Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβακία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβακία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2004 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 703 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999) 511 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 711 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1754 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1410 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που διατύπωσε τον Ιούλιο του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η Σλοβακία διέθετε την απαιτούμενη διοικητική ικανότητα και υποδομή για να ευθυγραμμιστεί μεσοπρόθεσμα με τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά ότι θα έπρεπε να πραγματοποιήσει την υπόσχεση θέσπισης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε θέματα όπως είναι: η καθιέρωση θεώρησης για τους υπηκόους της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, η διαχείριση της διασυνοριακής διακίνησης και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ρευμάτων, η απέλαση καθώς και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της δωροδοκίας. Εξάλλου, επιβεβαίωσε ότι ορισμένα νομοθετικά μέτρα, όπως εκείνα που αναφέρονται στο άσυλο, πρέπει να εξετασθούν σε βάθος με στόχο τη συμμόρφωσή τους προς το κεκτημένο.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 1998, διαπιστώθηκε ότι η Σλοβακία είχε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη νομοθεσία στον τομέα αυτό, αλλά και ότι εξακολουθούσαν να είναι αναγκαίες ορισμένες προσαρμογές. Επί πλέον, εξακολουθούσαν να παραμένουν κενά ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εκτέλεση των προτεραιοτήτων μεσοπρόθεσμα, ιδίως όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, την εφαρμογή της νομοθεσίας για το δικαίωμα ασύλου και τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης και της προσέγγισης προς τους κοινοτικούς κανόνες της πολιτικής για τη χορήγηση θεώρησης. Ήταν επίσης αναγκαίο να ενταθεί η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και να βελτιωθούν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Στην έκθεση η Σλοβακία καλείτο ρητά να αποδείξει ότι έχει πράγματι την πολιτική βούληση να εφαρμόσει το κεκτημένο στον τομέα αυτό, αφού οιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί επιζήμια σ' έναν τομέα τόσο ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία κράτους δικαίου.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής στην έκθεση του Οκτωβρίου 1999 ήταν συνολικά θετικότερη από τις προηγούμενες. Η Σλοβακία είχε επιταχύνει τη μεταφορά του κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο, ειδικότερα όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα. Ο τομέας της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων θεωρείτο ως τομέας προτεραιότητας και καταβάλλονταν οι σχετικές προσπάθειες. Ωστόσο, παρέμεναν ακόμα πολλές εκκρεμότητες, κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της δωροδοκίας, το καθεστώς των αλλοδαπών και τη χορήγηση ασύλου. Πρέπει να ενισχυθεί στο σύνολό του το δικαστικό σύστημα, και θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι έλεγχοι στα σύνορα.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000, η Επιτροπή διαπιστώνει τις σημαντικές προόδους που σημείωσε η Σλοβακία στο τομέα των θεωρήσεων και του δικαιώματος ασύλου, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι έπρεπε να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. Η Σλοβακία είχε επίσης σημειώσει πρόοδο στον τομέα της μετανάστευσης, της αστυνομικής συνεργασίας, της καταπολέμησης ενεργειών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της δωροδοκίας, της απάτης και της διακίνησης ναρκωτικών. Είχαν επίσης σημειωθεί ορισμένες πρόοδοι στον τομέα της τελωνειακής και δικαστικής συνεργασίας. Γενικά, η Σλοβακία είχε διατηρήσει το ρυθμό της όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να συνεχίσει τον αγώνα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2001, η Επιτροπή διαπίστωνε ότι είχε σημειωθεί πρόοδος σε διάφορους τομείς, ιδίως στις θεωρήσεις, στην αστυνομική συνεργασία, στο άσυλο, στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στην εμπορία ναρκωτικών ουσιών και στην τελωνειακή και αστυνομική συνεργασία. Έπρεπε να ενταθούν οι προσπάθειες κυρίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και της πολιτικής μετανάστευσης.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002 διαπιστώνεται ότι η Σλοβακία συνέχισε να προοδεύει, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, τις άδειες εισόδου (βίζες), τον έλεγχο των συνόρων, τη μετανάστευση, το δικαίωμα ασύλου και την αστυνομική συνεργασία.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

