Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Eσθονίας

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Eσθονίας

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αρχές της υποψήφιας χώρας στις προσπάθειές τους ώστε να μπορέσει η χώρα να εκπληρώσει τα κριτήρια της προσχώρησης. Περιέγραφε λεπτομερώς τις προτεραιότητες της ενταξιακής προετοιμασίας της χώρας, ιδίως σχετικά με την υιοθέτηση του κεκτημένου, και αποτελούσε τη βάση του προγραμματισμού της προενταξιακής βοήθειας μέσω κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα Phare.

Μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης, στις 16 Απριλίου 2003, και την επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση έπαψε να ισχύει.

Στην ανακοίνωση "Πρόγραμμα Δράσης 2000 (es de en fr)", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωνε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής για όλες τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ). Η στρατηγική αυτή έχει ως κύριο στόχο να παράσχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα προετοιμασίας των χωρών αυτών για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα:

  • να συγκεντρώσει τις διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός ενιαίου πλαισίου, των εταιρικών σχέσεων προσχώρησης,
  • να εξοικειώσει τις υποψήφιες χώρες με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κοινοτικά προγράμματα.

1) ΣΤΟΧΟΣ

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση (που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1998 και τροποποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1999 και τον Ιανουάριο του 2002), έχει στόχο να εντάξει σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο τους τομείς προτεραιότητας που καθορίζονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Εσθονίας, τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα που θα βοηθήσουν τη Εσθονία να υλοποιήσει αυτές τις προτεραιότητες καθώς και τους όρους που θα ισχύουν σε σχέση με την παροχή αυτής της συνδρομής. Αυτή η εταιρική σχέση αποτελεί το υπόβαθρο μιας σειράς μέσων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής τους.

Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα εθνικό πρόγραμμα υιοθέτησης του κεκτημένου (ΕΠΥΚ), (που αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 2002),την από κοινού αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, το σύμφωνο κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης καθώς και άλλα τομεακά προγράμματα τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία μετά την προσχώρηση και για την υλοποίηση των μέσων ISPA και SAPARD πριν την προσχώρηση. Το 2002, η εταιρική σχέση για την προσχώρηση χρησίμευσε ως σημείο εκκίνησης για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της διοικητικής και δικαστικής θεσμικής υποδομής της Εσθονίας.

Τα ανωτέρω μέσα δεν θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητες που τάσσονται στο πλαίσιό τους θα είναι συμβατές με αυτή τη σχέση.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση θα διασφαλίζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εσθονίας.

2) ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητες κατατάσσονται σε δύο ομάδες: σε βραχυπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες. Τα ζητήματα προτεραιότητας της πρώτης ομάδας είναι αυτά τα οποία η Εσθονία όφειλε να ρυθμίσει ή να προωθήσει κατά τη διάρκεια του 2000. Η επίτευξη των προτεραιοτήτων της δεύτερης ομάδας αναμένεται ότι θα απαιτήσει αρκετά χρόνια.

Η Εσθονία τήρησε εν μέρει τις προτεραιότητες σχετικά με τα οικονομικά και πολιτικά κριτήρια. Η μεγάλη πλειοψηφία των προτεραιοτήτων σχετικά με την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση, έχει εν μέρει τηρηθεί. Οι προτεραιότητες σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο έχουν πλήρως επιτευχθεί.

Τον Δεκέμβριο του 1999 οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη υπέστησαν αναθεώρηση (βλ. σ. 3 του παραρτήματος της απόφασης 1999/855/ΕΚ). Μία τελευταία αναθεώρηση δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2002 (απόφαση 2002/86/ΕΚ). Αυτή αποτελεί την αναφορά στην οποία βασίσθηκε η έκθεση της Επιτροπής για το έτος 2002.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

(Για να έχετε πρόσβαση σε πιο πρόσφατη ενημέρωση μπορείτε να ανατρέξετε στην ανάλυση της ανάληψης του ευρωπαϊκού κεκτημένου)

3) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πρόγραμμα Phare

Το πρόγραμμα PHARE 2000 για την Εσθονία προέβλεπε εθνική χορήγηση 24 εκατ. ευρώ. Επιπλέον είχε διατεθεί ποσό 3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας για τις επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, της βελτίωσης της ποιότητας του ύδατος και ενός μηχανισμού στήριξης μικροπρογραμμάτων στην περιοχή της Βαλτικής. Το πρόγραμμα Phare 2001 χορήγησε 26,3 εκατ. ευρώ στην Εσθονία. Ένα επιπλέον ποσό 3 εκατ. ευρώ προοριζόταν για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα 2002 για την Εσθονία προέβλεπε 21 εκατ. ευρώ, συν 9,4 εκατ. ευρώ βάσει της συμπληρωματικής διευκόλυνσης που προβλεπόταν από το πρόγραμμα για την ενίσχυση των θεσμών της χώρας. Στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας με τις χώρες της Βαλτικής, χορηγήθηκε επίσης στην Εσθονία ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές της χώρας εταίρου αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη σύναψη των συμβάσεων και την πραγματοποίηση των πληρωμών που αφορούν την ενίσχυση. Εντούτοις, ο δημοσιονομικός κανονισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Επιτροπή να εποπτεύει τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων και να εγκρίνει τις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PHARE και υπογράφονται από τη χώρα εταίρο, πριν αυτές τεθούν σε εφαρμογή.

Προενταξιακή ενίσχυση

Από το έτος 2000, η χρηματοδοτική συνδρομή περιλαμβάνει ενίσχυση της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (SAPARD) καθώς και ένα διαρθρωτικό μέσο (ISPA) που παρέχει προτεραιότητα σε μέτρα, τα οποία λαμβάνονται στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ο κανονισμός για τον συντονισμό της ενίσχυσης που παρέχεται στο πλαίσιο των PHARE, SAPARD και ISPA, ο οποίος εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1999, θα παράσχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ασκεί εκ των υστέρων έλεγχο των συμβάσεων, εφόσον κρίνει ανεπαρκή τον δημοσιονομικό έλεγχο που ασκείται από τη χώρα εταίρο της.

Κατά την περίοδο 2000-2002, το ετήσιο ποσόν της χρηματοδοτικής βοήθειας που θα χορηγηθεί στην Εσθονία ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα Phare, 12,1 εκατ. ευρώ για το SAPARD και περίπου 35 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ISPA.

Το 2002, το ενδεικτικό ποσό για την εφαρμογή του SAPARD ήταν 12,7 εκατ. ευρώ και εκείνο του ISPA για την ίδια περίοδο κυμαίνονταν μεταξύ των 21,2 και 37,1 εκατ. ευρώ.

4) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Απόφαση 98/264/ΕΚ, 30.03.1998Επίσημη Εφημερίδα L 121, 23.04.1998

Απόφαση 1999/855/ΕΚ, 6.12.1999Επίσημη Εφημερίδα L 335, 28.12.1999

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2006 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 705 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 504 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 704 τελικόΔεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Έκθεση της Επιτροπής COΜ(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1747Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2002/86/ΕΚ, 28.01.2002Επίσημη Εφημερίδα L 44, 14.02.2002

Έκθεση της Επιτροπής COM (2002) 700 τελικό - SEC (2002) 1403Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.11.2004

Top