Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ουγγαρία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ουγγαρία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97) 2001 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 700 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999) 505 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 705 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC (2001) 1748 τελικό [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1404 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]·

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1205 [Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που εξέδωσε τον Ιούλιο του 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβλεπε κανένα σοβαρό πρόβλημα στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ούτε στην υλοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της πληροφορίας και την ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 1998 διαπιστωνόταν ότι τα ζητήματα που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και την κοινωνία της πληροφορίας αποτελούσαν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής από την πλευρά της Ουγγαρίας. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, απαιτούνταν περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά την απελευθέρωση και τον έλεγχο του θεμιτού ανταγωνισμού.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου του 1999 υπογραμμιζόταν ότι η Ουγγαρία εξακολουθούσε να δίνει έμφαση στην κοινωνία της πληροφορίας και επίσης να σημειώνει προόδους στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδίως συμμετέχοντας στο πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο. Στην έκθεση αυτή διαπιστωνόταν επίσης ότι η Ουγγαρία είχε πραγματοποιήσει βήματα προόδου σε θέματα απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο απαιτούνταν πρόσθετες προσπάθειες για τη θέσπιση του ενδεδειγμένου κανονιστικού πλαισίου, ιδίως σε θέματα αδειών εκμετάλλευσης.

Τον Οκτώβριο του 2000, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ουγγαρία στον εν λόγω τομέα. Για παράδειγμα, η αγορά των τηλεπικοινωνιών είχε ήδη ευθυγραμμισθεί κατά πολύ με το κοινοτικό κεκτημένο. Εντούτοις, έπρεπε ακόμη να καταβληθούν προσπάθειες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η έκθεση του Οκτωβρίου του 2002 δίνει έμφαση στα συνεχή βήματα προόδου που σημειώνει η Ουγγαρία στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας. Υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.

Στην έκθεση του 2003 διαπιστώνεται πως η Ουγγαρία ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και των απαιτήσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ότι σέβεται, εν μέρει, τις δεσμεύσεις και απαιτήσεις που προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενδείκνυται η επιτάχυνση της εφαρμογής του κεκτημένου στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, κυρίως με τη θέσπιση εθνικών μέτρων όσον αφορά την διασύνδεση.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Οι δράσεις σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε κοινοτικό επίπεδο, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 164 (πρώην άρθρο 130 Ζ) της συνθήκης και στο πρόγραμμα πλαίσιο (άρθρο 166, πρώην άρθρο 130 I), αποβλέπουν στη βελτίωση του ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ποιότητας ζωής, στην τόνωση της αειφόρου ανάπτυξης και στη συνεισφορά στην εκπόνηση άλλων κοινοτικών πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουγγαρίας ορίζει τη συνεργασία σε αυτούς τους τομείς, κυρίως με τη συμμετοχή του κράτους που είναι συνδεδεμένο με το πρόγραμμα πλαίσιο. Η Λευκή Βίβλος για τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και την εσωτερική αγορά (1995) δεν περιλαμβάνει άμεσα μέτρα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών αποβλέπει στην άρση των εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς των εξοπλισμών, υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, στη διάνοιξη των ξένων αγορών στις κοινοτικές επιχειρήσεις και στη διάθεση σύγχρονων υπηρεσιών στους υπηκόους και στις επιχειρήσεις της Ένωσης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν με την εναρμόνιση των προτύπων και των προϋποθέσεων για την παροχή υπηρεσιών, με την ελευθέρωση των αγορών των τερματικών σταθμών, υπηρεσιών και δικτύων και με την έγκριση των απαιτούμενων ρυθμιστικών μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία ορίζει ότι τα πρότυπα και οι πρακτικές που ακολουθούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της τυποποίησης, της ρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών θα ανέλθουν στο κοινοτικό επίπεδο μέσω συνεργασίας. Η Λευκή Βίβλος αποδίδει έμφαση στην προσέγγιση των ρυθμίσεων, των δικτύων και των υπηρεσιών, καθώς και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σταδιακή ελευθέρωση του τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), το σημερινό κοινοτικό κεκτημένο δεν χρειάζεται να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Η ουγγρική κυβέρνηση ωστόσο αύξησε την οικονομική της ενίσχυση στον τομέα. Από το 0,6% του ΑΕγχΠ το 1998, πέρασε στο 1% το 1999.

