Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Μάλτα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Μάλτα

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1998) 69 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(1999) 508 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 708 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1751 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής COM(2002) 700 τελικό - SEC(2002) 1407 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1206 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]

Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Η πρώτη έκθεση υπογράμμιζε ότι η Μάλτα έπρεπε να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να προσαρμόσει τη νομοθεσία της προς το κοινοτικό κεκτημένο σε θέματα περιβάλλοντος. Έπρεπε να καταρτίσει ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα νομοθετικής προσαρμογής, νομοθετικής εφαρμογής και εκτέλεσης. Τα επενδυτικά σχέδια στους τομείς που συνδέονται με το περιβάλλον έπρεπε να έχουν ως κύριο άξονα την προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο.

Στην έκθεση της του 1999, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι εκκρεμεί ακόμη σημαντικό έργο για όλους τους τομείς του περιβάλλοντος.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος δεν προχώρησε σε κανέναν τομέα.

H έκθεση του Νοεμβρίου 2001 επισήμαινε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο αλλά όχι όσον αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας.

Στην έκθεση του Οκτωβρίου 2002, υπογραμμιζόταν ότι η μεταφορά του κεκτημένου είχε προχωρήσει ικανοποιητικά αλλά η ενίσχυση του διοικητικού δυναμικού μόλις είχε ξεκινήσει. Σε πολλούς τομείς έπρεπε ακόμη να εγκριθούν νομοθετικά κείμενα εφαρμογής προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του κεκτημένου. Ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στην εφαρμογή του κεκτημένου.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 2003 αναφέρει ότι η Μάλτα τηρεί, ουσιαστικά, τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον περιβαλλοντικό τομέα κατά τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης (που ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο έτους 2002). Εάν η χώρα ενισχύσει το διοικητικό δυναμικό σε όλους τους τομείς, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να θέσει σε εφαρμογή το μεγαλύτερο μέρος του περιβαλλοντικού κεκτημένου την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία προσχώρησής της στην Ένωση.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινοτική πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος, όπως εκτίθεται στη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη διαρκή ανάπτυξη με άξονα την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πολιτικής στις τομεακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στη βάση ακόμα προληπτικών μέτρων, με τήρηση της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", και την κατά προτεραιότητα στη ρίζα καταπολέμηση των προσβολών του περιβάλλοντος και τον επιμερισμό των ευθυνών. Το κοινοτικό κεκτημένο περιλαμβάνει 200 περίπου νομοθετικές πράξεις που καλύπτουν μεγάλο φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων τη μόλυνση των υδάτων και της ατμόσφαιρας, τη διαχείριση των αποβλήτων και των χημικών προϊόντων, τη βιοτεχνολογία, την προστασία από τις ακτινοβολίες και την προστασία της φύσης. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να πραγματοποιούν μελέτες επιπτώσεων, με τις οποίες αξιολογούνται οι συνέπειες επί του περιβάλλοντος, πριν να χορηγήσουν άδεια εκκίνησης για ορισμένα δημόσια ή ιδιωτικά σχέδια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά την οριζόντια νομοθεσία, έχει ενσωματωθεί και είναι σύμφωνη προς το κεκτημένο, εκτός από τις διατάξεις τις σχετικές με την επίπτωση στρατηγικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μεταφερθούν πριν τον Ιούλιο έτους 2004. Η αρχή της Μάλτας η αρμόδια για το περιβάλλον και το σχεδιασμό πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή του κεκτημένου. Εγκρίθηκαν ένας κανονισμός για την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφορία στον τομέα του περιβάλλοντος και ορισμένες τροποποιήσεις στο νόμο για το σχεδιασμό της ανάπτυξης.

Στον τομέα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα έχει θεσπιστεί νομοθεσία σύμφωνη προς το κεκτημένο. Υστερεί η ευθυγράμμιση όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την περιεκτικότητα υγρών καυσίμων σε θείο. Τα σχέδια και προγράμματα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα πρέπει να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν. Το διοικητικό δυναμικό ελέγχου πρέπει να ενισχυθεί. Η σύμβαση της Βιέννης και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ ενσωματώθηκαν στο δίκαιο της Μάλτας. Εγκρίθηκε μεταβατική περίοδος η οποία φθάνει μέχρι το Δεκέμβριο του 2004 για τις εκπομπές οργανικών πτητικών ενώσεων προερχόμενων από αποθήκευση και διανομή πετρελαίου. Η Μάλτα εξακολουθεί την ευθυγράμμιση στον τομέα της ποιότητας νερού. Πριν την 1η Μαΐου του 2004 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί η μεταφορά των διατάξεων για το πόσιμο νερό και για τα ύδατα κολύμβησης καθώς και η πλέον πρόσφατη νομοθεσία σχετικά με το νερό. Επίσης πρέπει να εγκριθούν πρόγραμμα δράσης και κώδικας ορθής πρακτικής σχετικά με τις νιτρικές ενώσεις. Ομοίως για τα προγράμματα σχετικά με την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Μένει να διορισθεί κάποια αρχή αρμόδια στον τομέα των υδάτων. Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών. Για τα αστικά υγρά απόβλητα, το πόσιμο νερό και την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών παρασχέθηκαν μεταβατικές περίοδοι. Οι περίοδοι αυτές φθάνουν μέχρι το Μάρτιο έτους 2007, το Δεκέμβριο έτους 2005 και το Μάρτιο έτους 2007 αντιστοίχως.

