Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Τσεχική Δημοκρατία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Τσεχική Δημοκρατία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής COM(97)2009 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM (98) 708 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM (1999) 503 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM (2000) 703 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής SEC(2001) 1746 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής COM (2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1402 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής COM (2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1200 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στην γνώμη που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβλεπε κανένα σημαντικό πρόβλημα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 1998 διαπιστώνεται η επίτευξη κάποιας προόδου στον συγκεκριμένο τομέα.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 1999 υπογραμμιζόταν επίσης ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι η Τσεχική Δημοκρατία έχει ενταχθεί πλήρως στο πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αντιθέτως, δεν είχε καταγραφεί καμία νομοθετική πρόοδος και κρίνονταν απαραίτητο να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες. Όσον αφορά την κοινωνία των πληροφοριών, συνεχίστηκε η ανάπτυξη των προγραμμάτων και των πολιτικών.

Στην έκθεση του 2000 σημειωνόταν η σημαντική πρόοδος ως προς το προηγούμενο έτος. Εάν ληφθεί υπόψη η σχετική εξέλιξη από το 1994, η τσεχική πολιτική τηλεπικοινωνιών εξελίσσεται συγκλίνουσα προς την κοινοτική πρακτική.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002 υπογραμμιζόταν η πρόοδος που είχε επιτευχθεί στον τομέα της έρευνας με την έκδοση, τον Μάρτιο του 2002, του νόμου για τις δημόσιες ενισχύσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η έκθεση τόνιζε επίσης τις σημαντικές προόδους της Τσεχικής Δημοκρατίας στην απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2003 επισημαίνεται ότι η Τσεχική Δημοκρατία έχει τηρήσει εν μέρει μόνο τις απορρέουσες από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης δεσμεύσεις της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά συμμορφώνεται, ως επί το πλείστον, προς τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις για τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο αμέσως μετά την ένταξή της στην Ένωση.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε κοινοτικό επίπεδο, όπως προβλέπονται από το άρθρο 164 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 130Ζ) και το πρόγραμμα πλαίσιο (άρθρο 166, πρώην άρθρο 130 Θ), αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ποιότητας ζωής, στην ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη συνεισφορά για την επεξεργασία άλλων κοινοτικών πολιτικών.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τσεχικής Δημοκρατίας προβλέπει συνεργασία στους εν λόγω τομείς, κυρίως με τη συμμετοχή του συνδεδεμένου κράτους στο πρόγραμμα πλαίσιο. Η Λευκή Βίβλος σχετικά με τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά (1995) δεν προβλέπει τη λήψη κανενός άμεσου μέτρου στον τομέα αυτό.

Η τηλεπικοινωνιακή πολιτική της Κοινότητας έχει ως στόχο την εξάλειψη των φραγμών που παρεμποδίζουν την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών και δικτύων τηλεπικοινωνίας, το άνοιγμα των ξένων αγορών στις κοινοτικές επιχειρήσεις και την παροχή προσπελάσιμων σύγχρονων υπηρεσιών στους υπηκόους και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν μέσω της εναρμόνισης των προτύπων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών, της ελευθέρωσης των αγορών τερματικών, υπηρεσιών και δικτύων, καθώς και της έγκρισης των απαραίτητων κανονιστικών μέτρων.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία προβλέπει ότι η αναβάθμιση των προτύπων και των πρακτικών που ακολουθούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η αναβάθμιση της τυποποίησης, της κανονιστικής ρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών κατά τρόπο που να προσεγγίζουν το κοινοτικό επίπεδο, θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω συνεργασίας. Η Λευκή Βίβλος τονίζει την ανάγκη προσέγγισης των κανονιστικών διατάξεων, των δικτύων και των υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων για την σταδιακή ελευθέρωση του εν λόγω τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έρευνα και τεχνολογία

Όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, το παρόν κεκτημένο δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο. Από το 1999, η Τσεχική Δημοκρατία συμμετέχει στο 5° πρόγραμμα πλαίσιο, καθώς και στο 5° πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ σχετικά με την έρευνα και την εκπαίδευση (1). Συνεπώς, καθιερώθηκαν πολλές δομές υλοποίησης. Η Τσεχική Δημοκρατία αποφάσισε επίσης να ανοίξει τις δικές της αντίστοιχες δραστηριότητες έρευνας στις επιχειρήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στους ερευνητές και στα πανεπιστήμια των κρατών μελών. Η κρατική υποστήριξη στην έρευνα ανήλθε στο 0,6% του ΑΕΠ το 2000, στο 0,65% το 2001 και στο 0,7% το 2002. Το κυριότερο νέο στοιχείο που προέκυψε το 2002 στον τομέα αυτό αφορά το νόμο για τις δημόσιες ενισχύσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, που εκδόθηκε τον Μάρτιο 2002 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2002. Ο νόμος αυτός προβλέπει τη διάθεση κρατικών πόρων στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, υπενθυμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καθιερώνει ένα σύστημα αξιολόγησης και καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχετικών δημόσιων οργανισμών.