1.Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής όλων των ευρωπαίων πολιτών προβλέπεται από το άρθρο 14 (πρώην άρθρο 7Α) της Συνθήκης, καθώς και από τις διατάξεις που αφορούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (άρθρο 18, πρώην άρθρο 8Α). Η συνθήκη του Μάαστριχτ είχε τοποθετήσει ανάμεσα στα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη την πολιτική ασύλου, τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την πολιτική μετανάστευσης. Η συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 1999, περιέλαβε τα εν λόγω ζητήματα στη συνθήκη ΕΚ (άρθρα 61 έως 69), προβλέποντας ωστόσο πενταετή μεταβατική περίοδο πριν εφαρμοσθούν πλήρως οι κοινοτικές διαδικασίες. Απώτερο στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» χωρίς έλεγχο των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Παράλληλα, πρέπει να εφαρμοστούν κοινοί κανόνες όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, τις θεωρήσεις, την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1998 καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα των μέτρων που πρέπει να θεσπισθούν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων στην προσεχή πενταετία.

Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη τους κοινούς κανόνες στους εν λόγω τομείς χάρη στις συμφωνίες του Σένγκεν, η πρώτη από τις οποίες υπογράφηκε το 1985. Αυτές οι διακυβερνητικές συμφωνίες εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ και αποτελούν πλέον μέρος του κοινοτικού κεκτημένου το οποίο πρέπει να υιοθετήσουν οι υποψήφιες χώρες.

Η Σλοβακία δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της συμφωνίας Σένγκεν και ζήτησε καθεστώς παρατηρητή στην οργάνωση αυτή, τον Φεβρουάριο του 1997. Ζήτησε τη συνδρομή των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

Η πολιτική ασύλου

Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, που αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος για τα κράτη μέλη μετά από την εφαρμογή της συνθήκης του Μάαστριχ, βασίζεται ουσιαστικά σε μέσα χωρίς νομική ισχύ όπως, παραδείγματος χάριν, τα ψηφίσματα του Λονδίνου του 1992 για τις εμφανώς αβάσιμες αιτήσεις παροχής ασύλου και η αρχή της «τρίτης χώρας υποδοχής» ή σε διεθνείς συμβάσεις όπως η Σύμβαση της Γενεύης του 1951, σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων.

Στο πλαίσιο των συμφωνιών του Σένγκεν, τα κράτη μέλη υπέγραψαν στις 15 Ιουνίου 1990 τη Σύμβαση του Δουβλίνου, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου του 1997, σχετικά με τον καθορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εν λόγω ζήτημα δεν είχε ρυθμιστεί από τη Σύμβαση της Γενεύης. Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν διάφορα μέτρα εφαρμογής από την επιτροπή που συστάθηκε από τη σύμβαση αυτή.

Εκτός από το σχέδιο δράσης της 3ης Δεκεμβρίου 1998 της Επιτροπής και του Συμβουλίου, απαιτείται συνολική στρατηγική. Το Συμβούλιο δημιούργησε, συνεπώς, ομάδα έργου για το άσυλο και τη μετανάστευση προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη αυτή.

Η πολιτική μετανάστευσης

Θέμα κοινού ενδιαφέροντος μετά από τη συνθήκη του Μάαστριχ που εμπίπτει στο πεδίο της διακυβερνητικής συνεργασίας στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, δεν υφίσταται ακόμη ως ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν έχει θεσπισθεί κανένας κανόνας όσον αφορά την είσοδο στο έδαφος και τη διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών. Εντούτοις, το σχέδιο δράσης της 3ης Δεκεμβρίου 1998 προβλέπει την έγκριση ειδικών μέτρων στον εν λόγω τομέα.

