστη και συντονισμένη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών και εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, για λόγους ασφάλειας και με σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα,
 • τόνωση της συνεργασίας ανάμεσα σε αυτούς που παρέχουν τις λύσεις και σε αυτούς που τις χρησιμοποιούν σε θέματα συνεργασίας,
 • ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης καθώς και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφάλειας,
 • υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος που θα βασίζεται σε εφαρμογές όπως το σύστημα GMES, προς όφελος των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας.

Όσον αφορά την ασφάλεια, η προτεραιότητα θα δοθεί στη μη στρατιωτική διάσταση. Η έρευνα θα είναι πολυεπιστημονική. Θα βασίζεται σε δύο άξονες: ανάπτυξη μεθόδων καθώς και ενοποίηση, επίδειξη και επικύρωση των τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα αφορούν τέσσερις τομείς σχετικούς με τις αποστολές ασφαλείας με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (προστασία κατά της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας, ασφάλεια των υποδομών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ασφάλεια των συνόρων, αποκατάσταση της ασφάλειας σε περίπτωση κρίσης) και τρεις εγκάρσιους τομείς (ένταξη και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ασφαλείας, ασφάλεια και κοινωνία και διάρθρωση της έρευνας).

Στον διαστημικό τομέα, δορυφορικές τεχνολογίες θα τεθούν στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας (ασφάλεια, περιβάλλον, επικοινωνία), αλλά θα υποστηρίξουν επίσης και δραστηριότητες εξερεύνησης του διαστήματος.

Ο προϋπολογισμός για το διάστημα και την ασφάλεια είναι 1.430 και 1.400 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Γενικό πλαίσιο

Από το 1984, η ΕΕ ακολουθεί πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που βασίζεται σε πολυετή προγράμματα-πλαίσια. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι το δεύτερο μετά τη στρατηγική της Λισσαβόνας το 2000 και πρόκειται να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη κατά τα επόμενα έτη. Η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει το «τρίγωνο της γνώσης» με τις πολιτικές έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας για να θέσει τις γνώσεις στην υπηρεσία της δυναμικής οικονομίας και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2006/971/ΕΚ

1.1.2007 - 31.1.2013

-

ΕΕ L 400 της 30.12.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του Έβδομου Ευρωπαϊκού Προγράμματος-Πλαισίου Έρευνας [COM(2009) 209 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Τα μέσα προώθησης της συνεργατικής έρευνας του προγράμματος «Συνεργασία» επιτρέπουν τη συνεργασία βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας σε περιβάλλον «ανοικτής καινοτομίας» με τρόπο που να συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία γνώσεων και τεχνολογιών. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και οι διαρθρωτικές επιπτώσεις όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια για την επιλογή των θεμάτων προτεραιότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής του μέσου.

See also

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.01.2010

Top