Από το 1999 και μετά, η Ουγγαρία είναι πλήρως συνδεδεμένη με το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο (1998-2002). Συμμετέχει επίσης στο πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρατόμ (1) και εξέφρασε την επιθυμία να συνδεθεί με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2006).

Η Ουγγαρία αποφάσισε επίσης να ανοίξει τις ερευνητικές της δραστηριότητες στις επιχειρήσεις, στους ερευνητές και στα πανεπιστήμια των κρατών μελών. Το 2001 εγκρίθηκαν εξάλλου σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Επιπλέον, το 2001 δρομολογήθηκαν νέα εθνικά προγράμματα Ε&Α με σκοπό να υποστηριχθούν, με πολύ υψηλότερα κονδύλια, μείζονα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Στην έκθεση του 2002 της Επιτροπής υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η ουγγρική κυβέρνηση καθιέρωσε νέες φορολογικές απαλλαγές με σκοπό να τονώσει τις ερευνητικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Παρέχεται σήμερα στις ουγγρικές επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης μέχρι και 200% των ερευνητικών τους δαπανών, δυνατότητα που αναμένεται να ωφελήσει κυρίως τις ΜΜΕ οι οποίες γενικά δεν έχουν τα μέσα να αναλάβουν πολυδάπανα ερευνητικά έργα. Εντούτοις, θα πρέπει ακόμη να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ. Το μέρος του ΑΕγχΠ που διατίθεται για την ΕΤΑ είναι ακόμη αρκετά χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί, κάτι το οποίο προτίθεται να επιτύχει το Υπουργείο Παιδείας, υπουργείο αρμόδιο για την έρευνα και τις επιστήμες.

Τηλεπικοινωνίες

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ουγγαρία σημείωσε σημαντικά βήματα προόδου, τόσο σε επίπεδο δικτύων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Θεσπίσθηκαν πολλά μέτρα για να εξασφαλισθεί η προσέγγιση των νομοθεσιών επί του θέματος. Ο συγκεκριμένος κλάδος γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη: η διείσδυση κυρίως των κινητών υπηρεσιών και των υπηρεσιών Διαδικτύου στην αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά. Όσον αφορά τις κινητές υπηρεσίες, η διείσδυση στην αγορά υπερβαίνει το 50%. Υπάρχουν τρεις φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, αλλά απομένει να εκδοθούν άδειες UMTS. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας έχει ολοκληρωθεί, αλλά η διείσδυση στην αγορά δεν ξεπέρασε το 37% και αρχίζει να παρουσιάζει αργή μείωση. Μένει ωστόσο ακόμη να γίνουν κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της τιμολογιακής αναπροσαρμογής και είναι απαραίτητο να κατοχυρωθεί η ανάπτυξη θεμιτού ανταγωνισμού. Η ουγγρική κυβέρνηση εξέδωσε επίσης απόφαση η οποία εκθέτει τις βασικές αρχές των επικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών μέχρι το 2005.

Η Ουγγαρία συνέχισε την απελευθέρωση της αγοράς της, ιδίως με την έγκριση της παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας σε κλειστές ομάδες χρηστών και της παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου από επιχειρήσεις καλωδιακής σύνδεσης καθώς και με τη χορήγηση δύο αδειών εκμετάλλευσης τηλεφωνίας Διαδικτύου σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Με απόφαση της κυβέρνησης τον Μάιο του 1999 παραχωρήθηκαν συχνότητες GSM 900 και DCS 1800 σε όλες τις ελεύθερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, κάτι το οποίο τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθερού δικτύου βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Τον Δεκέμβριο του 2001, η Ουγγαρία άνοιξε τη βασική αγορά της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας.