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Λίγα μέτρα έχουν θεσπιστεί στον τομέα αυτόν, στον οποίο η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει μετά τη συνθήκη του Μάαστριχ. Το σημαντικότερο, μέχρι σήμερα, είναι η Σύμβαση για την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην ΕΕ. Τα κυριότερα μέσα που διευκολύνουν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις καταρτίστηκαν σε διεθνές επίπεδο (συμβάσεις των Βρυξελλών και της Ρώμης, για παράδειγμα).

Η θέσπιση νέων κανόνων προβλέπεται επίσης από το σχέδιο δράσης της 3ης Δεκεμβρίου του 1998 του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Αστυνομική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Το κεκτημένο στους εν λόγω τομείς απορρέει κυρίως από το πλαίσιο συνεργασίας που έχει οριστεί στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή « τρίτο πυλώνα ». Η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποίησε τις σχετικές δικαστικές διατάξεις. Εφεξής, ο τίτλος VI αφορά κυρίως την αστυνομική συνεργασία, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της απάτης, τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και την τελωνειακή συνεργασία. Διατηρεί τις ίδιες διακυβερνητικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν με τη συνθήκη του Μάαστριχ το 1993.

Το κεκτημένο σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων προϋποθέτει υψηλό βαθμό ουσιαστικής συνεργασίας των διοικήσεων, καθώς και τη θέσπιση ρυθμίσεων και την εφαρμογή τους. Για τον σκοπό αυτό, χρηματοδοτήθηκε μεταξύ 1996 και 1998 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης (το πρώτο πρόγραμμα «Octopus»). Στόχος του «Octopus ΙΙ» (1999-2000) είναι να διευκολύνει την έγκριση νέων νομοθετικών και συνταγματικών μέτρων από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και από ορισμένα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, κατά το πρότυπο των κανόνων που ισχύουν στην ΕΕ, με την παροχή κατάρτισης και συνδρομής σε όλους τους αρμοδίους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Εξάλλου, στις 28 Μαΐου 1998 υπογράφηκε σύμφωνο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ ΕΕ και των ΧΚΑΕ.

Στο εσωτερικό της Ένωσης, το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1998 αναφέρει τα διάφορα μέτρα που θα πρέπει να εγκριθούν βραχυπρόθεσμα (εντός διετίας) και μεσοπρόθεσμα (εντός πενταετίας) για τη δημιουργία πραγματικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών, σημειώνεται η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol), η οργάνωση των σχέσεων μεταξύ της εν λόγω υπηρεσίας και των δικαστικών δικαστικών αρχών των κρατών μελών, η ένταξη του κεκτημένου του Σένγκεν σε θέματα αστυνομικής και τελωνειακής συνεργασίας και η οργάνωση της συλλογής και της αποθήκευσης των αναγκαίων πληροφοριών όσον αφορά τη διασυνοριακή εγκληματικότητα.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης, και το Λευκό Βιβλίο για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά

Η ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης με τη Σλοβακία περιλαμβάνει διατάξεις για συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τοξικομανίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Λευκό Βιβλίο για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά δεν ασχολείται άμεσα με τον τρίτο πυλώνα, αναφέρεται όμως σε ζητήματα όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, τα οποία συνδέονται στενά με τον προβληματισμό σχετικά με τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Τον Σεπτέμβριο 2002, άρχισε να ισχύει ένας νέος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Από τον Δεκέμβριο 2001, οι βάσεις δεδομένων της αστυνομίας υπόκεινται σε έλεγχο από τον πρόεδρο της υπηρεσίας εποπτείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα πληροφόρησης του στρατού, της ποινικής διοίκησης, της τελωνειακής διοίκησης και της αστυνομίας των σιδηροδρόμων.

