Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αποβλέπουν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ομοιόμορφο επίπεδο ποιότητας όσον αφορά την πιστοποίηση των δαπανών για τις οποίες ζητείται η παρέμβαση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αποκεντρωμένη διαχείριση

Όσον αφορά την περίοδο 2000-2006, ο γενικός κανονισμός σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία αυξάνει την αποκεντρωμένη διαχείριση των παρεμβάσεων. Αυτή η αποκέντρωση συνεπάγεται τη βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου που δημιουργούνται με ευθύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή βεβαιώνεται για την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την οργάνωση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο των ακόλουθων διαρθρώσεων:

 • των αρχών διαχείρισης (δημόσιες αρχές ή δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση μιας παρέμβασης)
 • των αρχών πληρωμών (δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων ενισχύσεων και την είσπραξή τους από την Επιτροπή)
 • των ενδιάμεσων οργανισμών (δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί ή δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές που ενεργούν για λογαριασμό της αρχής διαχείρισης ή πληρωμής έναντι των τελικών δικαιούχων ή των οργανισμών και επιχειρήσεων που πραγματοποιούν τις διάφορες ενέργειες).

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου:

Κάθε κράτος μέλος δίνει οδηγίες στις αρχές διαχείρισης και πληρωμής καθώς και στους ενδιάμεσους οργανισμούς όσον αφορά την οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Τα συστήματα αυτά προβλέπουν τον ορισμό, την κατανομή και τον διαχωρισμό των καθηκόντων στο πλαίσιο κάθε οργανισμού, καθώς και διαδικασίες που επιτρέπουν να ελεγχθεί:

 • εάν πράγματι παρασχέθηκαν τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες·
 • εάν πραγματοποιήθηκαν οι δηλωμένες δαπάνες·
 • εάν οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών, τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των ευκαιριών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις οδηγίες στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ελέγχει αν το σύνολο των διατάξεων είναι σύμφωνο με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί όσον αφορά :

 • την παραλαβή, τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων απόδοσης των δαπανών
 • τα μέτρα που έχουν ληφθεί όσον αφορά την εντολή πληρωμής, την εκτέλεση και τη λογιστική καταχώρηση των πληρωμών στους δικαιούχους.
 • τον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Έλεγχος

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν έλεγχο που θα επιτρέπει:

 • να εξακριβωθεί η συμφωνία ανάμεσα στους πιστοποιημένους συνοπτικούς λογαριασμούς που κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στις επιμέρους καταστάσεις δαπανών και στα δικαιολογητικά τους να ελέγχεται η διάθεση και η μεταφορά των διαθέσιμων κοινοτικών και εθνικών πόρων.
 • να διατίθενται πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι λογιστικές καταχωρήσεις για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι τελικοί δικαιούχοι για κάθε χρηματοδοτούμενη ενέργεια.

Η επιτροπή διαχείρισης θέτει στη διάθεση της Επιτροπής το σύνολο των λογιστικών εγγράφων επί τρεις μήνες μετά την πληρωμή του υπολοίπου σχετικά με κάποια παρέμβαση.

Η αρχή διαχείρισης ή πληρωμών τηρεί λογιστικά στοιχεία όσον αφορά τα υπό ανάκτηση ποσά σχετικά με τις κοινοτικές ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί και φροντίζει για την γρήγορη ανάκτηση των εν λόγω ποσών.

Πιστοποίηση των δαπανών

Ένα πρόσωπο ή μια υπηρεσία της αρχής πληρωμών, που είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες που εγκρίνουν τις πληρωμές συντάσσει τα πιστοποιητικά των ενδιάμεσων και τελικών δαπανών.

