Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

 

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρέχει χρηματοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη για υγιή και βιώσιμα επενδυτικά έργα εντός και εκτός Ευρώπης. Τα έργα που στηρίζει η ΕΤΕπ, ιδιοκτησίας των 28 χωρών της ΕΕ, συμβάλλουν στην προαγωγή των πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι προτεραιότητες της τράπεζας που προτάσσονται αντικατοπτρίζονται στο εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2017.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2017;

Το επιχειρησιακό σχέδιο, που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2015, αναφέρει διεξοδικά πώς η ΕΤΕπ σχεδιάζει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους της για τη χρηματοδότηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης που παρέχεται βάσει του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, για το οποίο αναμένεται να αναληφθούν πρόσθετες εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επενδύσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Η ΕΤΕπ βρίσκεται ακόμη σε θέση να στηρίζει την αύξηση των επενδύσεων, να ενισχύει την οικονομική και κοινωνική συνοχή, να διατηρεί τα επίπεδα της απασχόλησης και να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Εξακολουθεί να ανταποκρίνεται με μεγάλη ευαισθησία στο οικονομικό περιβάλλον και να στέκεται στο ύψος του ρόλου της ως «τράπεζας της ΕΕ». Τούτο υπογραμμίστηκε με την αύξηση κεφαλαίου 10 δισεκατ. ευρώ η οποία εγκρίθηκε το 2012. Αυτό δίνει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων της τάξης των 180 δισεκατ. ευρώ από το 2013 έως το 2015 σε όλη την ΕΕ, με τα έργα που στοχεύουν σε βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και απασχόληση να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ΕΤΕπ βρίσκεται στη σωστή πορεία επίτευξης, ακόμα και υπέρβασης, αυτών των στόχων και επιθυμεί να συνεχίσει να διαδραματίζει τον καταλυτικό ρόλο της για την επίλυση των τρεχουσών προκλήσεων της ΕΕ στον τομέα των επενδύσεων και του ανταγωνισμού.

Η ΕΤΕπ σχεδιάζει να διατηρήσει σημαντικές δυνατότητες δανεισμού για όλη την περίοδο 2015-2017, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης αντικυκλικής εισφοράς με στόχο τη στήριξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ.

Εκτός της ΕΕ η Τράπεζα θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στη στήριξη της πολιτικής της ΕΕ και θα συνεχίσει να προάγει την ανάπτυξη που βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα, στηρίζοντας τόσο την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και τις πολύ αναγκαίες οικονομικές και κοινωνικές υποδομές, όσο και προσφέροντας στήριξη μέσα από την παροχή συμβουλών και τεχνικής συνδρομής.

Μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, που έχει αναπτυχθεί από τον όμιλο ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων — ΕΤΕ), με σκοπό την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της αγοράς μέσω της συμβολής στη μείωση των εγγενών κινδύνων των έργων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω επένδυση.

Η ΕΤΕπ θα συνεισφέρει 5 δισεκατ. ευρώ στη νέα πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με εγγύηση 16 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα επιτρέψει στο ΕΤΣΕ να εξασφαλίσει πρόσθετες επενδύσεις τουλάχιστον 315 δισεκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2015-2017.

Υψηλή προστιθέμενη αξία δανεισμού

Η ΕΤΕπ δανείζει σε φορείς του δημόσιου τομέα και σε ιδιωτικές εταιρείες. Ένα έργο, για να λάβει στήριξη, πρέπει να προάγει τους στόχους της ΕΕ και να είναι ορθό από οικονομική, τεχνική, χρηματοοικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ΕΤΕπ, που ιδρύθηκε το 1958, είναι η τράπεζα της ΕΕ για μακροπρόθεσμα δάνεια. Το 1994 δημιουργήθηκε το ΕΤΕ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και/ή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες. Η ΕΤΕπ είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος και διαχειριστής του ΕΤΕ. Το 2000 δημιουργήθηκε ο όμιλος ΕΤΕπ, που απαρτίζεται από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ. Εντός του ομίλου, η ΕΤΕπ χορηγεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, ενώ το ΕΤΕ ειδικεύεται σε πράξεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και χορήγησης εγγυήσεων για ΜΜΕ.

ΠΡΑΞΗ

Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2017, 8 Μαΐου 2015

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1-38)

τελευταία ενημέρωση 15.10.2015

Top