Στην έκθεση 2003 της Επιτροπής επισημαίνεται ότι η Τσεχική Δημοκρατία έχει τηρήσει τις απορρέουσες από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης δεσμεύσεις της στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας. Θα είναι συνεπώς σε θέση να εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο αμέσως μετά την ένταξή της στην Ένωση.

Τηλεπικοινωνίες

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος τον Ιούλιο 2000 που θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση μεταφοράς του κοινοτικού κεκτημένου. Όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, η εισαγωγή της ευκολίας επιλογής φορέα το 2002 αποτέλεσε σημαντική πρόοδο. Ο τσεχικός οργανισμός τηλεπικοινωνιών χορήγησε προθέματα σε όλους τους φορείς που σκόπευαν να εισέλθουν στην αγορά τον Ιούλιο 2002. Το νομικό πλαίσιο για την ευκολία φορητότητας του αριθμού εγκρίθηκε στο νόμο για τις τηλεπικοινωνίες, πλην όμως θα καταστεί διαθέσιμο από τον Ιανουάριο 2003. Ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο αριθμοδότησης. Η νέα αριθμοδότηση τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2002.

Η έκθεση 2002 της Επιτροπής παρατηρεί ότι ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας όπου το ποσοστό διείσδυσης έφθασε το 70%. Ο τομέας ανταγωνίζεται πλέον άμεσα με το δίκτυο σταθερής υπηρεσίας του κατόχου. Υπάρχουν τρεις φορείς εκμετάλλευσης GSM και η κυβέρνηση χορήγησε δυο από τις τρεις διαθέσιμες άδειες εκμετάλλευσης συστήματος παγκόσμιων κινητών τηλεπικοινωνιών (UMTS). Η εκμετάλλευσή τους θα αρχίσει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός στις υπηρεσίες σταθερού δικτύου κατέστη δυνατός με τις σαφείς βελτιώσεις στην ταχύτητα παροχής διασύνδεσης, στο επίπεδο των τιμών διασύνδεσης και στην πρόσβαση στους εξοπλισμούς επιλογής των παρόχων υπηρεσιών. Τον Αύγουστο 2002, η κυβέρνηση της Τσεχίας αποφάσισε να ιδιωτικοποιήσει την Cesky Telekom, τον κυρίαρχο σήμερα φορέα, στον οποίο το κράτος κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Το νέο αυτό μέτρο θα πρέπει να βελτιώσει το ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τσεχική αγορά τηλεπικοινωνιών.

Το 2003, διαπιστώνεται ότι η εθνική νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας ευθυγραμμίζεται ως επί το πλείστον προς τις διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου που θεσπίσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1998-2000, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την τιμολόγηση βάσει του κόστους, γεγονός το οποίο εξακολουθεί να παρακωλύει την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Επιπλέον, οι διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου που θεσπίσθηκαν το 2002 και αφορούν την καθιέρωση νέου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην τσεχική νομοθεσία.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η Τσεχική Δημοκρατία σημείωσε σημαντική πρόοδο στη μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου, με την έναρξη ισχύος, τον Ιούλιο του 2000, ενός νέου νόμου και με την έκδοση σχετικών εκτελεστικών διαταγμάτων. Εντούτοις, η διοικητική ικανότητα στον συγκεκριμένο τομέα χρειάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού και την περαιτέρω επιμόρφωση του προσωπικού. Επιπλέον, χρειάζεται να ορισθεί σαφέστερα η έννοια της καθολικής υπηρεσίας.

Τεχνολογίες της πληροφορίας

Σε ό,τι αφορά την κοινωνία της πληροφορίας, μια έκθεση η οποία εγκρίθηκε από την κυβέρνηση τον Μάιο του 1999, προβλέπει την καθιέρωση της κοινωνίας της πληροφορίας με υψηλό βαθμό ανάπτυξης, η οποία θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες. Η εν λόγω έκθεση ορίζει τους τομείς προτεραιότητας και τα ειδικά καθήκοντα σχετικά με καθέναν από τους εν λόγω τομείς. Δεν υφίσταται καμία ειδική πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Τον Μάρτιο του 2002, η τσεχική κυβέρνηση ενέκρινε επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της εθνικής της πολιτικής στον τομέα της πληροφόρησης με σκοπό να προσεγγίσουν οι στόχοι της με εκείνους της eEurope 2002. Περιλαμβάνει κυρίως ένα κατάλογο έργων της κοινωνίας της πληροφορίας που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

(1) Απόφαση του Συμβουλίου σύνδεσης ΕE-Τσεχικής Δημοκρατίας της 30ής Ιουλίου 1999 που αφορά τη θέσπιση των τρόπων και των όρων συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (1998-2002) και στα προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης (1998-2002).

Επίσημη Εφημερίδα L 258 της 5.10.1999

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.02.2004

Top