Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων: Κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων: Κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)

Στόχος του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι να ενθαρρύνει τις εταιρείες και άλλους οργανισμούς να βελτιώνουν διαρκώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Στο σύστημα αυτό μπορεί να συμμετάσχει κάθε οργανισμός εντός ή εκτός της ΕΕ. Επίσης, καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς και τομείς παροχής υπηρεσιών και εφαρμόζεται σε όλον τον κόσμο.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Θεσπίζει το εθελοντικό σύστημα EMAS. Πρόκειται για τον πιο προηγμένο μηχανισμό περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν στη διάθεσή τους οι χρήστες για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, καθώς και για την κατάρτιση σχετικών εκθέσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Για την καταχώρισή τους στο EMAS οι οργανισμοί οφείλουν:

  • να διενεργήσουν ανασκόπηση όλων των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών τους·
  • να υιοθετήσουν περιβαλλοντική πολιτική που περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας και επίτευξης διαρκών βελτιώσεων·
  • να αναπτύξουν πρόγραμμα ενημέρωσης για συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους·
  • να καθιερώσουν αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής τους και τη διασφάλιση της διαρκούς βελτίωσης·
  • να διενεργούν περιβαλλοντικό έλεγχο για την αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης και τη συνολική συμμόρφωση με την πολιτική και το πρόγραμμά τους·
  • να συντάσσουν περιβαλλοντική δήλωση σχετικά με τις επιδόσεις τους με βάση τους στόχους τους και τα μελλοντικά μέτρα.

Η περιβαλλοντική ανασκόπηση, το σύστημα διαχείρισης, η διαδικασία ελέγχου και η δήλωση πρέπει να εγκριθούν από διαπιστευμένο επαληθευτή περιβάλλοντος.

Η επικυρωμένη δήλωση καταχωρίζεται και δημοσιοποιείται.

Οι οργανισμοί που ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα στάδια της καταχώρισης μπορούν να χρησιμοποιούν το λογότυπο του EMAS στα επιστολόχαρτα, τα προϊόντα, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες τους για να επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους ως προς τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι καταχωρισμένοι στο EMAS οργανισμοί αποκομίζουν ενισχυμένες επιδόσεις, εξοικονόμηση κόστους και βελτιώνουν την εικόνα τους ως προς το κοινό. Έως τα μέσα του 2015 πάνω από 4 000 οργανισμοί και περίπου 7 500 χώροι δραστηριοτήτων από όλο τον κόσμο είχαν καταχωριστεί στο EMAS, μεταξύ των οποίων πολυεθνικές εταιρείες, μικρότερες επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί το EMAS για να περιορίσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δικών της δραστηριοτήτων, ιδίως μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, της μείωσης των εκπομπών CO2, της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, της εφαρμογής των πράσινων δημόσιων συμβάσεων και της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009

11.1.2010

-

ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1-45

Πράξη/-εις τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013

1.7.2013

-

ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 1-71

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2013/131/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2013, για την κατάρτιση του οδηγού για τους χρήστες που περιγράφει τα αναγκαία στάδια για τη συμμετοχή στο EMAS, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (Επίσημη Εφημερίδα L 76 της 19.3.2013, σ. 1-39)

τελευταία ενημέρωση 19.06.2015

Top