Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σλοβενία

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Σλοβενία

1) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Γνώμη της Επιτροπής [COM(97)2010 τελικό. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(98) 709 τελικό. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(99) 512 τελικό. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2000) 712 τελικό. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2001) 1755. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2001) 700 τελικό - SEC(2002) 1411. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Έκθεση της Επιτροπής [COM(2003) 675 τελικό - SEC(2003) 1208. Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]Συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Επίσημη Εφημερίδα L 236 της 23.09.2003]

2) ΣΥΝΟΨΗ

Στη γνώμη που εξέδωσε τον Ιούλιο 1997, η Επιτροπή έκρινε ότι η Σλοβενία είχε σημειώσει ικανοποιητική και ταχεία πρόοδο στην επίτευξη του κοινοτικού κεκτημένου σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Και ότι εάν κατέβαλε επιπλέον προσπάθειες στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων (πρόσβαση στην αγορά και φορολογία) και βελτιωνόταν η δημοσιονομική διαφάνεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι μεταφορές δεν θα αποτελούσαν πρόβλημα όσον αφορά στην επίτευξη του κοινοτικού κεκτημένου για την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή ζητούσε εντούτοις να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εξακολουθούσαν να διατίθενται τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη υλοποίηση της βάσης του μελλοντικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Η έκθεση του Νοεμβρίου 1998 διαπίστωνε ότι η διαδικασία εναρμόνισης συνεχιζόταν με ικανοποιητικό ρυθμό ζητούσε όμως να αναπτυχθεί παράλληλα μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς μεταφορών καθώς και την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας. Η δημιουργία ή η ενίσχυση των διοικητικών δομών ήταν επίσης απαραίτητη.

Τον Οκτώβριο 1999, η Επιτροπή εκτίμησε στην έκθεσή της ότι η Σλοβενία είχε επιτύχει «ένα σημαντικό επίπεδο εναρμόνισης και ενσωμάτωσης» στον τομέα των μεταφορών.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2000, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Σλοβενία ήταν ως επί το πλείστον σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Κοινότητας σε θέματα μεταφορών.

Στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2001 τονιζόταν ότι η Σλοβενία είχε συνεχίσει να ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία της με το κοινοτικό κεκτημένο και είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδίως στους τομείς των οδικών, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών.

Η έκθεση του Οκτωβρίου 2002 διαπιστώνει ότι η Σλοβενία συνεχίζει να μεταφέρει το κοινοτικό κεκτημένο και να επιτυγχάνει προόδους, ιδίως διατυπώνοντας νομοθεσία για την εφαρμογή ορισμένων νόμων πλαίσιο που είχαν εγκριθεί κατά το προηγούμενο έτος. Η Σλοβενία θα πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή του κοινοτικού κοινωνικού και τεχνικού κεκτημένου στον τομέα των οδικών μεταφορών και να συνεχίσει τη νομοθετική προσέγγιση και την συγκρότηση θεσμικών φορέων στο σιδηροδρομικό τομέα.

Η έκθεση του 2003 επισημαίνει ότι η Σλοβενία τηρεί ως επί το πλείστον τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οφείλει να ενισχύσει τις διοικητικές ικανότητές της για τη διαχείριση των έργων που υπάγονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, και να ολοκληρώσει τη νομοθετική ευθυγράμμισή της στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, των οδικών μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών, των εναέριων μεταφορών και των θαλάσσιων μεταφορών.

Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφηκε στις 16 Απριλίου 2003 και η προσχώρηση πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Η κοινή πολιτική μεταφορών περιστρέφεται γύρω από τρεις κύριους άξονες.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία επιβάλλει εναρμόνιση της σλοβένικης νομοθεσίας με την κοινοτική, συνεργασία ενόψει της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των μεταφορών, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά μεταφορών, διευκόλυνση της διαμετακόμισης και άνοδο των προτύπων εκμετάλλευσης σε επίπεδα παρεμφερή με εκείνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη Λευκή Βίβλο υπογραμμίζονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί η εσωτερική αγορά στον τομέα των μεταφορών, και ιδίως εκείνα που αφορούν τον ανταγωνισμό και την εναρμόνιση της νομοθεσίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά τα θέματα οριζοντίου χαρακτήρα, η Σλοβενία ενέκρινε την οριστική έκθεση ΤΙΝΑ, που αναμένεται να οδηγήσει σε διεύρυνση των πανευρωπαϊκών δικτύων στη Σλοβενία. Χρειάζεται ακόμα να καταβληθούν ορισμένες προσπάθειες όσον αφορά το πλαίσιο της χρηματοδότησης και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας.

Όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές, έχουν εγκριθεί οι διατάξεις για τη μεταφορά των επικινδύνων εμπορευμάτων τον Ιανουάριο του 2000 καθώς και οι τροποποιήσεις των κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων, όπως και οι τροποποιήσεις στο νόμο σχετικά με την ασφάλεια των οδικών μεταφορών που ενεκρίθησαν τον Ιούνιο του 2000. Βάσει των τελευταίων αυτών τροποποιήσεων δημιουργείται επίσης κατάλληλος μηχανισμός χρεώσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου μέσω ετησίων ειδικών εισφορών, προσαρμόζονται τα προγράμματα επιμόρφωσης των εξεταστών για τις άδειες οδήγησης, προβλέπονται μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των οδικών μεταφορών και ευθυγραμμίζονται οι διατάξεις σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο ορισμένων οχημάτων. Η Σλοβενία επικύρωσε τη συμφωνία για την περιστασιακή μεταφορά ταξιδιωτών με πούλμαν (INTERBUS).

Το 2001, εκδόθηκε νέος νόμος για τις οδικές μεταφορές που διαχειρίζεται διάφορες πτυχές των οδικών μεταφορών, όπως η πρόσβαση στις εθνικές και διεθνείς αγορές μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Το 2001, δημιουργήθηκε μια νέα υπηρεσία επιθεώρησης οδικών μεταφορών που θα είναι επιφορτισμένη με την έκδοση αδειών ΕΚ στους φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω μεταφορών και με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Θεσπίστηκαν κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις άδειες εκμετάλλευσης των υπηρεσιών οδικών μεταφορών και το 2002 εκδόθηκε νόμος που τροποποιεί τον νόμο για το δημόσιο οδικό δίκτυο με στόχο την κανονιστική ρύθμιση των ελέγχων στα συνοριακά φυλάκια, ενόψει των αλλαγών που θα υποστεί το ισχύον καθεστώς κατά την επίσημη προσχώρηση. Η Σλοβενία ενέκρινε επίσης κανονιστικές διατάξεις για την μεταφορά επικινδύνων ουσιών βάσει του αντίστοιχου νόμου για την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων. Το 2003, ολοκληρώθηκε η ευθυγράμμιση με το φορολογικό και κοινωνικό κεκτημένο. Απομένει η θέσπιση διατάξεων εφαρμογής στον τεχνικό τομέα εις ό,τι αφορά τις διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας, τους τεχνικούς οδικούς ελέγχους των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως, τους ψηφιακούς ταχυγράφους και τον κινητό εξοπλισμό υπό πίεσιν.

Όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, η κυβέρνηση υιοθέτησε το 2001 ένα πρόγραμμα κατασκευής και συντήρησης των αυτοκινητοδρόμων. Βρίσκεται υπό εξέλιξη η αποκατάσταση των υφιστάμενων γραμμών και εγκαινιάστηκε μια νέα απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση με την Ουγγαρία. Η Σλοβενία έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την Ιταλία για τη χάραξη της μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης με τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Βενετίας και Λουμπλιάνα.

