Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί το πρώτο βήμα προς μια πιο συντονισμένη φορολογική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η λήψη τριών ειδών μέτρων για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης και την τιμολόγηση.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Μια συντονισμένη στρατηγική για τη βελτίωση της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2008) 807 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο, στόχος του οποίου είναι η κατάρτιση μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Προτείνονται τρία είδη μέτρων.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και την ανάκτηση του φόρου αυτού.

Πρόληψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των φορολογικών συστημάτων και της φορολογικής συνεργασίας με στόχο την πρόληψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Αρχικά, προτείνει την επιβολή ελάχιστων κοινοτικών προτύπων για την εγγραφή και διαγραφή των εμπόρων στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES) με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών που περιλαμβάνει αυτό το σύστημα.

Επίσης, οι έμποροι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουν ηλεκτρονικά το όνομα και τη διεύθυνση των επιχειρηματικών εταίρων τους που υπόκεινται στον ΦΠΑ.

Η στρατηγική προβλέπει, επίσης, την εναρμόνιση και την απλοποίηση των κανόνων τιμολόγησης με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση των ελέγχων. Για παράδειγμα, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κοινές περιόδους αποθήκευσης και εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων.

Επιπλέον, πρέπει να εναρμονιστεί η έννοια του απαιτητού του ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαβίβαση των πληροφοριών πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στα δύο κράτη μέλη.

Εντοπισμός περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Για τον καλύτερο εντοπισμό των περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών διοικήσεων και ιδίως για τη βελτίωση της μεταβίβασης των πληροφοριών σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Προτείνονται, επίσης, κανόνες σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, με στόχο την καλύτερη πλαισίωση αυτών των συναλλαγών.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιδιώκει την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Πράγματι, είναι άκρως σημαντικό να πραγματοποιείται αυτομάτως η ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών. Ήδη για το σκοπό αυτό υλοποιούνται πολυάριθμες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Fiscalis.

Προτείνεται η καθιέρωση ενός σταθερού νομικού πλαισίου, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους να έχουν αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων άλλου κράτους μέλους και αφορούν τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τις δραστηριότητες ενός εμπόρου.

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης για τους κινδύνους απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και ανάλυσης κινδύνων, καλούμενου Eurofisc.

Είσπραξη και ανάκτηση φόρων

Η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει μέτρα με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάκτησης των απωλειών εσόδων ΦΠΑ σε διασυνοριακές περιπτώσεις από τις φορολογικές διοικήσεις.

Η αρχή της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης σε περίπτωση απώλειας φορολογικών εσόδων θα πρέπει να εφαρμόζεται στον έμπορο που δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές του, όταν η παράληψη αυτή συντελεί σε απώλεια εσόδων.

Η Επιτροπή αποσκοπεί, επίσης, στην εναρμόνιση των μηχανισμών που περιλαμβάνουν εκτελεστικά ή προληπτικά μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αποτελεσματικότερη ανάκτηση.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία όλων των εσόδων ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη.

Νομοθετικές προτάσεις

Τα προαναφερθέντα μέτρα ομαδοποιούνται σε τέσσερις «δέσμες» που αφορούν:

  • τη συντόμευση των προθεσμιών για την επίσπευση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·
  • την είσπραξη και την ανάκτηση φόρων σε διασυνοριακές περιπτώσεις·
  • ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών·
  • ορισμένες πτυχές για την καταπολέμηση της απάτης και την τιμολόγηση.

Σκέψεις πέρα από τις άμεσες προτάσεις

Η Επιτροπή προτείνει τη συγκρότηση ειδικής ομάδας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών καθώς και των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος αυτής της ειδικής ομάδας θα είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των εργαλείων πληροφορικής μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των φορολογουμένων και των φορολογικών αρχών σε ό,τι αφορά τις σχετικές με τον ΦΠΑ υποχρεώσεις, τον έλεγχο και, γενικά, την επικοινωνία.

Πλαίσιο

Το παρόν βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης προέκυψε από τη διεξοδική συζήτηση που ξεκίνησε το 2006 με την ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη συντονισμένης προσέγγισης για την καλύτερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στο θέμα αυτό ενέκυψαν διάφορα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς επίσης και τα κράτη μέλη και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Το σχέδιο δράσης επικαιροποιεί την στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης σε θέματα ΦΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.03.2009

Top