Η σλοβακική νομοθεσία για τις θεωρήσεις έχει ευθυγραμμισθεί μόνον εν μέρει με το κεκτημένο. Από τον Ιανουάριο του 2001, μπορεί να χορηγηθεί σε ορισμένες κατηγορίες υπηκόων δωρεάν θεώρηση ή θεώρηση με μειωμένη τιμή. Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να θέσει σε εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, σύστημα έκδοσης των θεωρήσεων σε απευθείας σύνδεση (on-line) και κεντρικό μητρώο των θεωρήσεων.

Ο νέος νόμος για τη διαμονή των αλλοδαπών άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο 2002. Ορίζει τα είδη άδειας εισόδου (βίζας) που μπορούν να χορηγηθούν, καθώς και τις λεπτομέρειες χορήγησής τους.

Όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Ωστόσο, η σλοβακική νομοθεσία δεν έχει ακόμη ευθυγραμμισθεί με το κεκτημένο της Ένωσης.

Κατά το 2001:

  • η αστυνομία των συνόρων ενισχύθηκε και έλαβε ειδική κατάρτιση,
  • συστάθηκε ειδική μονάδα για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας.

Η κυβέρνηση έλαβε ορισμένα διοικητικά και νομικά μέτρα για να ενισχύσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Η υποδομή βελτιώθηκε στα σημεία διέλευσης των συνόρων με την Ουκρανία, οι προσπάθειες όμως στον τομέα αυτό πρέπει να συνεχιστούν.

Από τον Απρίλιο του 2001, τέθηκε σε εφαρμογή το εθνικό σύστημα πληροφοριών Schengen, καθώς και το εθνικό σχέδιο θέσης σε εφαρμογή του Σένγκεν. Έχει ενημερωθεί και η εφαρμογή του βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Ο νέος νόμος για τη διαμονή των αλλοδαπών, που ευθυγραμμίζει κατά πολύ τη σλοβακική νομοθεσία με το κεκτημένο της ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης, άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο 2002. Για να βελτιωθεί η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, η Σλοβακία εγκαθίδρυσε τον Απρίλιο 2002, μια εθνική μονάδα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.

Στον τομέα του ασύλου, συστάθηκε τον Ιούλιο του 2001, κέντρο ειδικευμένης τεκμηρίωσης για τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής.

Ένας νέος νόμος για το δικαίωμα ασύλου εκδόθηκε τον Ιούνιο 2002 και θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει τον Ιανουάριο 2003. Ορίζει τους νέους κανόνες σχετικά με την αρχή της μη απέλασης, διέπει συγκεκριμένα τη διαδικασία αίτησης ασύλου και περιλαμβάνει νέους ορισμούς σχετικά με την έννοια της «τρίτης ασφαλούς χώρας».

Όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η Σλοβακία υπέγραψε:

  • τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος,
  • τη Διεθνή Σύμβαση για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Από τον Ιανουάριο του 2001, ένα γραφείο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας συνεργάζεται με την Ιντερπόλ και το εθνικό γραφείο Σένγκεν. Επίσης, μια μονάδα της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης καταρτίζει χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν.

Το Κοινοβούλιο εξέδωσε, τον Οκτώβριο 2001, νέο νόμο για την αστυνομία ο οποίος τροποποιεί το νόμο για τα αστυνομικά σώματα του 1993. Τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, υπεγράφησαν το πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την πρόληψη, καταστολή και επιβολή ποινής για την εμπορία ατόμων και το πρωτόκολλο κατά της λαθρεμπορίας μεταναστών που προστίθενται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της οργανωμένης διεθνούς εγκληματικότητας (esdeenfr). Τον Αύγουστο 2002, η Σλοβακία υπέγραψε πρόσθετο πρωτόκολλο κατά της κατασκευής και λαθρεμπορίας πυροβόλων όπλων.

Επιπλέον, μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα, που προβλέπεται να αρχίσει να ισχύει τον Σεπτέμβριο 2002, εισάγει την τρομοκρατία ως νέο ποινικό αδίκημα.

