Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγική διεύρυνσης για την περίοδο 2011-2012

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Στρατηγική διεύρυνσης για την περίοδο 2011-2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2011-2012. Εξετάζει την πρόοδο της διαδικασίας διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ισλανδία, και αναγγέλλει τις μελλοντικές προτεραιότητές της.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 12ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» [COM(2011) 666 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η διαδικασία διεύρυνσης εισήλθε σε νέα φάση, λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων με την Κροατία, της οποίας η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει προβλεφθεί για τα μέσα του 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αισθανόμενη δυνατή μετά από αυτή την επιτυχία, έχει την πρόθεση να χρησιμοποιήσει την εν λόγω εμπειρία στο πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεών της με τα άλλα κράτη.

Η ανακοίνωση εξετάζει το σημερινό στάδιο του προγράμματος διεύρυνσης της ΕΕ και αναγγέλλει τις προτεραιότητες τής στρατηγικής της για την περίοδο 2011-2012 καθώς και τα μέσα που υπολογίζει να έχει στη διάθεσή της για την επίτευξη των στόχων της.

Προτεραιότητες της στρατηγικής διεύρυνσης για την περίοδο 2011-2012

Στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσής της, η Επιτροπή θέτει τους ακόλουθους στόχους:

  • την παγίωση του κράτους δικαίου και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης·
  • τη διασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης των μέσων ενημέρωσης·
  • την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της συμφιλίωσης στα Δυτικά Βαλκάνια;
  • τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης των υποψήφιων ή δυνάμει υποψήφιων χωρών και την ένταξη των οικονομιών τους στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»;
  • την ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς και ενέργειας.

Πρόοδος των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κροατία ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2011, καθώς η χώρα πληρούσε τα κριτήρια προσχώρησης. Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2011. Έτσι, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών επικύρωσης, η Κροατία θα πρέπει να γίνει μέλος της ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013.

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίαςεξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια. Επί του παρόντος, η χώρα προβαίνει σε μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου, του δικαστικού τομέα και της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, η εν λόγω χώρα πρέπει να ενισχύσει την ελευθερία έκφρασης των μέσων ενημέρωσης καθώς επίσης την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την πρότασή της υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

Το Μαυροβούνιο χαίρει του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας από τον Δεκέμβριο 2010. Έκτοτε, η χώρα βελτίωσε το νομοθετικό και θεσμικό της πλαίσιο, μολονότι οφείλει να εξακολουθήσει την πολιτική της για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή πρότεινε την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

Στην Αλβανία συνεχίστηκε η πολιτική στασιμότητα τόσο πριν όσο και μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2011. Ωστόσο, ο διάλογος μεταξύ των αλβανικών πολιτικών δυνάμεων μπόρεσε να ξεκινήσει εκ νέου προς τα τέλη του χρόνου. Η εν λόγω χώρα σημείωσε περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια προσχώρησης, αλλά πραγματοποίησε κάποια πρόοδο στο θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2010, και, ως εκ τούτου, έχει καθυστερήσει η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την προσχώρηση στην ΕΕ. Η διακυβέρνηση της χώρας εξακολουθεί να περιλαμβάνει διεθνή παρουσία με εκτελεστική εντολή.

Όσον αφορά τη Σερβία, η Επιτροπή πρότεινε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, δεδομένου ότι η Σερβία ξεκινάει εκ νέου διάλογο με την Πρίστινα και προβαίνει άμεσα στην εφαρμογή, καλή τη πίστει, των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί. Και πάλι προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη Σερβία, μόλις αυτή θα έχει καταφέρει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην εξομάλυνση των σχέσεών της με την Πρίστινα. Στη γνωμοδότησή της, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Σερβία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τον σεβασμό των πολιτικών κριτηρίων που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης του 1993. Επιπλέον, η χώρα εγκαθίδρυσε λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και πέτυχε έναν ορισμένο βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας. Τέλος, η Επιτροπή εκτιμά ότι η Σερβία θα είναι σε θέση να αναλάβει τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους, εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος.

Στο Κοσσυφοπέδιο (σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), η περίοδος 2010-2011 χαρακτηρίστηκε από τις πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές καθώς και την ανάδειξη της Προέδρου τον Απρίλιο 2011. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα σημείωσε περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, μολονότι πραγματοποιήθηκε πρόοδος στον τομέα του εμπορίου και όσον αφορά τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για την Ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά εξακολουθούν να δημιουργούν ανησυχία. Η Επιτροπή, εντούτοις, πρότεινε την εφαρμογή μέτρων, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωσή της του 2009, κυρίως στους τομείς των θεωρήσεων, του εμπορίου καθώς και της συμμετοχής στα προγράμματα της ΕΕ.

Πρόοδος της Τουρκίας

Η παρούσα στρατηγική υπογραμμίζει ότι η Τουρκία έχει ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ χάρη στις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης. Ωστόσο, η χώρα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της προσχώρησης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της ελευθερίας έκφρασης, των δικαιωμάτων της γυναίκας και της ελευθερίας θρησκεύματος είναι κρίσιμης σημασίας.

Στη διεθνή σκηνή, η Τουρκία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο σε σχέση με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στη βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή το 2011. Ωστόσο, οι σχέσεις της με την Κύπρο παραμένουν τεταμένες. Η Επιτροπή υπολογίζει να θεσπίσει νέο, θετικό θεματολόγιο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας και διαλόγου με τη χώρα.

Πρόοδος της Ισλανδίας

Η περίοδος 2008-2009 χαρακτηρίστηκε από την κατάρρευση της οικονομίας της Ισλανδίας. Σταδιακά, η χώρα ανέκαμψε και κατάφερε να διατηρήσει μια ορισμένη πολιτική σταθερότητα, πράγμα του της επέτρεψε να συνεχίσει τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Το επίπεδο ενσωμάτωσης της Ισλανδίας είναι αρκετά υψηλό. Η ανακοίνωση σημειώνει την ικανοποιητική πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ισλανδίας και της ΕΕ.

Στοιχεία στήριξης της διαδικασίας διεύρυνσης

Η Επιτροπή στηρίζει τη διαδικασία διεύρυνσης στα ακόλουθα:

  • τη χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται κυρίως στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), φθάνοντας τα 11,6 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013·
  • την ελευθέρωση των θεωρήσεων και την κινητικότητα που ωθεί τις χώρες να προβούν σε μεταρρυθμίσεις·
  • την πληροφόρηση και την επικοινωνία που επιτρέπουν τη στήριξη της κοινής γνώμης.

See also

  • Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης – Στρατηγική διεύρυνσης και Εκθέσεις προόδου για το 2011 (DE) (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.01.2012

Top