Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διασφάλιση των κατάλληλων ελέγχων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Διασφάλιση των κατάλληλων ελέγχων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που τρώνε οι άνθρωποι και τα ζώα θα πρέπει να είναι ασφαλή και υγιεινά. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των υψηλών προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι ώστε να εξακριβωθεί η πλήρης εφαρμογή των διαφόρων νομοθετικών πράξεων.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων

ΣΥΝΟΨΗ

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που τρώνε οι άνθρωποι και τα ζώα θα πρέπει να είναι ασφαλή και υγιεινά. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των υψηλών προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι ώστε να εξακριβωθεί η πλήρης εφαρμογή των διαφόρων νομοθετικών πράξεων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Συμπληρώνει κενά της ισχύουσας νομοθεσίας, αναδιοργανώνοντας τους επίσημους ελέγχους, ώστε αυτοί να ενσωματώνονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και σε όλους τους τομείς. Καθορίζει τις αρμοδιότητες τόσο των εθνικών όσο και των ενωσιακών επιθεωρητών. Στοχεύει στην πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα ζώα, τη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών κατά το εμπόριο ζωοτροφών και τροφίμων, καθώς και την προστασία του κοινού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι εθνικές αρχές οφείλουν να διενεργούν επίσημους ελέγχους τακτικά και αιφνιδιαστικά με βάση τυχόν εντοπισθέντες κινδύνους, το αρχείο παρελθούσης συμμόρφωσης των ιδιοκτητών επιχειρήσεων και οποιεσδήποτε πληροφορίες για τυχόν μη συμμόρφωση.
 • Οι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται σε οποιοδήποτε από τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής.
 • Κάθε κυβέρνηση χώρας της ΕΕ πρέπει να ορίσει μια εθνική αρχή, η οποία να μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και την ανεξαρτησία των ελέγχων.
 • Οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών οικονομικών πόρων για την παροχή του απαραίτητου προσωπικού και άλλων απαιτούμενων πόρων.
 • Πρέπει επίσης να έχουν καταρτιστεί εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης που να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όταν διαπιστώνεται ότι οι ζωοτροφές ή τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους ή ζώα.
 • Τα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου περιλαμβάνουν λεπτομέρειες γενικώς για τη δομή και την οργάνωση των συστημάτων ελέγχου που έχουν θεσπιστεί. Τα εν λόγω σχέδια γνωστοποιούνται στην Επιτροπή μέσω ετήσιων εκθέσεων.
 • Το ευρύ κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως το υλικό εμπιστευτικού χαρακτήρα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ορίζονται συγκεκριμένα εργαστήρια για τις αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
 • Οι έλεγχοι εφαρμόζονται επίσης στις εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών στην ΕΕ.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει γενικές και ειδικές εξετάσεις στις χώρες της ΕΕ για την εξακρίβωση της εφαρμογής των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου.
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη συμβολή στην κάλυψη των εξόδων με τα οποία βαρύνονται οι εθνικές αρχές, οι τρίτες χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί. Το ποσό αυτό για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 1 891 936 000 ευρώ.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Από τις 20 Μαΐου 2004.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επίσημους ελέγχους και την επιβολή της νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004

20.5.2004

-

ΕΕ L 191 της 28.4.2004, σ. 1-52

Πράξη (-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1029/2008

10.11.2008

-

ΕΕ L 278 της 21.10.2008, σ. 6-6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 14-92

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1162/2009

4.12.2009

-

ΕΕ L 314 της 1.12.2009, σ. 10-12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 87/2011

23.2.2011

-

ΕΕ L 29 της 3.2.2011, σ. 1-4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2011

23.3.2011

-

ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 29-35

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 563/2012

1.7.2012

-

ΕΕ L 168 της 28.6.2012, σ. 24-25

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2013

27.7.2013

-

ΕΕ L 199 της 24.7.2013, σ. 3-4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014

30.6.2014

-

ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1-32

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς.

τελευταία ενημέρωση 19.06.2015

Top