Μία νέα μονάδα, που έχει συστήσει η κυβέρνηση, ασχολείται εφεξής με το συντονισμό της καταπολέμησης της διαφθοράς. Τον Ιούνιο 2002, το σλοβακικό Κοινοβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα που θα παράσχουν τη δυνατότητα στη Σλοβακία να θέσει σε εφαρμογή τη σύμβαση του 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξάλλου, τροποποιήσεις του αστικού κώδικα που θα παράσχουν τη δυνατότητα κύρωσης της αστικής σύμβασης για την διαφθορά άρχισαν να ισχύουν τον Αύγουστο 2002.

Τον Φεβρουάριο του 2001, η Σλοβακία επικύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1990 για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. Μια ανεξάρτητη μονάδα της οικονομικής αστυνομίας συνεργάζεται με τις αστυνομικές υπηρεσίες των κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF).

Άρχισε να ισχύει τον Σεπτέμβριο 2002 ένας νέος νόμος που επιβάλλει την κατάργηση όλων των ανώνυμων υφισταμένων λογαριασμών από τον Ιανουάριο 2004 και το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο 2007.

Τον Ιούνιο του 2001, η Σλοβακία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για να συντονισθούν οι δραστηριότητες των διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος καταπολέμησης των ναρκωτικών που καλύπτει την περίοδο 1999-2003 προχώρησε κανονικά. Το εθνικό παρατηρητήριο τοξικομανίας που ιδρύθηκε ως εθνικό σημείο του συστήματος πληροφόρησης για τα ναρκωτικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία (Reitox).

Τον Ιούλιο του 2001, τέθηκε σε ισχύ ο νέος τελωνειακός νόμος και ο νόμος για τα κεντρικά διοικητικά όργανα στον τελωνειακό τομέα. Η Σλοβακία πρέπει να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες για να θέσει σε εφαρμογή τελωνειακό σύστημα πληροφορικής, να βελτιώσει την κατάρτιση του προσωπικού και την καταπολέμηση της εσωτερικής διαφθοράς.Υπεγράφησαν τρία πρωτόκολλα συμφωνίας μεταξύ της τελωνειακής διοίκησης και των οργανώσεων των επιχειρήσεων σε θέματα καταπολέμησης της λαθρεμπορίας ναρκωτικών. Τον Ιούνιο 2002, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας με στόχο την ενίσχυση των εξουσιών έρευνας των τελωνειακών υπαλλήλων.

Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία, τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2001 ο νόμος για τις απελάσεις. Εξάλλου, επικυρώθηκαν διάφορες συμβάσεις μεταξύ των οποίων η Σύμβαση για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας.

Εγκρίθηκε η μεταρρύθμιση του κώδικα ποινικής δικονομίας. Προβλέπει νέες διατάξεις διεθνούς δικαστικής συνδρομής που ολοκληρώνουν την ευθυγράμμιση της σλοβακικής νομοθεσίας με το κεκτημένο στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Στον ποινικό τομέα, κατέστησαν δεσμευτικές για την σλοβακική δημοκρατία οι ακόλουθες συμβάσεις:

  • Η σύμβαση για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σε θέματα διεθνούς υιοθεσίας, η ευρωπαϊκή σύμβαση για την αναγνώριση της εκτέλεσης των αποφάσεων σε θέματα κηδεμονίας των παιδιών και η αποκατάσταση της κηδεμονίας των παιδιών (1980).
  • Η σύμβαση που καταργεί την απαίτηση νομιμοποίησης αλλοδαπών δημοσίων πράξεων (1961).
  • Η σύμβαση που αφορά την αρμοδιότητα, τον εφαρμοζόμενο νόμο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής ευθύνης και μέτρων προστασίας των παιδιών (1996).

Η Σλοβακία επικύρωσε όλα τα νομικά μέσα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του κεκτημένου στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.12.2002

Top