Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία

Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει μια νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία. Υιοθετεί μια διατομεακή προσέγγιση πολιτικής προς τα ζητήματα της νεολαίας και ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης Απριλίου 2009 – Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία: Επένδυση και ενδυνάμωση – Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας [COM(2009) 200 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η ανακοίνωση παρέχει μια στρατηγική για μελλοντικές πολιτικές για τη νεολαία. Επιδιώκει την καθιέρωση μιας διατομεακής προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ορισμένες σύγχρονες προκλήσεις, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την υγεία. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τούς πόρους και τις ευκαιρίες για να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους.

Το τρέχον πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο λήγει το 2009, έχει εισαγάγει τη συνιστώσα της νεολαίας σε άλλους τομείς πολιτικής και έχει επίσης επηρεάσει τη χάραξη πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το πλαίσιο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, τόσο όσον αφορά τον συντονισμό του όσο και όσον αφορά τον αντίκτυπό του σε άλλους τομείς πολιτικής. Το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου πρέπει επίσης να διευρυνθεί, ώστε να προσεγγίζει τους νέους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.

Το όραμα της ΕΕ για τους νέους βασίζεται σε δύο προσεγγίσεις: στην επένδυση στη νεολαία και στην ενδυνάμωσή της. Η προτεινόμενη νέα στρατηγική δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες. Η συνεργασία μεταξύ της πολιτικής για τη νεολαία και άλλων τομέων πολιτικής, καθώς και η συνεργασία στο πεδίο της χάραξης πολιτικής, μέσω της ανανεωμένης ανοικτής μεθόδου συντονισμού, θα βελτιωθούν. Όσον αφορά την τελευταία, οι νέοι θα μπορούν επίσης να εκφραστούν στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου.

Η νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική αποτελείται από τρεις πρωταρχικούς και αλληλένδετους στόχους που συνδέονται στενά με τους στόχους της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει διάφορους τομείς δράσης. Κάθε τομέας δράσης αποτελείται από έναν βραχυπρόθεσμο στόχο και ειδικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, βάσει των αντίστοιχων πεδίων των αρμοδιοτήτων τους. Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται σε τριετή βάση.

Στο πλαίσιο του στόχου της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους νέους, προτείνονται οι ακόλουθοι τομείς δράσης:

  • εκπαίδευση: η ανεπίσημη εκπαίδευση θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα, ώστε να συμπληρώνει την επίσημη εκπαίδευση, η ποιότητά της θα πρέπει να αναπτυχθεί και τα αποτελέσματα να αναγνωρισθούν·
  • απασχόληση: για να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από το σχολείο, την αεργία ή την ανεργία στην εργασία, οι δράσεις στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σέβονται τις αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια. Επιπλέον, η εκπαίδευση θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας·
  • δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα: η ανάπτυξη ταλέντου, οι δημιουργικές δεξιότητες, η επιχειρηματική αντίληψη και η πολιτιστική έκφραση θα πρέπει να προωθούνται μεταξύ των νέων.

Οι ακόλουθοι τομείς δράσης προτείνονται στο πλαίσιο του στόχου της βελτίωσης της πρόσβασης και της πλήρους συμμετοχής των νέων στην κοινωνία:

  • την υγεία και τον αθλητισμό: για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, των τραυματισμών, των διαφόρων μορφών εθισμού και κατάχρησης ουσιών, την προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής μεταξύ των νέων και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των επαγγελματιών της υγείας και των αθλητικών οργανώσεων·
  • συμμετοχή: για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική ζωή των κοινοτήτων τους, καθώς και στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την υποστήριξη των οργανώσεων νέων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μη οργανωμένων νέων και με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης για τους νέους.

Ο στόχος της προαγωγής της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της κοινωνίας και των νέων περικλείει τους ακόλουθους τομείς δράσης:

  • κοινωνική ένταξη: Για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων, θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς, όπως οι γονείς, οι δάσκαλοι, καθώς και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας·
  • εθελοντισμός: για την υποστήριξη των νέων εθελοντών, θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερες ευκαιρίες, και σε διασυνοριακό επίπεδο, να αρθούν τα εμπόδια και να ενισχυθεί η αναγνώριση της αξίας της ανεπίσημης εκπαίδευσης·
  • οι νέοι και ο κόσμος: τα υφιστάμενα δίκτυα και εργαλεία νέων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμπερίληψη των νέων στην παγκόσμια χάραξη πολιτικής.

Οι δραστηριότητες για νέους μπορούν να εξασφαλίσουν προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση της ανεργίας, της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τον λόγο αυτό, η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους πρέπει να υποστηριχθεί και να αναγνωριστεί περισσότερο, και να καταστεί επίσης πιο επαγγελματική. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να προωθήσουν τη χρηματοδότηση και την ποιότητα των δραστηριοτήτων για τους νέους, καθώς και των δεξιοτήτων και της κινητικότητας των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει περαιτέρω την οικονομική και κοινωνική συμβολή των δραστηριοτήτων για τους νέους.

Για το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, πρέπει να αναπτυχθούν διατομεακές προσεγγίσεις πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Για την παρακολούθηση της υλοποίησής του, πρέπει να αναπτυχθεί μόνιμος και τακτικός διάλογος σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών και των νέων. Με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής, προτείνονται δραστηριότητες αλληλοδιαδοχής με τη μορφή σεμιναρίων υψηλού επιπέδου για την πολιτική συνεργασία και η δημιουργία ομάδων για την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, γεγονός το οποίο επιβάλλει επίσης τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων. Η χάραξη πολιτικής θα πρέπει επίσης να είναι τεκμηριωμένη. Για τον σκοπό αυτό, τα σημερινά εργαλεία απόκτησης γνώσης του τομέα της νεολαίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, την περαιτέρω ανάπτυξη άλλων μέσων αναζήτησης στοιχείων, όπως οι μελέτες και οι έρευνες του Ευρωβαρομέτρου. Επιπλέον, υφιστάμενα προγράμματα και κονδύλια, ιδίως το πρόγραμμα Νεολαία εν δράσει, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πολιτικής για τη νεολαία και την παροχή ευκαιριών για τους νέους, και πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση ευρείας διαθεσιμότητας πληροφοριών σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.10.2009

Top