Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (πρόταση)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (πρόταση)

Η παρούσα πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τις διαδικασίες γνωστοποιήσεων και αδειοδότησης στα κράτη μέλη όσον αφορά τους μεταφορείς ραδιενεργών υλικών, με ένα σύστημα ενιαίας καταχώρισης. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα επιτρέψει την απλοποίηση της διαδικασίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα προστασίας από την ακτινοβολία.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, της 30ής Αυγούστου 2011, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών [COM(2011) 518 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να θεσπίσει ευρωπαϊκό σύστημα όσον αφορά την καταχώριση των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών *. Πρόκειται για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες.

Η παρούσα πρόταση αφορά κάθε μεταφορέα ο οποίος μεταφέρει ραδιενεργά υλικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), από τρίτες χώρες προς την ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες. Δεν αφορά μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά διά αέρος ή θαλάσσης.

Καταχώριση των μεταφορέων

Οι μεταφορείς οφείλουν να εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης μεταφορέων (ESCReg). Το εν λόγω σύστημα παρέχει περιορισμένη και ασφαλή πρόσβαση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στους εγγεγραμμένους μεταφορείς και στους αιτούντες, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η επεξεργασία της αίτησης γίνεται από την αρμόδια αρχή * του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του αιτούντος. Εάν ο αιτών είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, η επεξεργασία της αίτησης γίνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο ο μεταφορέας σκοπεύει να εισέλθει για πρώτη φορά στην επικράτεια της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν μια αρμόδια αρχή και ένα εθνικό σημείο επαφής για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών.

Εάν η αρμόδια αρχή αρνηθεί να εκδώσει πιστοποιητικό καταχώρισης στον μεταφορέα, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση.

Ένα πιστοποιητικό καταχώρισης αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη και είναι έγκυρο για χρονικό διάστημα πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Συνθήκες μεταφοράς ραδιενεργών υλικών

Αφού έχει εγγραφεί ο μεταφορέας, μπορεί να διεξάγει μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά τη διεξαγωγή μεταφοράς, ο μεταφορέας οφείλει να φέρει αντίγραφο του πιστοποιητικού καταχώρισής του.

Οι εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τη γνωστοποίηση και την αδειοδότηση της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι εφικτές μόνο κατά τη μεταφορά των ακόλουθων υλικών:

  • σχάσιμα υλικά·
  • ραδιενεργά υλικά υψηλού κινδύνου.

Ωστόσο, ο κάτοχος άδειας ή καταχώρισης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία για τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες μπορεί να μεταφέρει ραδιενεργά υλικά χωρίς καταχώριση, εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνεται στις άδειες ή τις εγγραφές για όλα τα κράτη μέλη όπου λαμβάνει χώρα η μεταφορά.

Εάν ο μεταφορέας δεν τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας πρότασης κανονισμού, η αρχή του κράτους μέλους όπου διαπιστώθηκε η παράβαση έχει τη δυνατότητα αναστολής, ανάκλησης ή τροποποίησης της καταχώρισης του μεταφορέα. Μπορεί ακόμη να ξεκινήσει δίωξη εναντίον του.

Πλαίσιο

Το 2008, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν την οδηγία σχετικά με τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, με σκοπό την ομαδοποίηση όλων των τρόπων εσωτερικών μεταφορών. Σύμφωνα με την οδηγία 96/29/Ευρατόμ για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν σύστημα καταχώρισης των επιχειρήσεων και των οργανισμών που επεξεργάζονται ραδιενεργά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων. Με την παρούσα πρόταση κανονισμού, η εν λόγω καταχώριση θα είναι κεντρικοποιημένη, προκειμένου να διευκολύνονται οι μεταφορές στην ΕΕ.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

  • Ραδιενεργά υλικά: κάθε υλικό που περιέχει ραδιονουκλίδια του οποίου τόσο η συγκέντρωση ραδιενέργειας όσο και η ολική ραδιενέργεια στο αποστελλόμενο φορτίο υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό για τις αποστολές ραδιενεργών ουσιών
  • Αρμόδια αρχή: κάθε αρχή που υποδεικνύεται από το κράτος μέλος για την εκτέλεση καθηκόντων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Παραπομπες

Πρόταση

Επίσημη Εφημερίδα

Διαδικασία

COM(2011) 518 τελικό

-

2011/0225/NLE

See also

  • Γενική Διεύθυνση Ενέργειας – Πυρηνική ενέργεια, Μεταφορές (EN)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.11.2011

Top