Τον Ιούνιο του 1999, η Ουγγαρία θέσπισε νέα νομοθεσία με την οποία απαγορεύονταν στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας να απολαύουν αποκλειστικών δικαιωμάτων σε θέματα εγκατάστασης ή απόκτησης καλωδιωμένων δικτύων τηλεόρασης στις περιοχές που τους έχουν εκχωρηθεί. Οι εν λόγω διατάξεις αποβλέπουν στην τόνωση του ανταγωνισμού μετά από το άνοιγμα της αγοράς της φωνητικής τηλεφωνίας.

Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, η ουγγρική αγορά τηλεπικοινωνιών είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου περί επικοινωνιών τον Δεκέμβριο του 2001. Επιπλέον, το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο έχουν ευθυγραμμιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου με το κεκτημένο. Χρειάζεται ωστόσο να γίνουν ακόμη κάποιες σημαντικές αναπροσαρμογές όσον αφορά την επιλογή του φορέα εκμετάλλευσης και τη διαφάνεια της εφαρμογής του κεκτημένου σε θέματα διασύνδεσης. Απομένει ακόμη να τεθούν πλήρως σε εφαρμογή και να ευθυγραμμιστούν με το κεκτημένο οι διατάξεις περί καθολικής υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω ο ανταγωνισμός στην αγορά, η Ουγγαρία οφείλει να λάβει μέτρα μείωσης των τιμών τόσο για τη διασύνδεση όσο και για την σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το 2003, η κυβέρνηση εξέδωσε νέο νόμο περί τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε να ενσωματώσει πλήρως το κεκτημένο του 2002.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες, προσαρμόσθηκε ήδη το κεκτημένο για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (GSM). Η τιμολογιακή αναπροσαρμογή προχωρεί γρήγορα χάρη στην μείωση των τιμών των ενοικιαζομένων γραμμών και των τιμολογίων διασύνδεσης. Οι τιμές των αστικών επικοινωνιών και τα τέλη των οικιακών και επαγγελματικών γραμμών αυξήθηκαν σημαντικά. Απομένουν να επιλυθούν τα θέματα που αφορούν την ευθυγράμμιση των διατάξεων που αφορούν την καθολική υπηρεσία, την αριθμοδότηση και τη χορήγηση αδειών.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Σημειώθηκε πρόοδος στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την UNEX (σύστημα εξωτερικού ελέγχου του Unipost) και τη σύσταση μιας υπηρεσίας επιφορτισμένης με τη χορήγηση αδειών και την παρακολούθηση του ταχυδρομικού τομέα. Το 2002 συνεχίσθηκε η ελευθέρωση του τομέα αυτού. Δεν έχουν ακόμη ελευθερωθεί μόνο οι κατηγορίες αποκλειστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία. Στόχος του προαναφερόμενου νόμου περί επικοινωνιών είναι να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ως καθολικής υπηρεσίας. Απομένει ακόμη να θεσπιστεί νέα νομοθεσία σχετικά με το ταμείο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Ενδείκνυται επίσης να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω μέτρων για την πρόσληψη και την κατάρτιση του προσωπικού.

Κοινωνία της πληροφορίας

Σε ό,τι αφορά την κοινωνία της πληροφορίας, η Ουγγαρία, συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή υψηλού επιπέδου για θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο αριθμός των νοικοκυριών που είναι εξοπλισμένα με υπολογιστή καθώς και των χρηστών του Διαδικτύου έχει αυξηθεί σημαντικά. Έχει καταρτισθεί εθνική στρατηγική με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Το πρόγραμμα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία της πληροφορίας, το οποίο ενσωματώνει τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης eEurope+ (2), αποτελεί ένα μέσο εφαρμογής αυτής της στρατηγικής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20.02.2004

Top