Η δήλωση δαπανών περιλαμβάνει μόνο τις δαπάνες :

 • Που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου και αντιστοιχούν στις δαπάνες στις οποίες υπεβλήθησαν οι τελικοί δικαιούχοι και αποδεικνύονται από τα εξοφλημένα τιμολόγια.
 • Που αφορούν πράξεις οι οποίες επιλέχθηκαν για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης παρέμβασης.
 • Οι οποίες απορρέουν από μέτρα για τα οποία έχει εγκριθεί ενδεχομένως κρατική ενίσχυση από την Επιτροπή.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι των πράξεων

Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους των πράξεων με στόχο την επαλήθευση της καλής λειτουργίας των εφαρμοζόμενων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.12. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των εγκεκριμένων πράξεων λαμβάνει υπόψη του την ανάγκη ελέγχου πράξεων διαφορετικής φύσης καθώς και διάφορους παράγοντες κινδύνου που έχουν επισημανθεί. Οι κυριότεροι ενδιάμεσοι οργανισμοί και τελικοί δικαιούχοι αποτελούν αντικείμενο ελέγχου τουλάχιστον μία φορά καθ' όλη την περίοδο.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν:

 • την εφαρμογή και την καλή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·
 • την αντιστοιχία των λογιστικών εγγράφων με τα δικαιολογητικά ·
 • την επάρκεια του ελέγχου·
 • τη συμμόρφωση προς τις κοινοτικές διατάξεις της φύσης και της ημερομηνίας πραγματοποίησης των δαπανών ενός ικανού αριθμού επιμέρους δαπανών,
 • εάν η εκτελούμενη πράξη εξυπηρετεί τους στόχους που περιγράφονται στην αίτηση κοινοτικής συγχρηματοδότησης·
 • την τήρηση των κοινοτικών κανόνων και πολιτικών (ανταγωνισμός, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, ισότητα ανδρών και γυναικών) καθώς και των ποσοστών συμμετοχής των Διαρθρωτικών Ταμείων·
 • εάν έχουν πράγματι καταβληθεί τα σχετικά ποσά της εθνικής ή/και της περιφερειακής συγχρηματοδότησης.

Δήλωση κατά την περάτωση μιας παρέμβασης

Το πρόσωπο ή η αρχή που συντάσσει τη δήλωση κατά την περάτωση μίας παρέμβασης, βασίζεται στην εξέταση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Σε περίπτωση συχνών αδυναμιών που δεν επιτρέπουν την έγκριση της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου ούτε την τελική πιστοποίηση των δαπανών, στη δήλωση γίνεται μία εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος και των δημοσιονομικών του επιπτώσεων

Μορφή και περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων

Στο μέτρο του δυνατού, τα λογιστικά στοιχεία καταχωρούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμεύουν για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων καθώς και επιτόπιων ελέγχων. Η Επιτροπή συμφωνεί με κάθε κράτος μέλος σχετικά με το περιεχόμενο των καταχωρήσεων, με τον τρόπο με τον οποίο θα διαβιβάζονται καθώς και με τη διάρκεια της περιόδου που θα παρέλθει για τη δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων. Εξασφαλίζει επίσης το απόρρητο και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Μετά από γραπτό αίτημα της Επιτροπής τα κράτη μέλη της διαβιβάζουν τα αρχεία εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 [AVC/1998/0090]

10.03.2001

-

ΕΕ L 063, 03.03.2001

Πράξη (εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2355/2002 [AVC/1998/0090]

17.01.2003

-

ΕΕ L 351, 28.12.2002

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2004, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο « Οι αντίστοιχες ευθύνες των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής - Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές για τη νέα περίοδο προγραμματισμού μετά το 2006 » [COM(2004) 580 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2003, σχετικά με την απλούστευση, την αποσαφήνιση, τον συντονισμό και την ευελιξία στη διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών για την περίοδο 2000-2006 [C(2003) 1255 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.448/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων[Επίσημη Εφημερίδα L64, 06.03.2001].

Ο κανονισμός αυτός καθορίζει τη διαδικασία διενέργειας των δημοσιονομικών διορθώσεων στις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι διορθώσεις αυτές πραγματοποιούνται είτε από τα κράτη μέλη είτε από την Επιτροπή.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.12.2005

Top