Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Επισκόπηση της πολιτικής περιβάλλοντος - 2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Επισκόπηση της πολιτικής περιβάλλοντος - 2007

Η επισκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής το 2007 παρουσιάζει τις προόδους τής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά το 2007 και προβαίνει σε εκτιμήσεις των μελλοντικών προκλήσεων.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 2ας Ιουλίου 2008 «Επισκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής για το 2007» [COM(2008) 409 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το 2007 έγιναν καθοριστικής σημασίας βήματα προόδου στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως χάρη στην έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τής δέσμης μέτρων για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος. Η Επιτροπή μετέφρασε αυτές τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες, εγκρίνοντας, τον Ιανουάριο 2008, τη δέσμη μέτρων εφαρμογής σχετικά με την προστασία του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση του συστήματος εμπορίας των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την επιμερισμένη ανάληψη προσπαθειών εκ μέρους των κρατών μελών για τη μείωση των εκπομπών σε τομείς εκτός του συστήματος αυτού, την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την γεωλογική αποθήκευση του (ατμοσφαιρικού) άνθρακα. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στους άλλους τομείς, οι δεσμεύσεις βάσει του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον τηρήθηκαν σχεδόν όλες. Η Επιτροπή παρουσίασε τις επτά θεματικές στρατηγικές (για την ατμόσφαιρα, την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων, το θαλάσσιο περιβάλλον, το έδαφος, τα φυτοφάρμακα, τους φυσικούς πόρους και το αστικό περιβάλλον), και συνοδευτικές νομοθετικές προτάσεις έχουν εγκριθεί ή τελούν υπό εξέταση. Εγκρίθηκε επίσης οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ο κανονισμός REACH και η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη καθώς και ο κανονισμός για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ετέθησαν σε ισχύ.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Κατά το 2007, κατέστησαν επιχειρησιακά νέα χρηματοδοτικά μέσα για την περιβαλλοντική πολιτική, μεταξύ των οποίων το LIFE+, το θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, και το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας.

« Βελτίωση της νομοθεσίας »

Η Επιτροπή, εξάλλου, συνέχισε τις προσπάθειές της για να απλοποιηθεί η νομοθεσία και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της, κυρίως εκπονώντας Πράσινη Βίβλο για τα μέσα που βασίζονται στην αγορά και τις κατευθυντήριες γραμμές για την αποσαφήνιση των προτύπων σχετικά με την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το περιβάλλον στις υπόλοιπες πολιτικές

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών στις υπόλοιπες πολιτικές σημείωσε πρόοδο κατά το 2007, κυρίως στον τομέα των μεταφορών, με τη θέση σε ισχύ του κανονισμού για τις εκπομπές ρύπων των ελαφρών οχημάτων (πρότυπα Euro 5 και Euro 6), και τις προτάσεις σχετικά με τα νέα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα νέα αυτοκίνητα, τα βαρέα φορτηγά οχήματα και την ποιότητα των καυσίμων. Η ενσωμάτωση αυτή πραγματοποιήθηκε επίσης στον τομέα της γεωργίας, της πολιτικής συνοχής, της ανάπτυξης, της υγείας, της βιομηχανικής πολιτικής, της έρευνας, και της εμπορικής πολιτικής.

Διεθνές επίπεδο

Σε διεθνές επίπεδο, το 2007 σηματοδοτήθηκε κυρίως από την απόφαση που ελήφθη στο Μπαλί για την ενεργοποίηση με στόχο την επίτευξη γενικής παγκόσμιας συμφωνίας μετά το 2012 όσον αφορά την άνοδο των θερμοκρασιών στο κλιματικό σύστημα, την απόφαση της 14ης διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών να θεσπίσει εννεαετή αναστολή τής εμπορίας ελεφαντοστού, και την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής, της Ινδονησίας, της Γκάνας και του Καμερούν στον τομέα της εκμετάλλευσης των δασών.

Οι προκλήσεις το 2008 και μετά

Παρά τις προόδους κατά το 2007, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν επιτρέπεται να εφησυχάσουμε, επειδή οι μελλοντικές προκλήσεις είναι ακόμη πολλές. Επιμένει λοιπόν για την ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία συχνά είναι βραδεία ή ατελής στα κράτη μέλη. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αναβαθμίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την υποστήριξη των κρατών μελών, μέσω της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών, της παροχής καθοδήγησης και της επιμόρφωσης.

Το 2008, η Επιτροπή πρέπει συγκεκριμένα να υποβάλει σχέδιο δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή, μια αναθεώρηση του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) καθώς και του συστήματος του οικολογικού σήματος, και να υποβάλει Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Πλαίσιο

Η ετήσια αυτή έκθεση δραστηριοτήτων έχει στόχο να εξασφαλίσει την παρακολούθηση του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Προτίθεται επίσης να συμβάλλει στη διαδικασία της Λισαβόνας και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.10.2008

Top