Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων που είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός αφορά τα διαφανή καθεστώτα περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων * που συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και οι οποίες συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Ο κανονισμός ορίζει τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των εν λόγω καθεστώτων από τα κράτη μέλη (κοινοποίηση που προβλέπεται από το άρθρο 88, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ

Προϋποθέσεις απαλλαγής

Οι ενισχύσεις για αρχική επένδυση συμβιβάζονται με την κοινή αγορά εφόσον:

 • η ενίσχυση χορηγείται σε περιφέρειες επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις, οι οποίες καθορίζονται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου κράτους μέλους για την περίοδο 2007-2013∙
 • η ένταση ενίσχυσης σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις περιφερειακές ενισχύσεις, όπως αυτό ορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου κράτους μέλους για την περίοδο 2007-2013.

Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης στην Επιτροπή :

 • τα διαφανή καθεστώτα περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων* που συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της συνθήκης και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό∙
 • οι ατομικές ενισχύσεις που δεν χορηγούνται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων (οι ‘ad hoc’ ενισχύσεις) και οι οποίες δεν ξεπερνούν το 50 % της συνολικής ενίσχυσης που χορηγείται για την επένδυση.

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται :

 • στους τομείς της αλιείας (esdeenfr) και της υδατοκαλλιέργειας∙
 • στον τομέα των ναυπηγικών κατασκευών (esdeenfr)∙
 • στη βιομηχανία του άνθρακα ∙
 • στη βιομηχανία του χάλυβα ∙
 • στον τομέα των συνθετικών ινών ∙
 • στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Iτης συνθήκης ΕΚ ∙
 • στις ενισχύσεις για εξαγωγικές δραστηριότητες προς τρίτες χώρες ή τα κράτη μέλη ∙
 • στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από τη χρήση εγχώριων κατά προτίμηση προϊόντων αντί εισαγομένων.

Υποχρέωση κοινοποίησης

Οι ενισχύσεις που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να κοινοποιούνται προηγουμένως στην Επιτροπή. Οι περιπτώσεις αυτές μεταξύ άλλων αφορούν:

 • μη διαφανή καθεστώτα ενισχύσεων ∙
 • ενισχύσεις λειτουργίας ∙
 • περιφερειακά καθεστώτα που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης ή των υπηρεσιών ∙
 • περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται για μεγάλα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο υφιστάμενων καθεστώτων ενισχύσεων (εάν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το 75 % του μέγιστου ποσού ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες 100 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το ανώτατο όριο που ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προβλέπεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης).

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Διαφανή καθεστώτα επενδυτικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα: τα καθεστώτα περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων που επιτρέπουν τον ακριβή εκ των προτέρων υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την ανάγκη αξιολόγησης κινδύνου (για παράδειγμα τα καθεστώτα που προβλέπουν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή φορολογικά μέτρα με ανώτατα όρια). Τα καθεστώτα που περιλαμβάνουν δάνεια του Δημοσίου θεωρούνται διαφανή καθεστώτα επενδυτικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα εάν συνοδεύονται από τις συνήθεις εξασφαλίσεις και δεν εμπεριέχουν κίνδυνο πέραν του συνήθους, οπότε θεωρούνται ότι δεν εμπεριέχουν το στοιχείο της κρατικής εγγύησης.
 • Αρχική επένδυση : επένδυση σε υλικά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία που αφορά τη δημιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας εγκατάστασης σε νέες αγορές προϊόντων, τη θεμελιώδη μεταβολή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας μιας υπάρχουσας εγκατάστασης ή την απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια εγκατάσταση, εφόσον η τελευταία έχει κλείσει, ή θα είχε κλείσει χωρίς αυτή την εξαγορά, και τα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονται από ανεξάρτητο επενδυτή.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος – Ημερομηνία λήξης

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006

1.1.2007 – 31.12.2013

-

ΕΕ L 302 της 1.11.2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 [Επίσημη Εφημερίδα C 54 της 04.03.2006]. Προκειμένου να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη των πλέον μειονεκτικών ευρωπαϊκών περιφερειών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013, οι παρούσες θέτουν τα κριτήρια για την εξέταση της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα με την εσωτερική αγορά βάσει του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης ΕΚ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις [Επίσημη Εφημερίδα L 10 της 13.01.2001]. Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, οι κρατικές ενισχύσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMV) αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού. Περιλαμβάνει διατάξεις για την απαλλαγή των ΜΜΕ από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης σε περίπτωση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ), αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001 όσον αφορά την παράταση της διάρκειας ισχύος τους [Επίσημη Εφημερίδα L 368 της 23.12.2006].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ηςΜαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 87 (πρώην άρθρο 92) και 88 (πρώην άρθρο 93) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων [Επίσημη εφημερίδα L 142 της 14.05.1998]. Ο παρών κανονισμός για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 παρέχει στην Επιτροπή το δικαίωμα να χαρακτηρίζει ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων ως συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Οι κατηγορίες αυτές κρατικών ενισχύσεων, για παράδειγμα ενισχύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.08.2007

Top