Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Έκδοση κερμάτων ευρώ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Έκδοση κερμάτων ευρώ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;

 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 ορίζει τα είδη κερμάτων ευρώ και καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την έκδοση των κερμάτων.
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 θεσπίζει τις τεχνικές απαιτήσεις των κερμάτων ευρώ και προβλέπει τους γενικούς κανόνες του σχεδίου τους συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του σχεδίου τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 ορίζει τα εξής:
  • οι κυβερνήσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ (χώρες που έχουν ως επίσημο νόμισμα το ευρώ) μπορούν να εκδίδουν κέρματα για κυκλοφορία* και συλλεκτικά*κέρματα·
  • τα κέρματα για κυκλοφορία διατίθενται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένου ενός ποσοστού κερμάτων που δεν υπερβαίνει το 5 % το οποίο μπορεί να διατεθεί στην αγορά σε υψηλότερη αξία λόγω της ειδικής ποιότητάς τους ή της ειδικής συσκευασίας·
  • τα εθνικά αναμνηστικά* κέρματα
   • μπορούν να εκδίδονται μόνο δύο φορές τον χρόνο (εκτός εάν το σχέδιο είναι κοινό για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ)·
   • ο συνολικός αριθμός που εκδίδεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το υψηλότερο από τα δύο αποδεκτά όρια, ως ποσοστό όλων των κερμάτων των 2 ευρώ που κυκλοφορούν·
  • τα συλλεκτικά κέρματα
   • έχουν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος* μόνο στη χώρα έκδοσης της ζώνης του ευρώ·
   • πρέπει να είναι σαφώς διακριτά από τα κέρματα για κυκλοφορία όσον αφορά την ονομαστική τους αξία, τις παραστάσεις και δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: χρώμα, διάμετρο και βάρος·
  • οι κυβερνήσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ πρέπει να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους πριν από την καταστροφή κερμάτων ευρώ που έχουν υποστεί ζημίες·
  • η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση αντίκτυπου αναλύοντας το πραγματικό κόστος παραγωγής των κερμάτων 1 και 2 λεπτών σε σχέση με την αξία και τα οφέλη τους.
 • Μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 729/2014:
  • υπάρχουν οκτώ κέρματα ευρώ (1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών και 1 και 2 ευρώ)·
  • κάθε κέρμα φέρει μια διακριτή εθνική όψη και μια κοινή ευρωπαϊκή όψη·
  • οι εθνικές όψεις πρέπει:
   • να φέρουν κύκλο με τα 12 άστρα τα οποία περιβάλλουν κυκλοτερώς το εθνικό σχέδιο·
   • να παραμένουν αμετάβλητες για 15 έτη, εκτός εάν αλλάξει ο αρχηγός κράτους της χώρας·
   • να μη δείχνουν την αξία του κέρματος, εκτός εάν χρησιμοποιείται διαφορετικό αλφάβητο·
   • πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό έως τις 20 Ιουνίου 2062 ·
  • τα αναμνηστικά κέρματα πρέπει:
   • να έχουν μόνο την ονομαστική αξία των 2 ευρώ·
   • να φέρουν διαφορετικό εθνικό σχέδιο από εκείνο των συνήθων* κερμάτων των 2 ευρώ·
   • να αφορούν αποκλειστικά τον εορτασμό σημαντικών εθνικών ή ευρωπαϊκών θεμάτων, ή
   • να αφορούν τον εορτασμό θεμάτων υψίστης ευρωπαϊκής σημασίας εάν εκδίδονται συλλογικά σε όλη τη ζώνη του ευρώ·
  • οι χώρες της ζώνης του ευρώ πρέπει να ενημερώνουν η μία την άλλη αλλά και την Επιτροπή σχετικά με τυχόν προτεινόμενες αλλαγές στα εθνικά σχέδιά τους και να τις υποβάλλουν σε διαδικασία έγκρισης. Στην εν λόγω διαδικασία είναι δυνατόν να εγείρονται αντιρρήσεις από
   • μια κυβέρνηση που θεωρεί ότι το σχέδιο θα προξενούσε αναταραχή στους πολίτες της χώρας·
   • την Επιτροπή, εάν θεωρεί ότι το σχέδιο δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;

 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 εφαρμόζεται από τις 16 Αυγούστου 2012.
 • Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 συγκεντρώνει τους προηγούμενους κανόνες για τα νομίσματα που θεσπίστηκαν όταν καθιερώθηκε ως επίσημο νόμισμα το ευρώ το 2002 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 975/98 και διαδοχικές τροποποιήσεις. Εφαρμόζεται από τις 22 Ιουλίου 2014.
 • Και οι δύο κανονισμοί έχουν ενσωματώσει τα στοιχεία της σύστασης 2009/23/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία.

ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Τα κέρματα ευρώ ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται ευρέως το 2002. Οι οκτώ ονομαστικές αξίες ποικίλλουν σε μέγεθος, χρώμα και πάχος ανάλογα με την αξία τους και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η παράνομη αναπαραγωγή τους να είναι εξαιρετικά δύσκολη.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

* ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κέρματα για κυκλοφορία: κέρματα για χρήση από το ευρύ κοινό τα οποία έχουν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Συλλεκτικά κέρματα: κέρματα που δεν προορίζονται για κυκλοφορία τα οποία έχουν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος μόνο στη χώρα της ζώνης του ευρώ που εκδόθηκαν.

Αναμνηστικά κέρματα: κέρματα για κυκλοφορία των 2 ευρώ που αφορούν τον εορτασμό συγκεκριμένου θέματος εθνικής ή ευρωπαϊκής σημασίας.

Νόμιμο χρήμα: κέρματα ή χαρτονομίσματα που πρέπει να γίνονται δεκτά σε μια χώρα εάν καταβάλλονται για την αποπληρωμή χρέους.

Συνήθη κέρματα: κέρματα για κυκλοφορία εξαιρουμένων των αναμνηστικών κερμάτων.

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κερμάτων ευρώ (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 135–137)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 194 της 2.7.2014, σ. 1–7)

τελευταία ενημέρωση 04.04.2017

Top