Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Πολωνίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Πολωνίας

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare.

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Στην ανακοίνωση "Ατζέντα 2000 (es de en fr)", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής για όλες τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Η στρατηγική αυτή έχει ως κύριο στόχο να παράσχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα προετοιμασίας των χωρών αυτών για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα:

  • να συγκεντρώσει τις διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός ενιαίου πλαισίου, των εταιρικών σχέσεων προσχώρησης,
  • να εξοικειώσει τις υποψήφιες χώρες με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση,(που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1998 και τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1999και και τον Ιανουάριο του 2002), είναι να ενταχθούν σε ενιαίο νομικό πλαίσιο οι τομείς προτεραιότητας που έχουν επισημανθεί στη Γνώμη της Επιτροπής για την αίτηση προσχώρησης της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που θα βοηθήσουν την Πολωνία να εφαρμόσει τις προτεραιότητες αυτές και οι όροι χορήγησης της βοήθειας αυτής. Η εταιρική σχέση αποτελεί τη βάση μιας σειράς μέσων που αποβλέπουν στην υποστήριξη της προσπάθειας των υποψηφίων χωρών στη διαδικασία για την προσχώρησή τους.

Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα εθνικό πρόγραμμα για την ανάκαμψη του κοινοτικού κεκτημένου (PNAA), την κοινή αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση, και την εφαρμογή του ISPA και του SAPARD πριν από την προσχώρηση. Το 2002, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση χρησίμευσε ως αφετηρία για την εκπόνηση σχεδίου δράσης με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής και της δικαστικής ικανότητας της Πολωνίας.

Τα μέσα αυτά δεν θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εταιρικής σχέσης αλλά οι προτεραιότητές τους θα είναι σύμφωνες με αυτήν.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση θα εξασφαλισθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολωνίας.

2) ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες κατανέμονται σε δύο ομάδες: βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες. Τα θέματα προτεραιότητας της πρώτης ομάδας ήταν εκείνα τα οποία η Πολωνία ανεμένετο να διευθετήσει ή να προωθήσει κατά τη διάρκεια του 2000. Η ρύθμιση των θεμάτων προτεραιότητας της δεύτερης ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του 2003.

Η Πολωνία δεν έχει θέσει σε εφαρμογή τις προτεραιότητες που συνδέονται με τα πολιτικά κριτήρια. Αντιθέτως, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις προτεραιότητες που καθορίζονται από τα οικονομικά κριτήρια. Η πλειονότητα των λοιπών προτεραιοτήτων υλοποιήθηκαν μόνο εν μέρει (με εξαίρεση τους τομείς του δημοσιονομικού ελέγχου, της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, της γεωργίας και της αλιείας).

Το Δεκέμβριο του 1999, οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση αποτέλεσαν το αντικείμενο αναθεώρησης (βλ. σελίδα 3 του παραρτήματος της απόφασης 98/851/ΕΚ). Μια τελευταία αναθεώρηση δημοσιεύθηκε το 2002 (απόφαση 2002/91/ΕΚ), η οποία αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης της Επιτροπής στην έκθεσή της για το έτος 2002.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάκτησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Phare

Το πρόγραμμα Phare παρείχε ποσό 2534 εκατ. ευρώ στην Πολωνία κατά την περίοδο 1999-2000. Το πρόγραμμα Phare 2000 για την Πολωνία προέβλεπε τη χορήγηση 428 εκατ. ευρώ. Επιπλέον ποσό 55 εκατ. ευρώ διατέθηκε στο πρόγραμμα συνεργασίας με τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, καθώς και για ειδική δράση στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Το πρόγραμμα Phare 2001 για την Πολωνία προέβλεπε τη χορήγηση 396 εκατ. ευρώ. Συμπληρωματικό ποσό ύψους 56 εκατ. ευρώ διατέθηκε για δράσεις ίδιες με εκείνες του 2000. Το πρόγραμμα Phare 2002 προέβλεπε ποσό 342,2 εκατ. ευρώ και συμπληρωματικό ποσό 51,8 εκατ. για τη θεσμική ανάπτυξη. Ένα συμπληρωματικό κονδύλιο 56 εκατ. χορηγήθηκε για τη διασυνοριακή συνεργασία με τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και στο πλαίσιο ειδικής δράσης στη Βαλτική Θάλασσα.

Οι αρχές της χώρας εταίρου αναλαμβάνουν την ευθύνη των συμβάσεων και των πληρωμών που συνδέονται με τη βοήθεια. Ωστόσο, ο χρηματοδοτικός κανονισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Επιτροπή να επιθεωρεί τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων και να εγκρίνει κάθε σύμβαση που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Phare και υπογράφεται από τη χώρα εταίρο, πριν από την έναρξη της ισχύος της.

Βοήθεια κατά την προενταξιακή περίοδο

Από το έτος 2000, η χρηματοδοτική βοήθεια περιλαμβάνει βοήθεια στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη (SAPARD) και ένα διαρθρωτικό μέσο (ISPA) που δίνει προτεραιότητα σε μέτρα στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ο κανονισμός που συντονίζει τη βοήθεια του Phare, του SAPARD και του ISPA, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 1999, επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκεί έναν εκ των υστέρων έλεγχο των συμβάσεων εφόσον κρίνει ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε από τη χώρα εταίρο είναι ανεπαρκής.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2002, το σύνολο της διαθέσιμης ετησίως χρηματοδοτικής βοήθειας ανήλθε σε 398 εκατ. ευρώ για το Phare, σε 168,6 εκατ. ευρώ για το SAPARD και κυμαίνεται μεταξύ 312 και 385 εκατ. ευρώ για το ISPA. Στο πλαίσιο του SAPARD 2002, χορηγήθηκε στην Πολωνία ποσό 177 εκατ. ευρώ. Το κονδύλιο του ISPA για την ίδια περίοδο ανήρχετο σε 357 εκατομμύρια.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/260/ΕΚ του Συμβουλίου, 30.3.1998

Επίσημη Εφημερίδα L 121, 23.4.1998

Απόφαση 99/851/ΕΚ, 6.12.1999

Επίσημη Εφημερίδα L 335, 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM (97) 2002 τελικό

Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 701 τελικό

Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 509 τελικό

Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 709 τελικό

Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 700 τελικό - SEC (2001) 1752

Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2002/91/ΕΚ του Συμβουλίου, 28.01.2002

Επίσημη Εφημερίδα L 44, της 14.02.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002)1408

Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top