Όσον αφορά τα απορρίμματα, η νομοθεσία έχει μεταφερθεί και είναι σύμφωνη προς το κεκτημένο, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που αφορούν τις συσκευασίες και τα εκτός χρήσης οχήματα. Το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να είναι σύμφωνο προς το κοινοτικό κεκτημένο. Παραμένει ακόμη να δημιουργηθούν σύστημα επιτήρησης της μεταφοράς απορριμμάτων, μητρώο απογραφής αυτοκινήτων εκτός χρήσης και όροι έγκρισης απορρίψεων. Πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων. Πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο σημείων συλλογής και αδειών εναπόθεσης για χρησιμοποιημένα έλαια. Πρέπει να συνεχιστεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και τελικής διάθεσης αποβλήτων. Πρέπει να ενισχυθεί το διοικητικό δυναμικό στον τομέα των απορριμμάτων. Για την αξιοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας έχει παρασχεθεί μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο του 2009.

Όσον αφορά την καταπολέμηση της ρύπανσης και τη διαχείριση των βιομηχανικών κινδύνων, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά και η νομοθεσία είναι σύμφωνη προς το κεκτημένο, με εξαίρεση τις διατάξεις για τους κινδύνους μειζόνων ατυχημάτων. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την προσχώρηση. Θεσπίστηκε νόμος για την πολιτική προστασία. Το 2002 εκδόθηκαν κανονισμοί σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης καθώς και με τις εκπομπές τις προερχόμενες από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Πρέπει όμως ακόμη να καταρτιστεί στρατηγική έγκρισης εγκαταστάσεων υποκείμενων στην ολοκληρωμένη πρόληψη και μείωση της ρύπανσης καθώς και να χορηγηθούν οι άδειες. Πρέπει να ενισχυθεί το διοικητικό δυναμικό για την αδειοδότηση και τις επιθεωρήσεις. Για ορισμένες μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης παραχωρήθηκε μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι το Δεκέμβριο του 2005.

Σχετικά με την ακτινοπροστασία εκδόθηκε η νομοθεσία η οποία και τηρεί το κεκτημένο, πλην των διατάξεων που αφορούν τις εκθέσεις για ιατρικούς σκοπούς. Η νομοθεσία αυτή πρέπει να θεσπιστεί πριν την ένταξη. Το Δεκέμβριο του 2001 δημοσιεύθηκε κανονισμός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της μεταφοράς ραδιενεργών αποβλήτων.

Σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τις χημικές ουσίες, η νομοθεσία μεταφέρθηκε και είναι σύμφωνη με το κεκτημένο εκτός όσον αφορά τα παρασιτοκτόνα. Η Μάλτα υπέγραψε τη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους. Το Μάρτιο του 2001 τέθηκε σε ισχύ νόμος για την ασφάλεια των προϊόντων. Το 2002 ιδρύθηκε γραφείο ελέγχου χημικών ουσιών. Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των αρμόδιων οργανισμών.

Στον τομέα της προστασίας της φύσης η αναγκαία νομοθεσία έχει μεταφερθεί. Δεν υπάρχουν ακόμη όμως οι κατάλογοι οικοτόπων κοινοτικής σημασίας και ζωνών ειδικής προστασίας. Η θέσπιση των διατάξεων αυτών καθώς και η θέση σε εφαρμογή των σχετικών μέτρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την προσχώρηση της Μάλτας στην Ένωση. Πρέπει να τηρείται καλύτερα η νομοθεσία σχετικά με τα πτηνά. Η εθνική επιτροπή «Ornis» πρέπει να επεξεργαστεί εφαρμοστική στρατηγική. Συστάθηκε επιτροπή ελέγχου της θήρας. Παράλληλα πρέπει να ολοκληρωθεί η συλλογή δεδομένων για να καταστεί δυνατόν να καθοριστούν επιστημονικά οι περίοδοι θήρας. Για τη χρησιμοποίηση διχτύων σύλληψης επτά ειδών σπίνων καθορίστηκε μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι το έτος 2008.

Στον τομέα του θορύβου θεσπίστηκε η νομοθεσία και είναι σύμφωνη προς το κεκτημένο.

Η Μάλτα πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε εν γένει το διοικητικό της δυναμικό στον τομέα του περιβάλλοντος να ενισχυθεί σημαντικά πριν την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία προσχώρησής της στην Ένωση.

Η Μάλτα συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Οι διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώθηκαν.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.02.2004

Top