Στον σιδηροδρομικό τομέα, ο νόμος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, που εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 1999, ορίζει τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, καθορίζει τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις υποδομές και προβλέπει την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων της Σλοβενίας. Το 2000 εκδόθηκε νόμος που ρυθμίζει τις σιδηροδρομικές υποδομές, το τροχαίο υλικό και τους κανόνες εκμετάλλευσης. Το 2002 εγκρίθηκαν νέες διατάξεις με τις οποίες τίθεται σε εφαρμογή εν μέρει το κοινοτικό κεκτημένο για θέματα τεχνικής ασφάλειας των σιδηροδρομικών υποδομών. Πρέπει να ενισχυθεί ο προσφάτως συσταθείς σιδηροδρομικός οργανισμός, ιδίως μέσω της ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού του.

Όσον αφορά τις εναέριες μεταφορές, επιβάλλεται να σημειωθεί η έγκριση, το Φεβρουάριο του 2000, του νόμου για τις υποχρεωτικές σχέσεις και τις άλλες νομικές σχέσεις στον τομέα της αεροπλοΐας, ο οποίος καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα της αεροπλοΐας. Δευτερογενής νομοθεσία θεσπίστηκε επίσης στον τομέα της τεχνικής εναρμόνισης και της μείωσης των ηχητικών οχλήσεων. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Σλοβενίας όσον αφορά την πολυμερή συμφωνία για τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΕΕΑC) ολοκληρώθηκαν και οδήγησαν στα τέλη του 1999 στην υπογραφή διμερούς πρωτοκόλλου. Εγκρίθηκαν επίσης δημοσιονομικές πιστώσεις, ενόψει της πρόσληψης 39 ατόμων εκ μέρους της αρχής της πολιτικής αεροπλοΐας κατά το έτος 2000.

Το 2001, η Σλοβενία εξέδωσε το νόμο για τις αερομεταφορές ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις προδιαγραφές, κυρίως, για τα αεροσκάφη, το ιπτάμενο προσωπικό, τα αεροδρόμια, τις υποδομές, κ.λ.π. . Παράλληλα, η Σλοβενία έγινε πλήρες μέλος του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA). Τέλος, επίκειται η σύσταση ενός οργανισμού επιφορτισμένου με την έρευνα των ατυχημάτων και των διαφόρων επεισοδίων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Το 2003, μεταφέρθηκε, σε μεγάλο βαθμό, η νομοθεσία-πλαίσιο, και είναι σύμμορφη με το κεκτημένο. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη ορισμένες τροποποιήσεις, ιδίως εις ό,τι αφορά τους διαθέσιμους χρόνους χρήσης (slots) και τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης.

Στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ενεκρίθησαν οι διατάξεις σχετικά με τους φορείς που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της ασφάλειας των σκαφών, και στην προοπτική αυτή της επικύρωσης εκ μέρους της Σλοβενίας του μνημονίου των Παρισίων για τον έλεγχο των σκαφών από το κράτος ελλιμενισμού σε επίπεδο παράγωγου δικαίου. Η κυβέρνηση ενέκρινε επίσης διάταγμα σχετικά με τη μείωση των λιμενικών δικαιωμάτων για τα δεξαμενόπλοια με χωριστά έρματα, καθώς και τους κανόνες που σχετίζονται με τα πρότυπα εξέτασης των πιλότων. Επιχειρείται ενίσχυση του προσωπικού της διοίκησης που ασχολείται με τις θαλάσσιες μεταφορές και εν προκειμένω έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες δημοσιονομικές πιστώσεις για την πρόσληψη 7 επιπλέον ατόμων κατά το έτος 2000.

Το 2001, η Σλοβενία ενέκρινε το ναυτιλιακό κώδικα και τις συναφείς συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ-ΙΜΟ) στον τομέα της μόλυνσης από υδρογονάνθρακες.

Το 2002 εγκρίθηκαν κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας της λιμενικής κίνησης και την τήρηση της τάξης στους λιμένες και τα χωρικά ύδατα της Σλοβενίας.

Η Σλοβενία δεν έχει ακόμη θεσπίσει ορισμένες διατάξεις εφαρμογής, ιδίως εις ό,τι αφορά το πακέτο «Erika» και τις τελευταίες τροποποιήσεις του κεκτημένου όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία, τα αλιευτικά πλοία, τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας και τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.03.2004

Top