Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβενία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβενία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής COM(97) 2010 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM(98) 709 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM(1999) 512 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM(2000) 712 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM(2001) 701 τελικό - SEC (2001) 1755 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1411 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1208 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβλεπε σημαντικά προβλήματα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ούτε στον χώρο της κοινωνίας της πληροφορίας, για τον οποίο εκτιμούσε η Επιτροπή ότι η Σλοβενία θα ήταν σε θέση να επιτύχει τους προβλεπόμενους στόχους νωρίτερα από τις άλλες ΧΚΑΕ. Ως προς τις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή έκρινε ότι η Σλοβενία θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα να επιτύχει επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ εάν προχωρούσε σύντομα σε απελευθέρωση του ανταγωνισμού σε όλους τους κλάδους.

Στην έκθεσή της του Οκτωβρίου 1999, η Επιτροπή εκτιμούσε ότι η προσέγγιση βρίσκεται εν εξελίξει. Αναφερόταν ότι, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το σλοβενικό δίκτυο αναπτυσσόταν προοδευτικά. Θα έπρεπε ωστόσο να επιταχύνει η Σλοβενία τη διαδικασία της απελευθέρωσης.

Στην έκθεση του έτους 2000, η Επιτροπή σημείωνε ορισμένες προόδους που είχαν πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002 επισημαίνεται ότι επιτεύχθηκε περαιτέρω πρόοδος στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας. Επισημαίνεται επίσης ότι η Σλοβενία σημείωσε πρόοδο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2003 διαπιστώνεται πως η Σλοβενία ικανοποιεί μερικώς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η νομοθεσία της Σλοβενίας συμμορφώνεται ουσιαστικά με το κεκτημένο. Στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, η Σλοβενία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) σε κοινοτικό επίπεδο, έτσι όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 164 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 130Ζ) και στο πρόγραμμα πλαίσιο (άρθρο 166, πρώην άρθρο 130Θ), αποσκοπούν σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου, σε προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και σε συμμετοχή στη χάραξη άλλων κοινοτικών πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σλοβενίας προβλέπει τη συνεργασία στους εν λόγω τομείς, κυρίως με τη συμμετοχή του συνδεδεμένου κράτους στο πρόγραμμα-πλαίσιο. Η Λευκή Βίβλος για τις Χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά (1995) δεν προβλέπει τη λήψη κανενός άμεσου μέτρου στον τομέα αυτό.

Η τηλεπικοινωνιακή πολιτική της Κοινότητας αποσκοπεί σε άρση των φραγμών που εμποδίζουν την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, υπηρεσιών και δικτύων, σε άνοιγμα των ξένων αγορών στις κοινοτικές επιχειρήσεις και σε προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών στις οποίες να έχουν πρόσβαση τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις της Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν με εναρμόνιση προτύπων και όρων παροχής υπηρεσιών, απελευθέρωση των αγορών τερματικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και δικτύων και θέσπιση των απαιτούμενων κανονιστικών μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή συμφωνία προβλέπει ότι η αναβάθμιση των προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείου, της τυποποίησης, της κανονιστικής ρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να γίνει μέσω της οδού της συνεργασίας. Η Λευκή Βίβλος ρίχνει το βάρος στην προσέγγιση των κανονιστικών ρυθμίσεων, των δικτύων και των υπηρεσιών, καθώς και στα προς λήψη μέτρα για τη σταδιακή απελευθέρωση του τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ)

Το κεκτημένο στον τομέα της έρευνας δεν είναι, αναγκαίο να μεταφερθεί στην έννομη τάξη της χώρας αλλά πρέπει να εξασφαλίζεται η συμβατότητα της γενικής έννομης τάξης με το κοινοτικό κεκτημένο. Το 1999, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την έρευνα ανήλθε σε 1,45% του ΑΕγχΠ της Σλοβενίας.

Από τον Αύγουστο του 1999, η Σλοβενία είναι συνδεδεμένη ουσιαστικά με το πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας (1999-2002) και με το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρατόμ. Οι αντίστοιχες ερευνητικές δραστηριότητες της χώρας αυτής είναι ανοικτές στις επιχειρήσεις, στους ερευνητές και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα των κρατών μελών. Η Σλοβενία επίσης εκδήλωσε την επιθυμία να συνδεθεί με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2006).

Τον Μάρτιο του 2002, η Σλοβενία θέσπισε, για την περίοδο 2002-2006, πρόγραμμα μέτρων με στόχο την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και της ανταγωνιστικότητας. Ως προς την επιστήμη και την έρευνα, το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τις απαιτήσεις, τις μεθόδους επιλογής και τη χρηματοδότηση των έργων ανάπτυξης που προτείνονται από εφευρέτες. Η Σλοβενία επίσης συνέχισε την εναρμόνιση των μηχανισμών χρηματοδοτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Το 2003, η πολιτική και η νομοθεσία της Σλοβενίας στον τομέα της ΕΤΑ ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επιπλέον, το σημερινό επίπεδο των ακαθάριστων εγχώριων δαπανών που διατίθενται για την έρευνα και την ανάπτυξη προσεγγίζει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής του 2003, η Σλοβενία θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο στον τομέα της έρευνας από τη στιγμή της προσχώρησής της.

