Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κανόνες εφαρμογής του Eυρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Κανόνες εφαρμογής του Eυρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (2007-2013)

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Αφορά ειδικότερα τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την πληροφόρηση και την εφαρμογή των Ταμείων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής:

 • του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής·
 • του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το ΕΤΠΑ.

Έτσι, ο κανονισμός θεσπίζει όλους τους κανόνες δημοσιότητας και παροχής πληροφοριών που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία έργα. Επίσης, καθορίζει τους κανόνες που στόχο έχουν να διασφαλίζουν την ορθή χρήση των Ταμείων, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη και τις διαδικασίες σε περίπτωση παρατυπίας.

Τέλος, ο κανονισμός θεσπίζει διατάξεις σχετικά με ορισμένες ειδικές πτυχές των Ταμείων, όπως τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επιλεξιμότητας των δαπανών στέγασης.

Ενημέρωση και δημοσιότητα: επικοινωνιακό σχέδιο

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1083/2006, τα κράτη μέλη εκπονούν επιχειρησιακά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά ορίζουν στρατηγικές ανάπτυξης οι οποίες βασίζονται σε χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Για λόγους διαφάνειας, τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ενός επικοινωνιακού σχεδίου. Τα επικοινωνιακά σχέδια εκπονούνται από τα κράτη μέλη ή τις διαχειριστικές αρχές που έχουν αναλάβει τα επιχειρησιακά προγράμματα. Τα σχέδια αυτά απευθύνονται προς:

 • τους δικαιούχους και τους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία διάδοση των πληροφοριών για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και για τις διαδικασίες που ακολουθούνται·
 • το ευρύ κοινό, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση όσον αφορά το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη χρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την εσωτερική συνοχή.

Εξάλλου, τα επικοινωνιακά σχέδια περιλαμβάνουν:

 • τους στόχους και τις ομάδες στόχους·
 • τη στρατηγική και το περιεχόμενο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών και των διαχειριστικών αρχών·
 • τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την εφαρμογή του σχεδίου·
 • τις διοικητικές υπηρεσίες ή τους οργανισμούς που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου·
 • τους κανόνες αξιολόγησης των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Παράλληλα με τη διάδοση των πληροφοριών, ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αρμοδιότητες και τους ρόλους καθενός από τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως:

 • τους κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία για τη χρήση των Ταμείων καθώς και για τη συνδρομή των Ταμείων καθ' όλη τη διάρκεια ενός προγράμματος·
 • τους κανόνες που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να ενημερώνει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και τους πολίτες της ΕΕ για τη χρήση των Ταμείων·
 • τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι διαχειριστικές αρχές έναντι των δικαιούχων κατά την επιλογή και την έγκριση των προς χρηματοδότηση δράσεων·
 • τις υποχρεώσεις των αρχών ελέγχου όσον αφορά τις πτυχές που πρέπει να καλύπτουν οι έλεγχοι επαλήθευσης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι. Περιλαμβάνονται οι διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των αιτήσεων επιστροφής δαπανών και οι επιτόπιοι έλεγχοι επαλήθευσης των επιμέρους πράξεων·
 • τις διατάξεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

Για να διασφαλιστεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών, επιτρέπεται η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων μεταξύ των προσώπων επαφής που είναι αρμόδια για θέματα ενημέρωσης και δημοσιότητας και που ορίζονται από κάθε διαχειριστική αρχή. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ένα πρόσωπο επαφής αρμόδιο για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα.

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εφαρμογής των εν λόγω συστημάτων.

Η Επιτροπή βασίζεται στα εν λόγω έγγραφα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες που είναι αναγκαίοι για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα εν λόγω έγγραφα.

Εξάλλου, ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικές διατάξεις όσον αφορά:

 • τους ενδιάμεσους φορείς, τις διαχειριστικές αρχές και τις αρχές πιστοποίησης·
 • τους ελέγχους των πράξεων·
 • την περιγραφή και αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·
 • τους όρους που πρέπει να τηρούνται κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων επαλήθευσης·
 • τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στα λογιστικά έγγραφα και στις διαδρομές ελέγχου.

Παρατυπίες

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάσταση που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παρατυπιών που αποτέλεσαν αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης. Στη συνέχεια ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με όλες τις διαδικασίες που κινήθηκαν για τις παρατυπίες που είχαν κοινοποιηθεί προηγουμένως καθώς και σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές που προέκυψαν από αυτές.

Κάθε κράτος μέλος δηλώνει στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τις παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί ή τις εικαζόμενες παρατυπίες, εάν υπάρχουν φόβοι ότι οι εν λόγω παρατυπίες μπορεί να έχουν, πολύ σύντομα, αντίκτυπο εκτός της επικράτειάς του ή αποκαλύπτουν τη χρήση νέας αντικανονικής πρακτικής.

Δημοσιονομικές διορθώσεις

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διατηρήσει το συμφωνημένο επίπεδο-στόχο των δημόσιων διαρθρωτικών δαπανών κατά την περίοδο προγραμματισμού, δεν πραγματοποιείται καμία δημοσιονομική διόρθωση εάν η διαφορά μεταξύ του συμφωνημένου επιπέδου-στόχου και του επιπέδου που επιτεύχθηκε είναι κατώτερη ή ίση προς το 3 % του συμφωνημένου επιπέδου-στόχου (ελάχιστο κατώτατο όριο).

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές και ειδικές διατάξεις σχετικά με το σύνολο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής έχουν τη μορφή ενεργειών που συνεπάγονται επιστρεπτέες επενδύσεις στις επιχειρήσεις και ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Όταν τα Διαρθρωτικά Ταμεία χρηματοδοτούν πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο από τους εταίρους της συγχρηματοδότησης ή τους μετόχους.

Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικές διατάξεις όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών στέγασης και την επιλεξιμότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων που άπτονται του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Πλαίσιο

To ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ ("Διαρθρωτικά Ταμεία") καθώς και το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτούν έργα που έχουν εκπονηθεί σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία έχουν κυρίως στόχο να αυξήσουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα, να βελτιώσουν την απασχόληση και να ενισχύσουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006

07.03.2007

-

ΕΕ L 45, 15.02.2007.

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009

13.10.2009

-

ΕΕ L 250, 23.9.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 832/2010

23.9.2010

-

ΕΕ L 248, 22.9.2010

See also

 • Για περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο Inforegio

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.06.2011

Top