Τηλεπικοινωνίες

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Σλοβενία έχει σημειώσει σταθερά βήματα προόδου, ιδίως στο θέμα της απελευθέρωσης των αγορών των υπηρεσιών και των εναλλακτικών υποδομών: έχουν εγκριθεί διατάγματα για τη χορήγηση των αδειών χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τηλεειδοποίησης καθώς και για τις τεχνικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στα κινητά κυψελοειδή συστήματα. Επιπλέον, χορηγήθηκαν τέσσερις άδειες σε παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Μία μόνο άδεια UMTS χορηγήθηκε τον Νοέμβριο του 2001. Έχουν ληφθεί μέτρα για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων και τη μείωση των τιμών διασύνδεσης. Το ποσοστό διείσδυσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας φθάνει το 69% και η Σλοβενία αριθμεί τρεις φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας. Το ποσοστό διείσδυσης του σταθερού δικτύου φθάνει το 41%. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου έχει πλέον ολοκληρωθεί ενώ έχει προχωρήσει αρκετά η αναπροσαρμογή των τιμολογίων.

Μετά τη θέσπιση του νόμου για τις τηλεπικοινωνίες τον Μάιο του 2001, του νόμου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον Απρίλιο του 2001 και του νόμου για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τον Απρίλιο του 2002, δημιουργήθηκε Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών, Ραδιοτηλεόρασης και Ταχυδρομείων. Ο οργανισμός αυτός θα είναι η ρυθμιστική αρχή για τις τηλεπικοινωνίες, τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το κανονιστικό πλαίσιο και η θεσμική δομή ανταποκρίνονται, κατά μεγάλο μέρος, στις απαιτήσεις του κεκτημένου. Εντούτοις, η κατάσταση ως προς το UMTS δεν είναι ικανοποιητική και χρειάζεται να εξασφαλισθεί ελεύθερος και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμός. Η Σλοβενία θα πρέπει επίσης να καταβάλει προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει κατάλληλη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις τηλεπικοινωνίες, ιδίως όσον αφορά τις πιο ισχυρές εταιρείες της αγοράς. Θα πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

Το 2003 η Σλοβενία πέτυχε ικανοποιητικό επίπεδο ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου που θεσπίσθηκε από το 1998 ως το 2002. Παρόλα αυτά θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες όσον αφορά:

  • τις απαιτήσεις όσον αφορά τις κοινοποιήσεις,
  • την προώθηση των νέων τεχνολογιών,
  • τις υποχρεώσεις των οργανισμών εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά έναντι των άλλων οργανισμών εκμετάλλευσης,
  • τους κανόνες όσον αφορά την νομική παρακολούθηση.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που θεσπίσθηκε το 2002 δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως. Η βελτίωση των αναγκαίων συνθηκών προκειμένου να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά των τηλεπικοινωνιών - ιδίως για τις σταθερές γραμμές - παραμένει επίσης ως προτεραιότητα προκειμένου η Σλοβενία να ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση της με το κοινοτικό κεκτημένο.

Κοινωνία της πληροφορίας

Την άνοιξη του 2002, το σλοβενικό υπουργείο της κοινωνίας της πληροφορίας εκπόνησε εθνικό πρόγραμμα με στόχο την προετοιμασία της χώρας για την κοινωνία της πληροφορίας. Το σχετικό έγγραφο έχει στόχο να προσδιορίσει τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής δράσης και να διαφωτίσει σχετικά τις διοικητικές αρχές, τους οικονομικούς κύκλους και την κοινωνία των πολιτών. Συνεχίζει τη διαδικασία ευθυγράμμισης με το σχέδιο δράσης e-Europe+ (1) για τις υποψήφιες χώρες. Θέτει επίσης τις βάσεις ενός συμπληρωματικού νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και έχει στόχο να προωθήσει τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομία και στην κοινωνία των πολιτών.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Με τη θέσπιση το 1997 του νόμου περί ταχυδρομείων, η Σλοβενία ευθυγραμμίστηκε εν μέρει με το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά υπήρχαν ακόμη διαφορές και χρειάζονταν συμπληρωματικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, το σλοβενικό κοινοβούλιο ενέκρινε, τον Απρίλιο του 2002, έναν νέο νόμο σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ο νόμος αυτός έχει στόχο να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο μέσω μιας σειράς διατάξεων οι οποίες επιτρέπουν την απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, κατοχυρώνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και εξασφαλίζουν την πρόσβαση στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο. Έχει στόχο επίσης να διευρύνει το πεδίο των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως επακόλουθο αυτού του νόμου, τον Ιούνιο του 2002 εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του οποίου δημιουργήθηκε, στο εσωτερικό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοτηλεόρασης, ένα ανεξάρτητο ρυθμιστικό όργανο για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια του 2003, η Σλοβενία έλαβε διάφορα μέτρα με στόχο την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της πρώτης ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (λογιστικοί κανόνες, όρια που ισχύουν για υπηρεσίες οι οποίες ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα, σύστημα χορήγησης αδειών, λειτουργία του ταμείου αποζημιώσεων και κατάλογοι τιμών). Η Σλοβενία υιοθέτησε επίσης νομοθετικές διατάξεις με στόχο την ενσωμάτωση της δεύτερης οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Έχει ήδη εφαρμόσει όρια που ισχύουν για υπηρεσίες οι οποίες ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα.

(1) Το σχέδιο δράσης e-Europe+ έχει στόχο να επιταχύνει τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ικανοτήτων και θεσμικών οργάνων, να βελτιώσει τη συνολική ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Το σχέδιο δράσης eEurope+ δρομολογήθηκε από τους πρωθυπουργούς των υποψήφιων χωρών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Goteborg (15-16 Ιουνίου 2001).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.02.2004

Top